SPIS TREŚCI

1. Fundamental Rights and the Obligation to Publicly Disclose Information on Tax Strategy
Adam Szymacha
2. Kredyt z opcją „klucz za dług” a dobrowolna sprzedaż nieruchomości
Paweł Nowak
3. Wpływ światowych cen ropy naftowej na wartość kazachstańskich spółek
Tolkyn Akanayeva, Arnagul Tishtykbayeva
4. Przegląd zastosowania antycyklicznego bufora kapitałowego w EOG w reakcji na wybuch pandemii wirusa SARS-CoV-2
Piotr Petryka
5. Globalne banki systemowo istotne i ich znaczenie dla polskiego sektora finansowego
Katarzyna Parchimowicz
6. Reakcja inwestorów giełdy hiszpańskiej na zamknięcie granic. Weryfikacja za pomocą metodyki analizy zdarzeń
Kamila Ulmann, Filip Roszkowski
7. Change Dynamics of Electricity Prices for Households in the European Union between 2011 and 2020
Łukasz Kozar, Marta Paduszyńska
8. The Stock Market Situation and Economic Growth – An Attempt to Assess the Dependence
Michał Radke
9. Participatory Budget – An Effective Tool for Social Participation and Building Local Identity. A Case Study of the City of Lodz
Magdalena Ślebocka, Artur Kilanowski
10. Capital Structure of Companies Listed at the Warsaw Stock Exchange and the COVID-19 Pandemic Effect on Their Risk
Jerzy Gajdka, Marek Szymański
11. Effects of the „Polish Deal” Programme on Local Government Units
Dagmara Hajdys
12. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Changes in Competitiveness in the Public Procurement System
Jarosław Szymański
13. Dodatek kwartalny
Lena Grzesiak

Recent Submissions