Show simple item record

dc.contributor.authorJózwikowska, Wanda
dc.contributor.editorBerezowski, Łukasz Jan
dc.date.accessioned2021-12-21T11:53:52Z
dc.date.available2021-12-21T11:53:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationJózwikowska W., Capitolo 4. Traduzione e umanesimo. Józef Wittlin’s translation of The Odyssey as a declaration of humanism, [in:] Traduttologia e Traduzioni, vol. III. Interdisciplinarietà della traduzione, Ł. J. Berezowski (ed.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-679-1.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-679-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40130
dc.description.abstractThis chapter deals with Józef Wittlin’s Polish translation of Homer’s Odyssey as a literary channel to convey the translator’s own very humanist outlook. It focuses, above all, on the translation’s peculiar archaising style, explaining how Wittlin’s philosophical beliefs can be expounded by focusing on the style of the translation rather than on the innate qualities of the Greek epic. The translation’s style then becomes an interdisciplinary focal point in which stylistics and the translator’s personal philosophy converge.pl_PL
dc.description.sponsorshipLa pubblicazione è stata finanziata con i fondi del preside della Facoltà di Lingue e Lettere dell’Università di Łódź e del direttore dell’Istituto di Romanistica del medesimo ateneopl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTraduttologia e Traduzioni, vol. III. Interdisciplinarietà della traduzione;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectJózef Wittlinpl_PL
dc.subjecthumanismpl_PL
dc.subjectOdysseypl_PL
dc.subjecttranslationpl_PL
dc.titleCapitolo 4. Traduzione e umanesimo. Józef Wittlin’s translation of The Odyssey as a declaration of humanismpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number39-49pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-680-7
dc.referencesHutnikiewicz, A. (2004): Młoda Polska. Seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKopaliński, W. (2008): Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.pl_PL
dc.referencesKubiak, Z. (1982): Homer Józefa Wittlina. In: Wittlin, J., Odyseja, pp. 421–435. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesLigęza, W., Wocław, W.S. (ed.). (2014): Etapy Józefa Wittlina. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesMalmkjær, K. (2003): What happened to God and the angels: An exercise in translational stylistics. Target: International Journal of Translation Studies, 15 (1), pp. 37–58.pl_PL
dc.referencesOpacki, I. (1990): Studia o twórczości Józefa Wittlina. Katowice: Uniwersytet Śląski.pl_PL
dc.referencesParandowski, J. (1955): Homeryckie boje. In: Rusinek, M. (ed.), O sztuce tłumaczenia, pp. 299–312. Wrocław: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesSzewczyk-Haake, K. (2017): Nowoczesna literatura etyczna: wokół twórczości Józefa Wittlina i Pära Lagerkvista. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesSzurek, M. (2013): Z dziejów polszczyzny biblijnej. Biblia Wujka (1599) a Biblia Gdańska (1632) – studium komparatywne. Kraków: Collegium Columbinum.pl_PL
dc.referencesWittlin, J. (1925): Wojna, pokój i dusza poety: szkice literackie i przemówienia. Zamość: Z. Pomarański.pl_PL
dc.referencesWittlin, J. (1931): Homera Odysseja. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicz. Towarzystwo Wydawnicze.pl_PL
dc.referencesWittlin, J. (1954): Sól ziemi. New York: Roy Publishers.pl_PL
dc.referencesWittlin, J. (1957): Odyseja. 3rd ed. Londyn: Veritas.pl_PL
dc.referencesWittlin, J. (1982): Odyseja. 3rd ed. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesWittlin, J. (1996): Listy. Nieznane karty biografii, ed. T. Januszewski. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.pl_PL
dc.referencesWittlin, J. (2000): Orfeusz w piekle XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesYurieff, Z. (1997): Józef Wittlin. Izabelin: Świat Literacki.pl_PL
dc.referencesZajączkowski, R. (2016): Józef Wittlin. Pisarz kulturowego pogranicza. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.pl_PL
dc.referencesDoroszewski, W. (n.d.): Słownik języka polskiego. http://sjpd.pwn.pl/ (accessed: 10.01.2020).pl_PL
dc.referencesEncyklopedia PWN. https://encyklopedia.pwn.pl/ (accessed: 12.02.2020).pl_PL
dc.referencesGliński, M. (2013): 10 twarzy Tuwima. Culture.pl. http://culture.pl/pl/artykul/10-twarzy-tuwima (accessed: 8.02.2020).pl_PL
dc.referencesGruszczyński, W. (ed.) (n.d.): Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku. Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku PAN. https://sxvii.pl/ (accessed: 20.02.2020).pl_PL
dc.referencesKaraś, H. (ed.) (2010): Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe. http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php (accessed: 10.02.2020).pl_PL
dc.referencesMiodek, J. (2012): Aleśmy się rozbiegali. Gazeta Wrocławska. https://gazetawroclawska.pl/jan-miodek-alesmy-sie-rozbiegali/ar/704211 (accessed: 10.02.2020).pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/ (accessed: 8.01.2020).pl_PL
dc.referencesŻmigrodzki, P. (ed.) (2007): Wielki słownik języka polskiego. Instytut Języka Polskiego PAN. https://wsjp.pl/index.php?pwh=0 (accessed: 13.02.2020).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-679-1.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe