Show simple item record

dc.contributor.authorKwiecień, Krzysztof
dc.contributor.editorLadorucki, Jacek
dc.contributor.editorGruszka, Zbigniew
dc.date.accessioned2021-11-17T08:47:26Z
dc.date.available2021-11-17T08:47:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKwiecień K., Rola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w aktywizacji osób starszych, [w:] Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Ladorucki J., Gruszka Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 87-96, DOI: 10.18778/7525-920-9.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-920-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39785
dc.descriptionZaprezentowane działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie aktywizujące osoby starsze pokazują, jak wielką rolę ma do spełnienia biblioteka. Jej zadaniem jest nie tylko zapewnienie miejsca, ale również wsparcie w postaci zaangażowania wolontariuszy, którzy pracują z seniorami. Wciąż rosnąca liczba uczestników Szkoły @ktywnego Seniora dowodzi, jak bardzo konieczne są takie działania.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofLadorucki J., Gruszka Z. (red.), Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowiepl_PL
dc.subject"Szkoła @ktywnego Seniora"pl_PL
dc.subjectaktywizacjapl_PL
dc.subjectseniorpl_PL
dc.subjectbibliotekapl_PL
dc.titleRola Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w aktywizacji osób starszychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number87-96pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Koło Naukowe „Bibliolog”pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-244-6
dc.referencesAugustyn R., Fijał M.: Senior buszujący w bibliotece. „Biuletyn EBIB” 2008, nr 7 (98) [dokument elektroniczny]. Dostępny w Internecie http://www.ebib.info/2008/98/a.php?augustyn_fijal [data dostępu: 4.05.2012]pl_PL
dc.referencesBędkowska A.: Ring Literacki. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie [online]. Dostępny w Internecie http://www.rajska.info/ wydarzenia/992-ringliteracki.html [data dostępu: 4.05.2012]pl_PL
dc.referencesDobrowolska M.: Seniorzy w bibliotekach publicznych: poradnik. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – ISBN 978-83-61464-58-7pl_PL
dc.referencesJedlińska L. M.: Społeczny wymiar działalności nowoczesnej biblioteki. „Es.O.Es” 2007, nr 3, s. 12-15pl_PL
dc.referencesJedlińska L. M.: Biblioteki kreatorami przyszłości. Nowatorskie rozwiązania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w stymulowaniu aktywności osób starszych. „Biuletyn EBIB” 2008, nr 7 (98) [dokument elektroniczny]. Dostępny w Internecie http://www.ebib.info/2008/98/a.php?jed-linska [data dostępu: 4.05.2012]pl_PL
dc.referencesMałopolska w naszej pamięci i fotografii. Praca zbiorowa uczestników Szkoły @ktywnego Seniora. Pod red. Katarzyny Tobolewskiej. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2011. ISBN 978-83-60100-33-2pl_PL
dc.referencesMłodość w mądrości przemijania. Praca zbiorowa uczestników Szkoły @ktywnego Seniora. Pod red. Haliny Stefańskiej-Bursztyńskiej i Wandy Matras-Mastalerz. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce [etc.], 2008. ISBN 978-83-7490-185-7pl_PL
dc.referencesRedakcja czas-seniora.pl Stereotypy dotyczące seniorów [online]. Dostępny w Internecie http://www.czas-seniora.pl/?p=1596 [data dostępu: 4 maja 2012]pl_PL
dc.referencesSEVIR Senior volunteers in interest representations – strona domowa [online]. Dostępny w Internecie http://www.sevir.eu [data dostępu: 4.05.2012]pl_PL
dc.referencesSkoczkowa E.: Koncepcja działań bibliotek publicznych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. [online]. Dostępny w Internecie http://www.znak.org.pl/biblioteka/?sciezka-seniorzy,19 [data dostępu: 4.05.2012]pl_PL
dc.referencesSzkoła @ktywnego Seniora – strona domowa [online]. Dostępny w Internecie: http://www.sas.tpnk.org.pl [data dostępu: 4.05.2012]pl_PL
dc.referencesWoźniakiewicz J.: Regionalne Centrum Integracji Społecznej. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. [online]. Dostępny w Internecie http://www.rajska.info/dla-czytelnikow/regionalne-centrum-integracji-spolecznej.html [data dostępu: 4.05.2012]pl_PL
dc.referencesZapomniana książka. Telewizja Polska SA. [online]. Dostępne w Internecie http://www.tvp.pl/krakow/patronaty/zapomniana-ksiazka/6959039 [data dostępu: 4.05.2012]pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-920-9.11
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe