Show simple item record

dc.contributor.authorPolok, Joanna
dc.contributor.authorPoloczek, Ewa
dc.contributor.editorLadorucki, Jacek
dc.contributor.editorGruszka, Zbigniew
dc.date.accessioned2021-11-17T08:44:29Z
dc.date.available2021-11-17T08:44:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPolok J., Poloczek E., Biblioteka domowa jako przedmiot badań – problemy, metody, perspektywy, [w:] Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Ladorucki J., Gruszka Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 69-73, DOI: 10.18778/7525-920-9.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-920-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39782
dc.descriptionW artykule przedstawiono najważniejsze problemy badawcze dotyczące księgozbiorów domowych, oraz motywów i funkcji ich gromadzenia. Autorki podjęły również zagadnienia z pogranicza bibliofilstwa. Zbadano m.in. księgozbiory domowe pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofLadorucki J., Gruszka Z. (red.), Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectksięgozbiory prywatnepl_PL
dc.subjectbiblioteka domowapl_PL
dc.subjectmetody badawczepl_PL
dc.subjectkolekcje książekpl_PL
dc.subjectczytelnikpl_PL
dc.titleBiblioteka domowa jako przedmiot badań – problemy, metody, perspektywypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number69-73pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski w Katowicach, Koło Naukowe Bibliotekoznawcówpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski w Katowicach, Koło Naukowe Bibliotekoznawcówpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-244-6
dc.referencesDuninowie C. i J.: Philobiblon polski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. ISBN 83-04-01076-3pl_PL
dc.referencesEscarpit R.: Rewolucja książki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969pl_PL
dc.referencesKowkiel L.: Inwentarze i katalogi XIX-wiecznych księgozbiorów prywatnych z guberni zachodnich zaboru rosyjskiego – metodologia poszukiwań archiwalnych. W: Bibliologia. Pod red. Dariusza Kuźminy. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007, s. 201-213pl_PL
dc.referencesMigoń K.: Nauka o książce wśród innych nauk społecznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976pl_PL
dc.referencesRatajewski J.: Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2002. ISBN 83-87629-78-2pl_PL
dc.referencesStachelska I.: Własna biblioteczka. Warszawa: Zakład Wydawnictw CZSR, 1978pl_PL
dc.referencesSzocki J.: Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. ISBN 83-7271-008-2pl_PL
dc.referencesSzocki J.: Księgozbiory domowe ziemian, inteligencji i chłopców w okresie zaborów. W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1998, s. 11-18pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-920-9.08
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe