Show simple item record

dc.contributor.authorCzapnik, Grzegorz
dc.contributor.editorLadorucki, Jacek
dc.contributor.editorGruszka, Zbigniew
dc.date.accessioned2021-11-17T08:37:13Z
dc.date.available2021-11-17T08:37:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationCzapnik G., Bibliomining – o zastosowaniu eksploracji danych w badaniach bibliotek, [w:] Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Ladorucki J., Gruszka Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 19-30, DOI: 10.18778/7525-920-9.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-920-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39777
dc.descriptionZagadnienia omawiane w artykule stanowią novum w polskiej literaturze. Termin „bibliomining” został wspomniany dotychczas jedynie w kilku krajowych publikacjach, a przydatność technik eksploracji danych do analizy bibliotek nie została również dogłębnie oceniona w literaturze światowej. Autor podkreśla, że „bibliomining” może być znaczącym zagadnieniem badawczym i zarazem obiecującym narzędziem pozyskiwania nowej wiedzy o bibliotekach również w Polsce.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofLadorucki J., Gruszka Z. (red.), Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbibliominingpl_PL
dc.subjecteksploracja danychpl_PL
dc.subjectbibliotekapl_PL
dc.subjectprzetwarzanie eksploracyjnepl_PL
dc.subjectData Miningpl_PL
dc.titleBibliomining – o zastosowaniu eksploracji danych w badaniach bibliotekpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number19-30pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 90-237 Łódź, ul. Matejki 34apl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-244-6
dc.referencesAtkins S.: Mining automated systems for collection management. „Library Administration & Management”, 1996, vol. 10(1), p. 16-19pl_PL
dc.referencesBanerjee K.: Is data mining right for your library? „Computer in Libraries”, 1998, vol. 18(10), p. 28-31pl_PL
dc.referencesCross P.: Mining your automated system for better management. A brief bibliography. „Library Administration & Management, 1996, vol. 10(1), p. 26-27pl_PL
dc.referencesGurycz J.: Wprowadzenie do Data Mining. [dokument elektroniczny] StatSoft Polska. Dostępny w Internecie http://www.statsoft.pl/czytelnia/dm/wprowdm.html [Data dostępu: 11.05.2012]pl_PL
dc.referencesHand D., Mannila H., Smyth P.: Eksploracja danych. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. – ISBN 83-204-3053-4pl_PL
dc.referencesLarose D. T.: Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - ISBN 978-83-01-14836-2pl_PL
dc.referencesMancini D. D.: Mining your automated system for systemwide decision making. „Library Administration & Management”, 1996, vol. 10 (1), p. 11-15pl_PL
dc.referencesMorzy T., Morzy M., Leśniewska A.: Wykład 1. Wprowadzenie. [W:] Eksploracja danych – studia informatyczne [dokument elektroniczny]. Data modyfikacji: 10.09.2006. Dostępny w Internecie http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Eksploracja_danych [Data dostępu: 15.04.2012]pl_PL
dc.referencesNicholson S., Stanton J.: Gaining strategic advantage through bibliomining: Data mining for management decisions in corporate, special, digital, and traditional libraries. [W:] Organizational data mining: Leveraging enterprise data resources for optimal performance. [dokument elektroniczny].pl_PL
dc.referencesIdea Group Inc. (2003), Updated on 2/16/04, p. 247-262. Dostępny w Internecie http://www.bibliomining.com/nicholson/odmcom.html [Data dostępu: 15.04.2012]pl_PL
dc.referencesNicholson S.: The Bibliomining Process: Data Warehousing and Data Mining for Library Decision-Making. „Information Technology and Libraries” [dokument elektroniczny] 2003, vol. 22(4), p. 1-10. Dostępny w Internecie http://www.ala.org/lita/ital/22/4/nicholson [Data dostępu: 15.04.2012]pl_PL
dc.referencesNicholson S.: Bibliomining for automated collection development in a digital library setting: Using data mining to discover Web-based scholarly research works. „Journal of the American Society for Information Science and Technology”, 2003, vol. 54(12), p. 1081-1090pl_PL
dc.referencesNicholson S.: Digital Library Archaeology: A Conceptual Framework for Understanding Library Use through Artifact-Based Evaluation. „The Library Quarterly”, 2005, vol. 75(4), p. 496-520pl_PL
dc.referencesNicholson S.: A framework for Internet archeology: Discovering use patterns in digital library and Web–based information resources. „First Monday”, 2005, vol. 10(2), p. 1-7pl_PL
dc.referencesNicholson S.: Approaching librarianship from the data: Using Bibliomining for evidence-based librarianship. „Library Hi-Tech”, 2006, vol. 24(3), p. 369-375.pl_PL
dc.referencesNicholson S.: The Basis for Bibliomining: Frameworks for Bringing Together Usage-Based Data Mining and Bibliometrics through Data Warehousing in Digital Library Services. „Information Processing and Management”, 2006, vol. 42(3), p. 785-804; Proof is in the Pattern. „Library Journal netConnect, Supplement to Library Journal”, Winter 2006, p. 2-6pl_PL
dc.referencesOsińska V.: Współczesna problematyka sposobów klasyfikacji informatyki. Kierunki rozwoju. [w:] Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych: matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Język haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość. Kazimierz Dolny, 20-22 września 2006 roku. [dokument elektroniczny], [Warszawa], 2006. (EBIB Materiały konferencyjne nr 15). Dostępny w Internecie http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/kaba/osinska.php [Data dostępu 11.05.2012]pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zmianami)pl_PL
dc.referencesWróblewski J. [et al.]: P[olsko]-J[apońska] W[wyższa] S[zkoła] T[echnik] K[omputerowych – Hurtownie danych [wykłady] [dokument elektroniczny]. 2006, modyfikacja: 2008. Dostępny w Internecie http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/hur/ scb/index.htm [Data dostępu: 15.04.2012]pl_PL
dc.referencesZiembicki P.: Perspektywy rozwoju infrastruktury informatycznej bibliotek oraz nowa koncepcja roli bibliotekarza. „Bibliotekarz” 2007 nr 6 s. 2-8pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-920-9.03
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe