Show simple item record

dc.contributor.authorLadorucki, Jacek
dc.contributor.editorLadorucki, Jacek
dc.contributor.editorGruszka, Zbigniew
dc.date.accessioned2021-11-17T08:36:08Z
dc.date.available2021-11-17T08:36:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationLadorucki J., Budowanie relacji mistrz – uczeń. O znaczeniu mistrzostwa w misji współczesnego uniwersytetu i działalności kół naukowych, [w:] Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Ladorucki J., Gruszka Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 7-18, DOI: 10.18778/7525-920-9.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-920-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39776
dc.descriptionAutor poświęca swój artykuł rozważaniom na temat idei nauki na uniwersytecie, misji uczelni wyższych a także roli kół naukowych środowisk akademickich, które stanowią pomost między uczelnią a otoczeniem. Ponadto zwraca uwagę na rolę mistrza w życiu każdego człowieka, i to nie tylko w okresie edukacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofLadorucki J., Gruszka Z. (red.), Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrelacja mistrz-uczeńpl_PL
dc.subjectmisja uniwersytetupl_PL
dc.subjectkoła naukowepl_PL
dc.subjectosobiste mistrzostwopl_PL
dc.titleBudowanie relacji mistrz – uczeń. O znaczeniu mistrzostwa w misji współczesnego uniwersytetu i działalności kół naukowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number7-18pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 90-237 Łódź, ul. Matejki 34apl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-244-6
dc.referencesBloom A.: Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przekł. T. Bieroń. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 1997. – ISBN 83-7150-148-Xpl_PL
dc.referencesGadamer H-G.: Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – ISBN 978-83-01-14230-8pl_PL
dc.referencesKatedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ [online]. Dostępny w Internecie http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/historiakatedry [data dostępu: 30.11.2012]pl_PL
dc.referencesKotarbiński T.: Sprawność i błąd (z myślą o dobrej robocie nauczyciela). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.pl_PL
dc.referencesKsiążka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji. Red. E.B. Zybert i D. Grabowska, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. – ISBN 978-83-61464-04-4pl_PL
dc.referencesLadorucki J.: Koło naukowe jako szkoła twórczego działania [W:] Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych. Red. J. Konieczna. Łódź: Ibidem, 2007, s. 185-189pl_PL
dc.referencesLadorucki J.: Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2000-2008 [W:] Tradycyjne i nowoczesne bibliotekarstwo w oczach studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: materiały z I ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biblioteka: obiekt – idea wczoraj, dziś, jutro”, (Łódź, 18-19 maja 2007 r.) i I ogólnopolskiej konferencji studenckich kół naukowych „Elektroniczne oblicze biblioteki”, (Lublin, 11 kwietnia 2008 r.). Red. J. Ladorucki i R. Malesa, Kraków: AT Group, 2009, s. 11-20pl_PL
dc.referencesMarulewska K.: O istocie mistrzostwa „Dialogi Polityczne” 2007 nr 7, s. 27-39 [online]. Dostępny w Internecie www.dialogi.umk.pl/archiwum/7/04_marulewska.pdf [data dostępu: 30.11.2012]pl_PL
dc.referencesWitkowski L.: Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny. O zarządzaniu humanistycznym: między filozofią, edukacją i pedagogika społeczną. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010. – ISBN 978-83-61095-25-5pl_PL
dc.referencesMistrz – uczeń: wyobrażenia czy rzeczywistość czyli o tworzeniu szkół naukowych. Oprac. i wybór E.Marynowicz-Hetka. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1997. – ISBN 83-85879-98-6pl_PL
dc.referencesMilgram S.: Posłuszeństwo wobec autorytetu. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008. – ISBN 978-83-7318-930-0pl_PL
dc.referencesOficjalna strona Uniwersytetu Jagiellońskiego [online]. Dostępny w Internecie http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/26/01/35.html [data dostępu: 30.11.2012]pl_PL
dc.referencesOficjalna strona Uniwersytetu Łódzkiego [online]. Dostępny w Internecie http://www.uni.lodz.pl/ouni/misja [data dostępu: 30.11.2012]pl_PL
dc.referencesPietrzak M.: Bibliotekarz i czytelnik a relacje mistrz-uczeń [W:] Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji, red. E.B. Zybert i D. Grabowska, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008, s. 230-241pl_PL
dc.referencesSenge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, przeł. H. Korolewska-Mróz. Warszawa: ABC, 1998. – ISBN 83-87286-52-4pl_PL
dc.referencesStarnawski J.: Uniwersytet świątynią wiedzy. Łódź 2007. – ISBN 83-85925-54-6pl_PL
dc.referencesSteinbeck J.: Dziennik z Morza Corteza, przeł. A. Żukowska-Maziarska. Warszawa: „Bellona”,, 2006. – ISBN 83-11-10350-Xpl_PL
dc.referencesStrona Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ [online]. Dostępny w Internecie http://www.tbsp.pl/?link=onas [data dostępu: 30.11.2012]pl_PL
dc.referencesSzaniawski K.: O nauce, rozumowaniu i wartościach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – ISBN 83-01-11167-4pl_PL
dc.referencesWeber M.: Nauka jako zawód i powołanie [W:] Tenże: Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 1998. – ISBN 83-7006-779-4pl_PL
dc.referencesWitkowski L.: Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny. O zarządzaniu humanistycznym: miedzy filozofią, edukacją i pedagogika społeczną. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010. – ISBN 978-83-61095-25-5pl_PL
dc.referencesZieliński E. I.: Rola mistrza i szkoły w filozofii. [W:] Spór o rozumienie filozofii. Zadania współczesnej metafizyki. Red A. Maryniarczyk, K. Stępień. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2009. – ISBN 978-83-60144-26-8pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-920-9.02
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe