Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżewski, Marek
dc.contributor.authorRokuszewska-Pawełek, Alicja
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T08:53:45Z
dc.date.available2021-10-22T08:53:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationCzyżewski M., Rokuszewska-Pawełek A., Komentarz do artykułu "Analiza autobiografii Rudolfa Hössa”, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 446-447, DOI: 10.18778/8088-218-8.24pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39524
dc.descriptionAutorzy po wielu latach wracają do swojego artykułu zatytułowanego „Analiza autobiografii Rudolfa Hössa”. Podkreślają, że autobiografia Rudolfa Hössa (komendanta niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau) jest wyjątkowo dobitną ilustracją problemu ogólnego: jak sprawcy drastycznych przestępstw i zbrodni ustosunkowują się do swych czynów? Jednocześnie może ona dostarczyć także impulsu do ogólnej refleksji z zakresu historii i socjologii kultury. Oprócz tego Autorzy zastanowią się także nad aktualnością ich analizy sprzed trzech dekad.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRudolf Hösspl_PL
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectautobiografiapl_PL
dc.subjectzbrodnie hitlerowskiepl_PL
dc.subjectOświęcimpl_PL
dc.titleKomentarz do artykułu "Analiza autobiografii Rudolfa Hössa"pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number446-447pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Zakład Badań Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury; AHE, Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediówpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarek Czyżewski, dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego i kierownik Zakładu Badań Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii UŁ, przewodniczący Rady Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu”, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Socjologiczny”. Główne zainteresowania: analiza dyskursu publicznego, demokratyzacja kultury, opinia publiczna i sposoby jej kształtowania, retoryka publiczna, fenomen „społeczeństwa wiedzy”, nowe formy panowania w obszarze komunikowania społecznego, język wrogości i mowa nienawiści, komunikacja międzykulturowa, jakościowe badania społeczne, teoria społeczna. Współautor i współredaktor książek „Cudze problemy”, „Rytualny chaos”, „Retoryka i polityka” i „Dyskurs elit symbolicznych” oraz zeszytu czasopisma „Societas/Communitas” pt. „Pedagogizacja życia społecznego”.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAlicja Rokuszewska-Pawełek, socjolog, dr hab., emerytowany prof. nadzw. w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego i w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów AHE w Łodzi. Główne zainteresowania badawcze to socjologiczna problematyka biografii i tożsamości, komunikacja społeczna i socjologia mediów oraz społeczna recepcja przekazów kulturowych. W latach 2008-2011 redaktor naczelna pisma „Media-Kultura- Społeczeństwo”. Autorka książki „Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna” (Łódź 2002) oraz współautorka książki „Biografia a tożsamość narodowa” (Łódź 1996).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.24
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe