Show simple item record

dc.contributor.authorKowalewicz, Kazimierz
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T08:49:02Z
dc.date.available2021-10-22T08:49:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKowalewicz K., Pamięć krążąca po "milieu" i odkrywająca sekret, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 357-370, DOI: 10.18778/8088-218-8.22pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39522
dc.descriptionAutor poświęca artykuł relacjom wojennym usłyszanych od swoich dziadków ze strony mamy i ich córek. Zwraca również uwagę na zależność wieku odbiorcy w momencie słuchania relacji i sposobu jej odbierania.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwojenne opowieścipl_PL
dc.subjectopowieści o wojniepl_PL
dc.subjectAntonio Tabucchipl_PL
dc.subjectMieczysław Marciniakpl_PL
dc.subjectMichael Taussigpl_PL
dc.subjectbiograficzna narracjapl_PL
dc.subject"milieu"pl_PL
dc.titlePamięć krążąca po "milieu" i odkrywająca sekretpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number357-370pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii UŁ. Interesuje się socjologią kultury i semiotyką kultury.pl_PL
dc.referencesAssmann A., 2015, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.pl_PL
dc.referencesBarthes R., 2011, Roland Barthes, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesConnerton P., 2012, Jak społeczeństwa pamiętają, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTabucchi A., 2005, Tristano umiera, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTaussig M., 2014, Przysięgam że to wiedziałem, „Respublica” nr 26, s. 62–67.pl_PL
dc.referencesUgniewska J., 2005, Od tłumaczki, [w:] A. Tabucchi, Tristano umiera, Czytelnik, Warszawa, s. 159–163.pl_PL
dc.referencesWyka K., 1984, Życie na niby, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.22
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe