STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI - MIĘDZY DEMOGRAFIĄ A POLITYKĄ SPOŁECZNĄ
pod redakcją Doroty Kałuży-Kopias i Piotra Szukalskiego

CONTENT

1. Wprowadzenie
Dorota Kałuża-Kopias, Piotr Szukalski
2. Aktywizacja zawodowa starszego pokolenia –czy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej dobrze ją promuje?
Bogusława Urbaniak
3. Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec osób starszych
Zofia Czapulis-Rutkowska
4. Polityka społeczna wobec osób starszych w krajach skandynawskich- przykłady dobrych praktyk
Kaja Zapędowska-Kling
5. Determinanty niskiej aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym
Łukasz Jurek
6. Starzenie się zasobów pracy w Europie – czy dotyka w tym samym stopniu wszystkie sektory gospodarki?
Piotr Szukalski
7. Możliwość wydłużania aktywności zawodowej w świetle opinii kobiet w wieku okołoemerytalnym
Karolina Thel
8. Homo sovieticus czy doświadczony pracownik? – o sytuacji starszych ludzi na rynku pracy
Łucja Krzyżanowska
9. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób 50+ jako strategiczne wyzwanie regionalnej polityki społecznej
Justyna Przywojska
10. Wsparcie aktywności zawodowej osób w niemobilnym wieku produkcyjnym w województwie łódzkim
Justyna Wiktorowicz, Izabela Kołodziejczyk-Olczak
11. Pracownicy ochrony zdrowia w wieku przedemerytalnym na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
Dariusz Timler, Łukasz Szarpak, Marcin Madziała, Dorota Kałuża-Kopias
12. Zachowania konsumpcyjne seniorów na rynku dóbr i usług
Felicjan Bylok
13. Starsi konsumenci na rynku dóbr i usług turystycznych
Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
14. Turystyka i aktywny wypoczynek jako element stylu życia seniorów
Beata Hołowiecka, Elżbieta Grzelak-Kostulska
15. Seniorka w świecie mass mediów. Uczestnictwo kobiet starszych w kulturze popularnej na przykładzie Częstochowy
Magdalena Szwed
16. Zadowolenie z życia osób starszych w Polsce w świetle wyników Diagnozy Społecznej 2011
Anita Abramowska-Kmon
17. Pozytywne aspekty starości w percepcji słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Joanna Wawrzyniak, Elżbieta Woźnicka
18. Starzenie się ludności w kontekście zmian w rozrodczości
Milena Lange
19. Proces starzenia się ludności a płodność w Polsce po okresie transformacji
Małgorzata Podogrodzka
20. Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski w latach 1995-2035
Wioletta Wolańska
21. Charakterystyka demograficzna imigrantów po 60. roku życia – Polska
Dorota Kałuża-Kopias
22. Demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne uwarunkowania opieki nad osobami starszymi
Zofia Lewandowska-Szweda
23. Deprywacja materialna starszych gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Jolanta Perek-Białas

Recent Submissions

View more