Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżewski, Marek
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T08:21:29Z
dc.date.available2021-10-22T08:21:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationCzyżewski M., Komentarz do artykułu "Repatrianci i wypędzeni: wzajemne uprzedzenia w relacjach autobiograficznych", [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 236-238, DOI: 10.18778/8088-218-8.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39516
dc.descriptionPrzedmiotem mikroanalizy jest krótki fragment wywiadu narracyjnego z polską repatriantką. Fragment ten dotyczy sytuacji zastanej przez narratorkę na Mazurach tuż po wojnie i zawiera zaskakujący sygnał braku współczucia dla mazurskich kobiet, zmuszonych przez okoliczności do seksualnej uległości wobec funkcjonariuszy UB. Artykuł stanowi próbę objaśnienia źródeł i cech tej konkretnej uprzedzeniowej wypowiedzi, ale podejmuje także szerszą problematykę warunków sprzyjających lub niesprzyjających okazywaniu współczucia.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwspółczuciepl_PL
dc.subjectreguła przekładalności perspektywpl_PL
dc.subjectgrupy obce kulturowopl_PL
dc.subjectMazurypl_PL
dc.subjectrepatriancipl_PL
dc.subjectżołnierze Armii Czerwonejpl_PL
dc.titleKomentarz do artykułu "Repatrianci i wypędzeni: wzajemne uprzedzenia w relacjach autobiograficznych"pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number236-238pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Zakład Badań Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego i kierownik Zakładu Badań Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii UŁ, przewodniczący Rady Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu”, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Socjologiczny”. Główne zainteresowania: analiza dyskursu publicznego, demokratyzacja kultury, opinia publiczna i sposoby jej kształtowania, retoryka publiczna, fenomen „społeczeństwa wiedzy”, nowe formy panowania w obszarze komunikowania społecznego, język wrogości i mowa nienawiści, komunikacja międzykulturowa, jakościowe badania społeczne, teoria społeczna. Współautor i współredaktor książek „Cudze problemy”, „Rytualny chaos”, „Retoryka i polityka” i „Dyskurs elit symbolicznych oraz zeszytu czasopisma” „Societas/Communitas” pt. „Pedagogizacja życia społecznego”.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.16
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe