Show simple item record

dc.contributor.authorRokuszewska-Pawełek, Alicja
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T07:59:46Z
dc.date.available2021-10-22T07:59:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationRokuszewska-Pawełek A., Doświadczenia wojenne Polaków – analiza trajektorii wrześniowej, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 101-129, DOI: 10.18778/8088-218-8.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39507
dc.descriptionCelem analizy przeprowadzanej przez Autorkę jest charakterystyka utrwalonego w pamięci obrazu trajektorii wojennej Polaków w ich możliwych, zróżnicowanych wariantach.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnarracja autobiograficznapl_PL
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectPolacypl_PL
dc.subjectNiemcypl_PL
dc.subjectklęska wrześniowapl_PL
dc.subjectarmia radzieckapl_PL
dc.subjecttrajektoria kolektywnapl_PL
dc.subjectKresy Wschodniepl_PL
dc.titleDoświadczenia wojenne Polaków – analiza trajektorii wrześniowejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number101-129pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteSocjolog, dr hab., emerytowany prof. nadzw. w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego i w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów AHE w Łodzi. Główne zainteresowania badawcze to socjologiczna problematyka biografii i tożsamości, komunikacja społeczna i socjologia mediów oraz społeczna recepcja przekazów kulturowych. W latach 2008-2011 redaktor naczelna pisma „Media-Kultura- Społeczeństwo”. Autorka książki „Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna” (Łódź 2002) oraz współautorka książki „Biografia a tożsamość narodowa” (Łódź 1996).pl_PL
dc.referencesChałasiński J., 1989, Kultura polska na wrześniowych drogach, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 131–132.pl_PL
dc.referencesCorbin J., Strauss A., 1991, Comeback: The Process of Overcoming Disability, [w:] A. Strauss, Creating Sociological Awareness, Transaction Publishers.pl_PL
dc.referencesDmitrów E., 1987, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKersten K., 1987, Ludzie na drogach, „Res Publica”, nr 4, s. 54–63.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., 1989, Wojna i socjologia, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 3–17.pl_PL
dc.referencesOssowski S., 1989, Socjolog na wojnie, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 133–149.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 1992, Filozofia osoby, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesRiemann G., Schütze F., 1992, Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 89–109.pl_PL
dc.referencesRosenthal G., 1991, German War Memories: Narrability and the Biographical and Social Functions of Remembering, „Oral History” (autumn), s. 34–41.pl_PL
dc.referencesScheler M., 1993, Cierpienie, śmierć, dalsze życie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1981, Prozessstrukturen des Lebensablaufs, [w:] J. Matthes, A. Pfeinfenberger, M. Stosberg (red.), Biographie in handlungswissenschaftlicher Perspektive, Verlag der Nürnberger Forschungsvereinigung, Nürnberg, s. 67–156.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1982, Teaching Biographical. Talk Given to the Workshop Biographical Research, University of Bielefeld.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1986, Outline for Analysis of Topically Focussed Autobiographical Text (maszynopis niepublikowany).pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1992, Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and their Biographical Implications (Part 1), „International Sociology” 7(2), s. 187–208.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1992, Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and Their Biographical Implications (Part 2), „International Sociology” 7(3), s. 347–367.pl_PL
dc.referencesStrauss A., Fagerhaugh Sh., Suczek B., Wiener C., 1985, Social Organization of Medical Work, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesStrauss A., 1987, Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesSzarota T., 1978, Niemcy w oczach Polaków podczas II wojny światowej, „Dzieje Najnowsze”, t. 10, z. 2.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., 1989, Wspomnienia z września 1939, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 155–161.pl_PL
dc.referencesWyka K., 1959, Życie na niby, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.09
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe