Show simple item record

dc.contributor.authorHejman, Helena
dc.contributor.editorKarwowska, Marzena
dc.contributor.editorGrabowski, Mateusz
dc.contributor.editorŻukowska, Kamila
dc.date.accessioned2021-10-13T13:52:19Z
dc.date.available2021-10-13T13:52:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationHejman H., Transpozycja struktur mitycznych w "Bocianie i Loli" Mirosława Nahacza, [w:] Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, Karwowska M., Grabowski M., Żukowska K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 149-160, DOI: 10.18778/7969-985-8.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-985-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39383
dc.description"Bocian i Lola" Mirosława Nahacza to opowieść o halucynacyjnej wędrówce przez rzeczywistość, o której do końca nie wiadomo, czy istnieje naprawdę. Na to pytanie odpowiedzieć może tylko tajemnicza Lola, obsesyjnie poszukiwana przez bohatera. Autorka artykułu prezentuje różne interpretacje utworu, zwracając uwagę na obecność scenariusza mitycznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKarwowska M., Grabowski M., Żukowska K. (red.), Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject"Bocian i Lola"pl_PL
dc.subjectMirosław Nahaczpl_PL
dc.subjecttranspozycja struktur mitycznychpl_PL
dc.subjectanagnoryzmpl_PL
dc.subjectscenariusz mitycznypl_PL
dc.titleTranspozycja struktur mitycznych w "Bocianie i Loli" Mirosława Nahaczapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number149-160pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 51, Gdańskpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-986-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteStudiowała filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, licencjat poświęciła analizie „bad tripu” w prozie Mirosława Nahacza. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Gdańskim.pl_PL
dc.referencesBachelard G., Dom rodzinny i dom oniryczny, [w:] idem, Wyobraźnia poetycka, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesBeckett S., Bez, przeł. A. Libera, [w:] A. Libera, Godot i jego cień, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesBisz M., W poszukiwaniu transcendencji. Sacrum według Mirosława Nahacza, „Fraza” 2012, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesBłocian I., Jung i Bachelard. Problem wyobraźni i mitu, „Analiza i Egzystencja” 2005, nr 1.pl_PL
dc.referencesCo to znaczy, że było naprawdę?, rozm. J. Paliwoda, „Lampa” 2007, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesCzapliński P., Symulakry i symulacja, Baudrillard, Jean, dostępny http://wyborcza.pl/1,75517,3158406.html (data dostępu: 10.03.2015).pl_PL
dc.referencesDąbrowski G., Rytuały przejścia a użycie substancji psychoaktywnych, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesEliade M., Eurypides a dionizyjski kult orgiastyczny, [w:] idem, Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. S. Tokarski, t. 1, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesEliade M., Mefisto i androgyn, czyli tajemnica pełni, [w:] idem, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesEliade M., Wprowadzenie do mitologii śmierci, [w:] idem, Okultyzm, czary, mody kulturalne, przeł. I. Kania, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesMalinowski K.B., [brak tytułu], [w:] M. Nahacz, Bocian i Lola, Wołowiec 2005, okładka.pl_PL
dc.referencesMieletinski E., Mity bohaterskie i „obrzędy przejścia”, [w:] idem, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesNahacz M., Bocian i Lola, Wołowiec 2005.pl_PL
dc.referencesPawlikowski M., Świat w krzyku. „Osiem cztery” Mirosława Nahacza i reaktywacja opowiadania, „FA-art” 2011, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesSachs H., Znaczenie psychoanalizy dla nauk humanistycznych, przeł. A. Węgrzecki, [w:] Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. II, cz. 1, Kraków 1974.pl_PL
dc.referencesSidowska K., Dekonstrukcja i postmodernizm, „Fraza” 2005, nr 4.pl_PL
dc.referencesWeber M., Nauka jako zawód i powołanie, [w:] idem, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Kraków 1998.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-985-8.12
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe