Show simple item record

dc.contributor.authorKarwowska, Marzena
dc.contributor.editorKarwowska, Marzena
dc.contributor.editorGrabowski, Mateusz
dc.contributor.editorŻukowska, Kamila
dc.date.accessioned2021-10-12T14:19:11Z
dc.date.available2021-10-12T14:19:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKarwowska M., Mit we współczesnych badaniach literackich, [w:] Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, Karwowska M., Grabowski M., Żukowska K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 11-21, DOI: 10.18778/7969-985-8.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-985-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39365
dc.descriptionTematyka artykułu koncentruje się wokół literaturoznawczych badań nad mitem inspirowanych metodologią durandowską, które są prowadzone również przez polskie środowiska naukowe. W badaniach antropologiczno-mitokrytycznych przyjmuje się za Durandem definicję mitu jako dynamicznego systemu symboli (figur mitycznych), archetypów, obrazów i schematów, które układają się w narracje inkorporowane trwale w kulturę.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKarwowska M., Grabowski M., Żukowska K. (red.), Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmitpl_PL
dc.subjectmitokrytykapl_PL
dc.subjectsymbolpl_PL
dc.subjectGilbert Durandpl_PL
dc.subjectantropologiapl_PL
dc.subjectpostdurandowski nurt badańpl_PL
dc.titleMit we współczesnych badaniach literackichpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number11-21pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-986-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor habilitowany nauk humanistycznych, literaturoznawca. Prowadzi badania z zakresu antropologii wyobraźni twórczej i mitokrytyki, zrealizowała staże naukowe z tej dziedziny na uniwersytetach we Francji (Uniwersytet Stendhala w Grenoble, Paris IV Sorbonne). Członek towarzystwa naukowego Association des Amis du Centre de Recherche sur l’Imaginaire (Francja). Redaktor naczelny „Prac Polonistycznych”. Autorka książek: Prapamięć uśpiona. Świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Warszawa 2008; Symbole Apokalipsy. Studia z antropologii wyobraźni, Warszawa 2011; Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich. Świat wyobrażony Brunona Schulza, Łódź 2015. Opiekun naukowy studencko-doktoranckiego Koła Naukowego Mitokrytyków Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Mythocritique, théorie et parcours, PUF, Paris 1992.pl_PL
dc.referencesBrunel P., Mythopoétique des genres, PUF, Paris 2003.pl_PL
dc.referencesChauvin D., La Bible, images, mythes et traditions, Albin Michel, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesDurand G., Figures mythiques et visages de l’oeuvre. De la mythocritique à la mythanalyse, Berg International, Paris 1979.pl_PL
dc.referencesDurand G., Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, Paris 1992.pl_PL
dc.referencesDurand G., Sun C., Mythe, thèmes et variations, Desclée de Brouwer, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesDybizbański M., Szturc W., Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesLes Imaginaires du corps en mutation: du corps enchanté au corps en chantier, red. C. Finz, L’Harmattan, Paris 2008.pl_PL
dc.referencesIntertekstualność i wyobraźniowość, red. B. Sosień, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesJasionowicz S., Roland Barthes – Gilbert Durand, wizje pluralizmu kultury, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesKarwowska M., Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich. Świat wyobrażony Brunona Schulza, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesKarwowska M., Prapamięć uśpiona. Świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesLectures politiques des mythes littéraires au XXe siècle, red. S. Parizet, Presses Universitaires de Paris Ouest, Paris 2009.pl_PL
dc.referencesLévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesMonneyron F., Thomas J., Mythes et littérature, PUF, Paris 2002.pl_PL
dc.referencesMythes et littérature, red. P. Brunel, Presses de l’ Université de Paris-Sorbonne, Paris 1994.pl_PL
dc.referencesMythes et littérature, red. S. Parizet, Lucie éditions pour la SFLGC, Paris 2008.pl_PL
dc.referencesLe Mythe en littérature. Mélanges offerts à Pierre Brunel, red. C. Dumoulié, Y. Chevrel, PUF, Paris 2000.pl_PL
dc.referencesMythe et création, red. P. Cazier, Presses Universitaires de Lille, Lille 1994.pl_PL
dc.referencesOblicza Narcyza: obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesPalingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Klik, J. Zych, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPersefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla-Korytowska, M. Sokalska, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesPotęga świata wyobrażeń, czyli archetypologia według Gilberta Duranda, red. K. Falicka, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesPrace Herkulesa. Człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesQuestions de mythocritique. Dictionnaire, red. D. Chauvin, A. Siganos, Ph. Walter, Imago, Paris 2005.pl_PL
dc.referencesLes Représentations de la Terre dans la littérature et l’art européens. Imaginaire et Idéologie. Actes du colloque des 18-19-20 mars 2004 en Sorbonne, red. D. Chauvin, D. Knysz-Tomaszewska, „Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais” 2005, nr 4.pl_PL
dc.referencesSosień B., Images, symboles, mythes et poétique de l’ascension, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesSosień B., Imaginer le jardin, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesSzturc W., Archeologia wyobraźni. Studia o Słowackim i Norwidzie, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesŚlósarska J., Bądź szybszy od śmierci. Studia z antropologii kultury, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesŚlósarska J., Studia z poetyki antropologicznej, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesVierne S., Rite, roman, initiation, Persses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2000.pl_PL
dc.referencesWalter Ph., La Mythologie chrétienne, fêtes, rites et mythes du Moyen Age, Imago, Paris 2003.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarzenakarwowska@poczta.onet.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-985-8.02
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe