Show simple item record

dc.contributor.authorKęsy, Mateusz
dc.date.accessioned2021-09-30T17:13:09Z
dc.date.available2021-09-30T17:13:09Z
dc.date.issued2021-09-29
dc.identifier.issn1730-2366
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39296
dc.description.abstractThe functioning of forests in Poland is often associated with a productive role and the production of wood-based raw materials, disregarding the need to protect forest environments. In practice, the approach to the protection of nature and animals, including insects in forest areas, has changed in recent decades. Many researchers still point to the need to protect the processes taking place in forest environments. Actions are being taken to reduce monocultures in forests and to increase the biodiversity of plants and animals living among crops. A good example described in this paper is the relationship between seed plantations and insects. These relationships may have a positive effect on the fruiting process and seed production in selected tree species. This paper presents an example of the relationship between wild bees and Prunus avium L. seed plantations as an example of a positive relationship in which humans as well as pollinating insects can benefit. The structure and size of Prunus cultivation in Poland are described and the hitherto harvest of seeds is analysed. The elements of the biology of the Prunus species, important for the process of pollination of flowers by insects are also indicated. The study also indicates ways to protect bees in the forest environment.en
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologicaen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectseed productionen
dc.subjectforest cropsen
dc.subjecttree yieldingen
dc.subjectplant cultivationen
dc.titleThe structure of Prunus avium L. crops and their importance for pollinating insects in seed orchards in Polanden
dc.typeArticle
dc.page.number79-83
dc.contributor.authorAffiliationPoznań University of Life Sciences, Department of Apidology, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, Polanden
dc.identifier.eissn2083-8484
dc.referencesBaddeley, J.A., Watson, C.A. 2005. Influences of root diameter, tree age, soil depth and season on fine root survivorship in Prunus avium. Plant and Soil, 276: 15–22.en
dc.referencesBallistreri, G., Continella, A., Gentile, A., Amenta, M., Fabroni, S., Rapisarda, P. 2013. Fruit quality and bioactive compounds relevant to human health of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars grown in Italy. Food Chemistry, 140: 630–638.en
dc.referencesCetinbas, M., Koyunuu, F. 2006. Improving germination of Prunus avium L. seeds by gibberellic acid, potassium nitrate and thiourea. Horticultural Science (Prague), 33(3): 119–123.en
dc.referencesChałupka, W., Matras, J., Barzdajn, W., Błonkowski, S., Burczyk, J., Fonder, W., Grądzki, T., Gryzło, Z., Kacprzak, P., Kowalczyk, J., Kozioł, C., Pytko, T., Rzońca, Z., Sabor, J., Szeląg, Z., Tarasiuk, S. 2011. Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011–2035. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.en
dc.referencesCzekońska, K. 2020a. Zasady udostępniania obszarów leśnych właścicielom rodzin pszczelich. In: Czekońska, K., Szabla, K. (eds.), Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych, pp. 183–187. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.en
dc.referencesCzekońska, K. 2020b. Pokarm pszczół i jego wykorzystanie. In: Czekońska K., Szabla K. (eds.), Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych, pp. 147–162. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.en
dc.referencesFonder, W. 1992. Program selekcji drzew i jego realizacja w Lasach Państwowych. Postępy Techniki w Leśnictwie, 51: 28–36.en
dc.referencesFonder, W. 2006. Realizacja Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991–2010. In: Sabor, J. (ed.), Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych, pp. 537–558. CILP, Warszawa.en
dc.referencesFrączek, M., Szwagrzyk, J., Bodziarrzyk, J. 2020. Gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych do nasadzeń lub wysiewu w różnych siedliskowych typach lasu. In: Czekońska, K., Szabla, K. (eds.), Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych, pp. 86–113. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.en
dc.referencesGoncalves, B., Silva, A.P., Moutinho-Pereira, J., Bacelar, E., Rosa, E., Meyer, A.S. 2007. Effect of ripeness and postharvest storage on the evolution of colour and anthyocyanins in chervies (Prunus avium L.). Food Chemistry, 103: 976–984.en
dc.referencesGrodzki, W. 2020. Chroniąc lasy, chronimy owady zapylające dziko żyjące. In: Czekońska, K., Szabla, K. (eds.), Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych, pp. 21–37. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.en
dc.referencesInstrukcja Ochrony Lasu 2012. Wydawnictwo II. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 23–119.en
dc.referencesJabłoński, T., Tarwacki, G., Jaworski, T. 2017. Szkodniki liściożerne drzew liściastych In: Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2017 roku. IBL, pp. 84–89.en
dc.referencesKocięcki, S. 1965. Plantacje nasienne ze szczepów – zakładanie i prowadzenie. Sylwan, 109(1): 51–63.en
dc.referencesKocięcki, S. 1988. Wytyczne w sprawie selekcji drzew na potrzeby nasiennictwa leśnego. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Seria B, 7: 5–61.en
dc.referencesKowalczyk, J., Markiewicz, P., Chałupka, W., Matras, J. 2011. Plantacje nasienne – rola i znaczenie w gospodarce leśnej. Las Polski, 22: 18–20.en
dc.referencesMatras, J. 1992. Podstawy selekcji drzew leśnych i zachowania zasobów genetycznych. Postępy Techniki w Leśnictwie, 51: 9–15.en
dc.referencesMatras, J. 2000. Realizacja ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Lasach Państwowych w latach 1991–1999. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Nr 903. 2000/3: 63–83.en
dc.referencesMatras, J., Fonder, W. 2006. Założenia Programu ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011–2035. Postępy Techniki w Leśnictwie, 95: 7–15.en
dc.referencesSzczygieł, K., Wojda, T. 2008. Mikrorozmnażanie czereśni ptasiej (Prunus avium L.) i jej plantacyjna uprawa we Włoszech. Leśne Prace Badawcze, 69(1): 72–75.en
dc.referencesSzwagrzyk, J., Bodziarczyk, J., Frączek, M. 2020. Kierunki w hodowli lasu sprzyjające owadom zapylającym. In: Czekońska, K., Szabla, K. (eds.), Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych, pp. 55–74. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krawowie, Kraków.en
dc.referencesSzyp-Borowska, I., Zawadzka, A., Zajączkowski, K. 2012. Zróżnicowanie genetyczne czereśni ptasiej (Prunus avium L.) w Polsce. Sylwan, 156(7): 502–510.en
dc.referencesVursavus, K., Kelebek, H., Selli, S. 2006. A study on some chemical and physico-mechanic properties of three sweet cherry variaties (Prunus avium L.) in Turkey. Journal of Food Engineering, 74: 568–575.en
dc.referencesWilkaniec, Z., Wyrwa, F. 1994. Ocena efektywności oblotu jabłoni przez pszczołę samotniczą Osmia rufa L. (Apoidea, Megachilidae) w badaniach izolowanych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 147–153.en
dc.contributor.authorEmailmatkesy@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1730-2366.16.18
dc.relation.volume17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0