Show simple item record

dc.contributor.authorGórski, Józef
dc.contributor.editorKrogulec, Ewa
dc.date.accessioned2021-09-23T11:06:54Z
dc.date.available2021-09-23T11:06:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationGórski J., Ułatwiona migracja zanieczyszczeń do użytkowych poziomów wodonośnych w wyniku wad technicznych studni i otworów hydrogeologicznych, [w:] Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych, E. Krogulec (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-655-5.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-655-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39184
dc.description.abstractW artykule przedstawiono przykłady występowania, w głębokich dobrze izolowanych poziomach wodonośnych, zanieczyszczeń typowych dla wód przypowierzchniowych, w tym w szczególności bakteriologicznych. Udokumentowano, że zjawisko to może być związane z niezamknięciem poziomów przypowierzchniowych w trakcie wiercenia studni, a także brakiem lub niewłaściwym uszczelnieniem głowicy studni. Przedstawiono również w jaki sposób należy wykonać analizy chemiczne i bakteriologiczne w celu udokumentowania wad technicznych studni.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzanieczyszczenia bakteriologicznepl_PL
dc.subjectwady techniczne studni i otworów hydrogeologicznychpl_PL
dc.subjectwody podziemnepl_PL
dc.titleUłatwiona migracja zanieczyszczeń do użytkowych poziomów wodonośnych w wyniku wad technicznych studni i otworów hydrogeologicznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number53-61pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologii, Pracownia Hydrogeologii i Ochrony Wódpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-656-2
dc.referencesDragon K., Górski J., Marciniak M., Kasztelan D., 2007, Geneza i warunki migracji intensywnie zabarwionych wód w poziomie wielkopolskiej doliny kopalnej, Geologos Monographiae 4, UAM, Poznań: 59.pl_PL
dc.referencesGórski J., 1989, Główne problemy chemizmu wód podziemnych utworów kenozoiku środkowej Wielkopolski, Zesz. Nauk., AGH Kraków, z. 45, zał. 23: 117.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak-Wijura Z., 1998, Antropogeniczne zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku wad technicznych otworów hydrogeologicznych. Zaopatrzenie w wodę miast i wsi, PZTS Poznań, 1: 125–132.pl_PL
dc.referencesKleczkowski A.S. (red.), 1984, Ochrona wód podziemnych, Wyd. Geol., Warszawa: 328.pl_PL
dc.contributor.authorEmailgorski@amu.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-655-5.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe