Show simple item record

dc.contributor.authorHerbich, Piotr
dc.contributor.editorKrogulec, Ewa
dc.date.accessioned2021-09-23T11:05:33Z
dc.date.available2021-09-23T11:05:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationHerbich P., Optymalizacja poboru wód podziemnych do nawadniania użytków rolnych w okresie suszy, [w:] Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych, E. Krogulec (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-655-5.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-655-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39183
dc.description.abstractIstniejące w obszarach bilansowych kraju wysokie rezerwy dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych umożliwiają ich wykorzystanie do nawadniania upraw rolnych podczas długotrwałej suszy hydrologicznej. W oparciu o dane bazy GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) w skali 1:50 000 ustalono warunki hydrogeologiczne optymalne dla intensywnego poboru wody studniami wierconymi z poziomów wodonośnych. Pobór z pojedynczej studni może pokryć wysokie niedobory wody upraw rolnych w roku skrajnie suchym na powierzchni najczęściej 15–50 ha zaś czas odbudowy retencji sczerpanych zasobów w ujętym poziomie wodonośnym wyniesie w większości przypadków 1–5 lat. Pobór wód podziemnych do nawadniania 10 ha upraw rolnych w 5-leciu obejmującym jeden rok skrajnie suchy oraz dwa lata umiarkowanie suche może być zbilansowany średnim zasilaniem wód podziemnych 50–100 mm/rok na obszarze 10–30 ha.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthydrogeologiapl_PL
dc.subjectnawodnienia upraw rolnychpl_PL
dc.subjectwody podziemnepl_PL
dc.subjectbilans wodno-gospodarczypl_PL
dc.titleOptymalizacja poboru wód podziemnych do nawadniania użytków rolnych w okresie suszypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number41-52pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPaństwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-656-2
dc.referencesBaza GIS MHP, https://www.pgi.gov.pl/psh/dane-hydrogeologiczne-psh/947-bazy-danych-hydrogeologiczne/8888-dane-hydrogeologiczne-mhp.html (dostęp: 15.08.2021).pl_PL
dc.referencesHerbich P., Mordzonek P., Przytuła E., 2017, Stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w Polsce, PIG Warszawa 2017, https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/stan-srodowiskowy-wod-podziemnych.html (dostęp: 15.08.2021).pl_PL
dc.referencesHerbich P. i in., 2018, Określenie możliwości poboru wód podziemnych na cele nawodnień rolniczych oraz okresowego łagodzenia skutków suszy gospodarczej, Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2017 r. Synteza, Warszawa, marzec 2018 r., https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/najnowsze-publikacje/5951-synteza-psh-2017.html (dostęp: 15.08.2021).pl_PL
dc.referencesHerbich P., 2019, Ocena możliwości wykorzystania rezerw zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych do łagodzenia suszy w rolnictwie, Biuletyn PIG nr 475.pl_PL
dc.referencesInstrukcja opracowania i komputerowej edycji Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, PIG, Warszawa, 1999.pl_PL
dc.referencesOstrowski J., Łabędzki L., Kowalik W., Kanecka-Geszke E., Kasperska-Wołowicz W., Smarzyńska K., Tusiński E., 2008, Atlas niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych w Polsce, Wyd. IMUZ, Falenty.pl_PL
dc.referencesRodzoch A., 2008, Przeglądowa mapa wskaźnika odnawialności zasobów pierwszego poziomu wodonośnego, HYDROEKO Warszawa, Arch. MHP w PIG–PIB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStuczyński Tomasz i in., 2007, Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce, Studia i raporty IUNG – PIB, zeszyt 7.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229; Dz.U. z 2017 r., poz. 1566).pl_PL
dc.contributor.authorEmailpher@pgi.gov.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-655-5.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe