Show simple item record

dc.contributor.authorNapierała, Tomasz
dc.contributor.authorLeśniewska-Napierała, Katarzyna
dc.contributor.authorOpała, Maciej
dc.contributor.authorAdamiak, Maciej
dc.contributor.authorNalej, Marta
dc.contributor.editorŚleszyński, Przemysław
dc.contributor.editorCzapiewski, Konrad
dc.date.accessioned2021-09-23T05:09:56Z
dc.date.available2021-09-23T05:09:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationNapierała, T., Leśniewska-Napierała, K., Opała, M., Adamiak, M., & Nalej, M. (2021). Hotele / Hotels. In P. Śleszyński & K. Czapiewski (Eds.), Atlas Wyszehradzki / Visegrad Atlas (pp. 252–255). Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-958155-0-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39144
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczakapl_PL
dc.relation.ispartofAtlas Wyszehradzki / Visegrad Atlas;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthotelepl_PL
dc.subjecthotelspl_PL
dc.subjectkraje grupy wyszehradzkiejpl_PL
dc.subjectvisegrad countriespl_PL
dc.titleHotelepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderPolskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczakapl_PL
dc.page.number252-255pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Geographical Sciencespl_PL
dc.referencesOpenStreetMap. (2020). OpenStreetMap Wiki. Pobrano 9 listopad 2020, z https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:tourism=hotelpl_PL
dc.referencesLeśniewska-Napierała, K., & Napierała, T. (2017). The Function of Hotels in Revitalizing Rural Areas: Case Studies in Pomerania Province. Turyzm/Tourism, 27(2), 63–72. https://doi.org/10.1515/tour-2017-0014pl_PL
dc.referencesNapierała, T. (2018). Przestrzenna różnorodność jako czynnik konkurencyjności hoteli. Prace i Studia Geograficzne, 63(3), 89–101pl_PL
dc.referencesNapierała, T. (2019). Polycentric Intra-Urban Development of Hotels: Evidence from Budapest. Geographia Polonica, 92(4), 429–442. https://doi.org/10.7163/GPol.0157pl_PL
dc.referencesNapierała, T. (2019). Usługi hotelowe na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 53, 51–62. https://doi.org/10.7163/SOW.53.4pl_PL
dc.referencesNapierała, T., Leśniewska-Napierała, K., & Burski, R. (2020). Impact of Geographic Distribution of COVID-19 Cases on Hotels’ Performances: Case of Polish Cities. Sustainability, 12(4697). https://doi.org/10.3390/su12114697pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.napierala@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe