Show simple item record

dc.contributor.authorGawlik, Ewa
dc.date.accessioned2021-09-22T06:12:14Z
dc.date.available2021-09-22T06:12:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGawlik, E. (2020). Communication of adults with moderate in-tellectual disability in the process of auton-omisation – preliminary considerations. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 53–65. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.03pl_PL
dc.identifier.issn2300-391X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39122
dc.description.abstractThe aim of this paper is to look into communication in adults with moderate intellectual disability in the process of their autonomisation. This matter has been investigated to shed some light on how people with intellectual disabilities communicate in their social realities in the context of their autonomy and independence. The paper presents a preliminary research using the interpretative paradigm. To deliver the intended goal, the author has used the problem-centered interview.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.relation.ispartofseriesInterdisciplinary Contexts of Special Pedagogy;30
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcommunicationpl_PL
dc.subjectintellectual disabilitypl_PL
dc.subjectautonomypl_PL
dc.subjectindependencepl_PL
dc.subjectadulthoodpl_PL
dc.titleCommunication of adults with moderate in-tellectual disability in the process of auton-omisation – preliminary considerations.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number53-65pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Polandpl_PL
dc.identifier.eissn2658-283
dc.referencesBłeszyński J.J., Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań́, [in:] Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się̨ w edukacji osób z autyzmem. Ed. B.B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Impuls. Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesBorowska-Beszta B., Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Impuls. Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesCiesielska M., Wolanik K., Boström, Öhlander M., Obserwacja, [in:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia. T. 2, Ed. D. Jemielniak, Wydawnictwo PWN, Warsaw 2012.pl_PL
dc.referencesGrycman M., Czym są̨ wspomagające sposoby porozumiewania się̨, “Biuletyn Stowarzyszenia Mówić́ bez Słów” 2003, No. 1.pl_PL
dc.referencesJuszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesKijak R., Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Impuls. Kraków 2017.pl_PL
dc.referencesKonecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warsaw 2000.pl_PL
dc.referencesKościelska M. (2012). Przeżywanie własnej i cudzej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością. In. R.J. Kijak (Ed.), Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości. Impuls. Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKrause A., Żyta A., Nosarzewska S., Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Akapit. Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesPodgórska-Jachnik D., (Nie)pełnosprawność a (nie)samodzielność w kontekście autonomii relacyjnej, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. No. 32/2018.pl_PL
dc.referencesRubacha K., Metodologia badan nad edukacją. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warsaw 2008.pl_PL
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.14746/ikps. 2020.30.03
dc.relation.volume3pl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe