Show simple item record

dc.contributor.authorKornecki, Janusz
dc.contributor.authorRoszko-Wójtowicz, Elżbieta
dc.contributor.authorWiktorowicz, Justyna
dc.contributor.editorStarzyńska, Wacława
dc.contributor.editorWiktorowicz, Justyna
dc.date.accessioned2021-08-30T07:04:26Z
dc.date.available2021-08-30T07:04:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKornecki J., Roszko-Wójtowicz E., Wiktorowicz J., Szanse i bariery wdrażania nowego podejścia do zamówień publicznych w Polsce z perspektywy innowacyjności i włączenia MSP, [w:] Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy, Starzyńska W., Wiktorowicz J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 198-231, DOI: 10.18778/7525-744-1.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-744-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38952
dc.descriptionW niniejszym rozdziale podjęto próbę wskazania potencjalnych barier, ale i szans proinnowacyjnego oddziaływania systemu zamówień publicznych. Kolejnym elementem rozważań jest ocena możliwości szerszego włączenia MSP w rynek zamówień publicznych. Wykorzystane zostały wyniki badań przeprowadzonych zarówno wśród zamawiających, generujących popyt na innowacje, jak i przedsiębiorstw – obecnych i potencjalnych wykonawców zamówień publicznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Badania przeprowadzono w ramach projektu pt. „Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy” (NN 112 128336), finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w okresie kwiecień 2009 r. – październik 2011 r.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStarzyńska W., Wiktorowicz J. (red), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMSPpl_PL
dc.subjectrynek zamówień publicznychpl_PL
dc.subjectpodmioty zamawiającepl_PL
dc.subjectinnowacyjność przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleSzanse i bariery wdrażania nowego podejścia do zamówień publicznych w Polsce z perspektywy innowacyjności i włączenia MSPpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number198-231pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Statystyki i Demografii, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Statystyki i Demografii, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznejpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-744-1.10
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe