Show simple item record

dc.contributor.authorSzupiło, Jan
dc.date.accessioned2021-07-26T07:53:24Z
dc.date.available2021-07-26T07:53:24Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38262
dc.description.abstractThe article analyzes methods of creation of financial resources for wages binding socialized enterprises, with a special emphasis laid on the mechanism of taxation of wages exceeding the set norms. It consists of two parts. The aim of its first part is to define methods of creation of financial resources for wages as a system and elements composing it. This part has a theoretical- methodical character. The second part analyzes effectiveness of taxation of above-norm wage increments by means of the tax paid to the State Fund of Professional Activation by enterprises in the years 1982-1984. The studies discussed here encompassed 100 enterprises belonging mainly to the jectors of industry, construction, and local economy. The performed analysis allowed to formulate some conclusions concerning, among others, the so-called "trap of the State Fund of Professional Activation".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectśrodki płacowepl_PL
dc.subjectwynagrodzeniapl_PL
dc.subjectpodejście systemowepl_PL
dc.titleSprawność podsystemu ograniczającego ponadnormatywne wypłaty wynagrodzeń w latach 1982-1984pl_PL
dc.title.alternativeEffectiveness of the subsystem restricting wages exceeding set norms in the years 1982-1984pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.page.number129-148pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Pracypl_PL
dc.referencesBadania nt. "Podmioty polityki wynagrodzeń, prowadzone przez Zakład Ekonomiki Pracy UŁ w problemie międzyresortowym "Człowiek i praca", grupa tematyczna MR. III. 4. Kierunki racjonalizacji systemu wynagrodzeń.pl_PL
dc.referencesJ. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza i synteza, Warszawa 1976, s. 12.pl_PL
dc.referencesJ. Mujżel, R. Bugaj, Warianty regulacji wynagrodzeń, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej - doświadczenia, problemy i tendencje, Warszawa 1984, s. 415-416.pl_PL
dc.referencesJ. Sokołowski, Niektóre instrumenty centralnej polityki wynagrodzeń a gospodarowanie zasobami pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 11.pl_PL
dc.referencesS. Borkowska, Problemy centralnego sterowania relacjami płac, [w:] Relacje wynagrodzeń jako czynnik kształtowania motywacji do pracy, Materiały na konferencję naukową, Bydgoszcz 1984, s. 88 in.pl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record