Show simple item record

dc.contributor.authorZarychta, Henryk
dc.date.accessioned2021-07-26T07:37:01Z
dc.date.available2021-07-26T07:37:01Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38258
dc.description.abstractIn the article, there are presented general and specific solutions as regards the proposed directions of changes in the socio-welfare policy, with these solutions being analyzed from the viewpoint of work motivation and welfare security. More stress has been laid on two problems, namely on determinants of the reform of th welfare benefits system in conditions of the new system of work and principles of distribution in the economy under reform, and on the problem of limits to changes in the welfare sphere in conditions of implementing the new model of socialism.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;111
dc.subjectreformapl_PL
dc.subjectpolityka socjalnapl_PL
dc.subjectdochodypl_PL
dc.subjectświadczenia społecznepl_PL
dc.titleMotywacyjne aspekty reformy polityki socjalnej w Polsce a gwarancje bezpieczeństwa socjalnegopl_PL
dc.title.alternativeMotivational aspects of the welfare policy reform in Poland versus the guarantee of welfare securitypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.page.number23-51pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Pracypl_PL
dc.referencesA. Rajkiewicz, Uwagi o perspektywicznych celach w polskiej polityce społecznej, "Polityka Społeczna" 1987, nr 1, s. 1pl_PL
dc.referencesD. Piekut-Brodzka, Zmiany w systemie świadczeń socjalnych oraz elementy osłonowe płac związane z podwyżką cen w 1988 roku, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1988, nr 4-5, s. 35; obliczono na podstawie "Roczników Statystycznych GUS"pl_PL
dc.referencesH. Zarychta, Funkcje działalności socjalnej przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1986, nr 2, s. 57.pl_PL
dc.referencesH. Zarychta, Problemy wykorzystania minimum socjalnego w polityce socjalnej, Raport z III etapu badań przeprowadzonych w ramach CPBP nr 08.1.4 "Człowiek i praca w społeczeństwie socjalistycznym" w temacie "Mechanizmy sterowania płacami i dochodami z tytułu pracy", Łódź, wrzesień 1988, s. 64-65.pl_PL
dc.referencesH. Zarychta, Zasady finansowania zakładowej działalności socjalnej w latach 1945- 1978, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1979, nr 7, s. 21.pl_PL
dc.referencesM. Winiewski , Dochody ludności, [w:] Zarys polityki społecznej, red. S. Czajka, Warszawa 1986, s. 229.pl_PL
dc.referencesM. Winiewski, Rola sfery socjalnej w reprodukcji narodu a kwestia tzw. nadopiekuńczej roli państwa, [w:] Położenie klasy robotniczej w Polsce, t. 3, Warunki bytu robotników, red. P. Wójcik, Warszawa 1984, s. 368.pl_PL
dc.referencesPolityka socjalna w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Propozycje kierunków jej systemowych zmian. Synteza, założenia, MPiPS, Warszawa, maj 1988; "Świadczenia socjalne - jakie i komu?". MPiPS "Służba Pracownicza" 1988, nr 10pl_PL
dc.referencesR. Waliсki, Wczasy jako forma zakładowej działalności socjalnej, mpis. s. 5-6.pl_PL
dc.references„Rocznik Statystyczny GUS" 1987, s. 507pl_PL
dc.references"Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 1946-1985*', ZUS, Warszawa 1987, tab. 6(110), s. 109pl_PL
dc.referencesTezy do II etapu reformy gospodarczej w opinii posłów, Z komisji sejmowych, "Praca i Zabezpieczanie Społeczne" 1987, nr 10/11, s. 55.pl_PL
dc.referencesWspółodpowiedzialność obywateli za własną kondycję?, Rozmowa z prof. A. Rajkiewiczem , "Trybuna Ludu" 5-6.03.1988, nr 54.pl_PL
dc.referencesX Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podstawowe dokumenty i materiały, Warszawa 1986, s. 228.pl_PL
dc.referencesZ. Czyżowska, Problemy reformowania systemu zabezpieczenia społecznego i sfery usług społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1988, nr 10-11, s. 28.pl_PL
dc.referencesZdrowie dla wszystkich w roku 2000, Rządowa Komisja do 0- pracowania Programu ZDW 2000, Warszawa 1987.pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record