Show simple item record

dc.contributor.authorLorenc, Iwona
dc.date.accessioned2021-06-29T16:31:39Z
dc.date.available2021-06-29T16:31:39Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn0208-6107
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37833
dc.description.abstractThis article considers the principles of Debora Vogel’s artistic project in the context of reflecting on the transformations of the late modern experience. Among the transformations, the one I consider key is the shift from narrative linearity to polyphonic simultaneity which is related to the displacement of temporal aspects of modern experience by spatial ones. The second context in which I consider Vogel’s work are transformations which took place in art as a consequence of the avant-garde – its signature concepts including simultaneousness, poliphony, breakdown of hierarchy, lack of a centre, event, uprootedness, blurring of boundaries between art and life. I claim that the full significance of the above-mentioned transformations becomes visible in neoavant- garde art. Following in the tracks of neo-avant-garde art, I bring out the shifts which appear to be important from the perspective of a necessity to return to Vogel as its anticipator. The method I adopt assumes a particular understanding of anticipation, according to which the beginning (avant-garde) is co-created by its continuation b(neo-avant-garde).en
dc.description.abstractArtykuł jest próbą rozważenia koncepcji artystycznej Debory Vogel w kontekście refleksji nad transformacjami doświadczenia późnej nowoczesności. Jedną z tych zmian, którą uważam za kluczową, jest odejście od narracyjnej linearności ku polifonicznej symultaniczności, związane z przeniesieniem akcentu z czasowych aspektów nowoczesnego doświadczenia na jego aspekty przestrzenne. Drugim kontekstem, w którym rozważam fenomen Vogel, są transformacje, które zaszły w sztuce pod wpływem awangardy – z takimi jej wiodącymi pojęciami jak symultaniczność, polifonia, zaburzenie hierarchii, brak centrum, zdarzenie, wykorzenienie, zatarcie granic między sztuką i życiem. Uważam, że pełne znaczenie wymienionych wątków staje się widoczne w sztuce neoawangardowej. Śledząc wątki sztuki neoawangardowej, wyodrębniam zmiany, które wydają się ważne z perspektywy konieczności powrotu do Vogel jako ich antycypatorki. Metoda, którą przyjmuję, zakłada szczególne rozumienie antycypacji, zgodnie z którym początek (awangarda) jest współtworzona przez jej kontynuację (neoawangardę).pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica;36pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectanticipations in arten
dc.subjectavant-gardeen
dc.subjectneo-avant-gardeen
dc.subjectNachträglichkeiten
dc.subjectposthistoricismen
dc.subjecttemporality of aesthetic experienceen
dc.subjectspatiality of aesthetic experienceen
dc.subjectantycypacje w sztucepl
dc.subjectawangardapl
dc.subjectneoawangardapl
dc.subjectNachträglichkeitpl
dc.subjectposthistoryzmpl
dc.subjectczasowość doświadczenia estetycznegopl
dc.subjectprzestrzenność doświadczenia estetycznegopl
dc.titleW poszukiwaniu odwróconego czasu awangardy. Próba odczytania fenomenu Debory Vogel w kontekście kryzysu nowoczesnego doświadczeniapl
dc.title.alternativeIn Search of the Inverted Time of Avant-Garde. An Aattempt to Read the Phenomenon of Debora Vogel in Light of the Modern Crisis of Experienceen
dc.typeArticle
dc.page.number41-55
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Instytut Filozofiipl
dc.identifier.eissn2353-9631
dc.referencesBerman Marshall, Wszystko, co stałe rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, tłum. Marcin Szuster, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006.pl
dc.referencesBürger Peter, Teoria awangardy, przeł. Jadwiga Kita-Huber, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006.pl
dc.referencesDanto Arthur Coleman, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, przeł. Mateusz Salwa, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013.pl
dc.referencesDidi-Huberman Georges, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, przeł. Barbara Brzezicka, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.pl
dc.referencesDuchamp du signe, Textes réunis par Marc Sanouillet, Paris, Flammarion, Paris 1975.pl
dc.referencesFoster Hal, Powrót realnego. Awangarda u schyłku wieku, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2010.pl
dc.referencesJay Martin, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, przeł. Agnieszka Rejniak-Majewska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2008.pl
dc.referencesJimenez Marc, La critique. Crise de l`art ou consensus culturel?, Klincksieck, Paris 1995.pl
dc.referencesLyotard Jean-François, Les transformateurs Duchamp, Éditions Galilee, Paris 1977.pl
dc.referencesMontaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta, red. Andrij Bojarov, Paweł Polit, Karolina Szymaniak, wyd. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2017.pl
dc.referencesRochlitz Rainer, Subversion et subvention. Art contemporain et argumentation esthétique, Paris, Gallimard, 1994.pl
dc.referencesSchulze Gerhard, Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart, Campus Verlag, Frankfurt 1992.pl
dc.referencesZeidler-Janiszewska Anna, Między melancholią a żałobą: estetyka wobec przemian w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa 1996.pl
dc.contributor.authorEmaillorenc@cyberia.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6107.36.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0