Show simple item record

dc.contributor.authorWitkowska-Urban, Ewa
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-06-29T08:04:27Z
dc.date.available2021-06-29T08:04:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationWitkowska-Urban E., Problemy oświaty i wychowania na łamach „Biblioteki Warszawskiej” w latach 1841–1863, [w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 11-23, DOI: 10.18778/7525-439-6.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-439-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37737
dc.descriptionAutorka poddaje analizie teksty „Biblioteki Warszawskiej”, które dotyczyły rozwoju oświaty i wychowania w okresie międzypowstaniowym. Czasopismo odgrywało szczególną rolę wśród periodyków ukazujących się w Królestwie Polskim w latach 1841–1915. Jako pismo literacko-naukowe przedstawiało podstawowe zagadnienia nurtujące ówczesne społeczeństwo.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectproblemy oświaty i wychowaniapl_PL
dc.subjectczasopiśmiennictwopl_PL
dc.subject"Biblioteka Warszawska"pl_PL
dc.subjectKrólestwo Polskiepl_PL
dc.titleProblemy oświaty i wychowania na łamach „Biblioteki Warszawskiej” w latach 1841–1863pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number11-23pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-439-6.02
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe