Show simple item record

dc.contributor.authorGrabowska, Marlena
dc.contributor.editorDuraj, Natasza
dc.contributor.editorPieloch-Babiarz, Aleksandra
dc.date.accessioned2021-05-27T13:48:12Z
dc.date.available2021-05-27T13:48:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGrabowska M., Percepcja i motywy przedsiębiorczości w Polsce i w wybranych krajach, [w:] Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Duraj N., Pieloch-Babiarz A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 31-43, DOI: 10.18778/7969-097-8.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-097-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35953
dc.description.abstractThe main goal of this paper is a theoretical and empirical analysis of selected aspects of entrepreneurship. The significance of this topic is mainly due to the role and impact of entrepreneurial activity on both the economic and social areas of the business units. Taking into consideration the variety and complexity of the entrepreneurship issues, its integral connection between economic sphere of activity and behavior, both individuals and society should be emphasized. In economic terms entrepreneurship is usually interpreted as the ability to solve business problems in creative and innovative way and its join also with the ability to use the opportunities and chances arising in business. Empirical studies aimed at to analyze and evaluate entrepreneurial attitudes have been carried out on the basis of data published by the Polish Agency for Enterprise Development, conducted as a part of the survey Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Selected aspects of entrepreneurship in international perspective were analyzed. Particularly assessment of Poland relating to other countries were included.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDuraj N., Pieloch-Babiarz A. (red.), Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectentrepreneurshippl_PL
dc.subjectentrepreneurial attitudespl_PL
dc.subjectperception of entrepreneurshippl_PL
dc.subjectmotives of entrepreneurial activitiespl_PL
dc.titlePercepcja i motywy przedsiębiorczości w Polsce i w wybranych krajachpl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of essential aspects of entrepreneurship in poland against a background of chosen countriespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number31-43pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Częstochowska, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-730-4
dc.referencesBratnicki M., Przedsiębiorczość, konkurencyjność i długowieczność organizacji, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz (red.) Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2001.pl_PL
dc.referencesDrucker P. F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesDuraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGodziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M. J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGriffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesJanasz W. (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKuraś P., Genesis and Basic Assumptions of the Resource-based View in the Strategic Management of an Enterprise, [w:] I. Otola (red.), Determinants of Modern Management Concepts in the Enterprises. Resources – Strategies – Decisions, Vysoka Skola Banska – Technicka Iniverzita Ostrava, Ostrava 2013.pl_PL
dc.referencesLis T., Igras W., Informatyczne wspomaganie procesów informacyjnych, a optymalizacja zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Z.Szyjewski, J. S.Nowak, J. Grabara (red.), Strategie informatyzacji, PTI – Oddział Górnośląski, Katowice 2006.pl_PL
dc.referencesMellor R.B., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A., Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMoczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Przedsiębiorczość – współczesnym wyzwaniem polskiej gospodarki, [w:] Przedsiębiorstwo – Przedsiębiorczość – Rynek, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesRaport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012, www.parp.gov.plpl_PL
dc.referencesRaport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, www.parp.gov.plpl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesTraktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską: http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14436&Itemid=436#3.III.2pl_PL
dc.referenceswww.mg.gov.pl/wspieranie_przedsiębiorczościpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-097-8.03
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe