Show simple item record

dc.contributor.authorSuchecki, Adam Mateusz
dc.date.accessioned2021-04-01T13:31:01Z
dc.date.available2021-04-01T13:31:01Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34900
dc.description.abstractTobacco consumption, as well as the consumption of any other psychoactive substances, lead to addictions, which is a serious problem that modern societies have to face. To reduce the negative consequences of nicotine consumption and to provide sustainable development, many governments, in both developed as well as developing countries, adopt policies to reduce tobacco production and consumption. For example, they implement various health programs to combat addiction, and they also provide appropriate financial and fiscal resolutions. Any actions taken at different decision-making levels are often bounded with economic and financial policies of a particular state, including fiscal policy. State interventionism concerning tobacco is most visible in developed countries such as the US, Canada, and European Union countries. Developing countries and Asian countries have also started to introduce regulations concerning tobacco consumption on a large scale in response to the negative effects of nicotinism. The main aim of the paper is to show consumption trends as well as the fiscal and price policies of tobacco products. The theoretical part is supplemented by data from reports and analyses presented by the World Health Organization (WHO).en
dc.description.abstractKonsumpcja tytoniu podobnie jak innych substancji psychoaktywnych prowadzi najczęściej do uzależnienia stanowiąc poważny problem zdrowotny współczesnych społeczeństw. W licznych badań prowadzonych na świecie wskazuje się, iż długotrwałe palenie papierosów lub tytoniu jest odpowiedzialne za wiele chorób niezakaźnych, między innymi raka płuc, raka krtani prowadząc do przedwczesnych zgonów. Z tego powodu rośnie również ryzyko zgonów z powodu chorób kardiologicznych oraz układu trawiennego. Uzależnienie od nikotyny może również prowadzić do inwalidztwa (w wyniku tracheotomii) lub znacznego obniżenia odporności organizmu. W celu ograniczenia negatywnego wpływu konsumpcji tytoniu zagwarantowania zrównoważonego rozwoju rządy poszczególnych państw, zarówno tych rozwiniętych jak i rozwijających się prowadzą dwukierunkową polityką ograniczającą produkcję i konsumpcję wyrobów tytoniowych poprzez stosowanie odpowiednich instrumentów finansowych jak i wdrażanie różnych programów zdrowotnych przeciwdziałających uzależnieniu. Wszelkie działania podejmowane na różnych szczeblach decyzyjnych związane są często z polityką ekonomiczną, finansową, w tym fiskalną danego państwa. Upowszechnienie się poglądów, iż uwarunkowania nieracjonalnych zachowań konsumentów podlegają działaniu praw ekonomicznych i można je odnosić do analiz dotyczących ograniczania konsumpcji i produkcji wyrobów tytoniowych. Przedmiotem szeroko zakrojonych badań światowych są ekonomiczne analizy wpływu opodatkowania tytoniu na ceny wyrobów tytoniowych, podaż i popyt. Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja wykorzystania takich instrumentów jak cena (nie tylko w wyrażeniu) oraz różne formy opodatkowania wyrobów tytoniowych (podatek akcyzowy, podatek ad valorem) na kształtowanie się konsumpcji, nierówności dochodowych ludności oraz na ograniczenia produkcji koncernów tytoniowych i rozwój nielegalnych źródeł dystrybucji tych produktów. Rozważania teoretyczne zostaną uzupełnione wynikami badań prezentowanymi m.in. przez World Health Organization – WHO.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe;2pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectTobaccoen
dc.subjectTaxen
dc.subjectpublic policyen
dc.subjecttytońpl
dc.subjectpodatekpl
dc.subjectpolityka publicznapl
dc.titleTrends in Tobacco Consumption – a Comparative Analysis of WHO European Region Countriesen
dc.title.alternativeWpływ instrumentów ekonomicznych na popyt, podaż i konsumpcję wyrobów tytoniowych – analiza porównawcza dla krajów regionu europejskiego WHOpl
dc.typeArticle
dc.page.number117-133
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesBlecher, E. (2015), Taxes on tobacco, alcohol and sugar sweetened beverages: Linkages and lessons learned, “Social Science & Medicine”, pp. 136–137. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.05.022en
dc.referencesBurguillo, M., Romero-Jordan, D., Sanz-Sanz, J.-F. (2019), Efficacy of the tobacco tax policy in the presence of product heterogeneity: A pseudo-panel approach applied to Spain, “Health Policy”, pp. 1–8. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.06.011en
dc.referencesCzart Ciecierski, C., Cherukupalli, R., Weresa, M. (2011), Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobow tytoniowych w Polsce, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris.en
dc.referenceshttps://tobaccoatlas.org/ (accessed: 20.07.2019).en
dc.referenceshttps://www.who.int/tobacco/global_report/2015/en/ (accessed: 20.07.2019).en
dc.referenceshttps://www.who.int/tobacco/global_report/2017/appendix-ix/en/ (accessed: 20.07.2019).en
dc.referencesHu, T.W., Mao, Z. (2002), Effects of cigarette tax on cigarette consumption and the Chinese economy, “Tobacco Control”, Vol. 11. https://doi.org/10.1136/tc.11.2.105en
dc.referencesJami, M., Kostova, D., Mbulo, L., Benjakul, S., Kengganpanich, M., Andes, L. (2017), Changes in cigarette prices, affordability, and brand-tier consumption after a tobacco tax increase in Thailand : Evidence from the Global Adult Tobacco Surveys, 2009 and 2011, “Preventive Medicine”, Vol. 105. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.05.027en
dc.referencesKoch, S.F. (2018), Quasi-experimental evidence on tobacco tax regressivity, “Social Science & Medicine”, Vol. 196. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.11.004en
dc.referencesMotnyk, M., Chrobot, M., Zemła, B. (2016), Wybrane konsekwencje ekonomiczne i zdrowotne konsumpcji tytoniu dla budżetu państwa i sektora publicznego, “Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu”, Vol. 2.en
dc.referencesRiahi, M., Rohani, H., Rajabi, N. (2018), Tobacco tax and price in the developed and developing countries in the World, “Data in Brief”, Vol. 20. https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.06.100en
dc.referencesRosiński, R. (2014), Istota i analiza struktury opodatkowania wyrobow tytoniowych w krajach Unii Europejskiej, “Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, Vol. 68.en
dc.referencesSalti, N., Brouwer, E. (2016), The health, financial and distributional consequences of increases in the tobacco excise tax among smokers in Lebanon, “Social Science & Medicine”, p. 170. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.10.020en
dc.referencesSamochowiec, J., Rogoziński, D., Hajduk, A., Skrzypińska, A. (2001), Diagnostyka, mechanizm uzależnienia i metody leczenia uzależnienia od nikotyny, “Alkoholizm i Narkomania”, Vol. 14 (3).en
dc.contributor.authorEmailadam.suchecki@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-2008.23.16
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0