Show simple item record

dc.contributor.authorByczkowska-Owczarek, Dominika
dc.contributor.authorKubczak, Anna
dc.contributor.authorPawłowska, Beata
dc.date.accessioned2020-11-20T13:41:38Z
dc.date.available2020-11-20T13:41:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationByczkowska-Owczarek D., Kubczak A., Pawłowska B., Za drzwiami oddziału. Badania etnograficzne w szpitalu, WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-143-7.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-143-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32577
dc.description.abstractKsiążka jest rezultatem kilkumiesięcznych badań etnograficznych prowadzonych w trzech oddziałach szpitalnych. Omówiono w niej realia pracy i trudności, z jakimi mierzą się pracownicy szpitala, a które często są niezauważalne dla pacjentów i ich rodzin. Ukazano zakulisowy świat placówki medycznej, gdzie następuje wzajemne uzgadnianie znaczeń i kontekstów wykonywanej pracy, a także przybliżono organizacyjną codzienność widzianą oczami przedstawicieli personelu medycznego. Z perspektywy etnografii organizacji, oddając głos swoim badanym, autorki przeanalizowały specyfikę oddziału jako organizacji, społecznie konstruowaną przestrzeń, style kierowania, proces komunikowania pomiędzy przedstawicielami personelu medycznego oraz niepewność i emocje, jakich doświadczają reprezentanci zawodów medycznych. Publikacja jest jednym z nielicznych polskich etnograficznych opracowań uwarunkowań i kontekstów pracy w oddziałach szpitalnych. Polecana jest przede wszystkim menedżerom zarządzającym placówkami ochrony zdrowia, ale również praktykom zajmującym się komunikowaniem w medycynie, wspierającym i szkolącym pracowników ochrony zdrowia w zakresie pracy z emocjami oraz zarządzania zespołem medycznym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectetnografia organizacjipl_PL
dc.subjectszpitale w Polscepl_PL
dc.subjectorganizacja pracy w szpitalupl_PL
dc.subjectkomunikowaniepl_PL
dc.subjectkierowanie personelempl_PL
dc.subjectniepewność w pracy lekarzypl_PL
dc.subjectemocje w pracy personelu medycznegopl_PL
dc.titleZa drzwiami oddziału. Badania etnograficzne w szpitalupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number154pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-144-4
dc.referencesAdamik A., Matejun M. (2012). Organizacja i jej miejsce w otoczeniu. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 41–84.pl_PL
dc.referencesAtkinson P., Hammersley M. (1994). Ethnography and participant observation. W: N.K. Denzin, Y. Lincoln (red.), Handbook of Qualitative Research. Thou- sand Oaks, CA– London: Sage Publications, s. 248–261.pl_PL
dc.referencesBakke E.W. (1965). Pojęcie organizacji społecznej. W: M. Haire (red.), Nowoczesna teoria organizacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesBaldry C. (1999). Space – the final frontier. Sociology, 33(3), s. 535–553.pl_PL
dc.referencesBankiewicz-Nakielska J., Walkiewicz M., Tyszkiewicz-Bandur M., Karakiewicz B. (2017). Z jakimi lekarzami pacjenci współpracują najchętniej? Umiejętności psychologiczne w relacji lekarz–pacjent. Medycyna Rodzinna, 20(2), s. 156–161.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2013). Postmodernity and its Discontents. New York: John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesBecker H.S., Geer B. (1960). Participant observation: The analysis of qualitative field data. W: R.N. Adams, J.J. Preiss (red.), Human Organization Research: Field Relations and Techniques. Homewood, IL: Dorsey, s. 267–289.pl_PL
dc.referencesBensing J. (2000). Bridging the gap: The separate worlds of evidence-based medicine and patient-centered medicine. Patient Education and Counseling, 39(1), s. 17–25.pl_PL
dc.referencesBerberoglu A. (2018). Impact of organizational climate on organizational commitment and perceived organizational performance: Empirical evidence from public hospitals. BMC Health Services Research, 18, artykuł nr 399.pl_PL
dc.referencesBeresford E.B. (1991). Uncertainty and the shaping of medical decisions. Hastings Center Report, 21(4), s. 6–11.pl_PL
dc.referencesBerghout M.A., Fabbricotti I.N., Buljac-Samardžić M., Hilders C. (2017). Medical leaders or masters? A systematic review of medical leadership in hospital settings. PLoS ONE, 12(9): e0184522, s. 1–24.pl_PL
dc.referencesBernard Ch.I. (1938). The Functions of the Executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesBielemuk A., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Chmura R.M., Strankowska M., Samujło B., Krysiak T. (2007). Ocena relacji interpersonalnych w grupie zawodowej pielęgniarka–lekarz. W: E. Krajewska-Kułak, M. Szczepański, C. Łukaszuk, J. Lewko (red.), Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości, t. 2. Białystok: Akademia Medyczna w Białymstoku, s. 25–24.pl_PL
dc.referencesBinder P., Palska H., Pawlik W. (red.) (2009). Emocje a kultura i życie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesBlake R.R., Mouton J.S. (1964). The Managerial Grid. Houston, TX: Gulf.pl_PL
dc.referencesBrief A.P., Weiss H.M. (2002). Organizational behavior: Affect in the workplace. Annual Review of Psychology, 53, s. 279–307.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesBryant A., Charmaz K. (red.) (2007). The Sage Handbook of Grounded Theory. Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington, DC: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesBurawoy M. (1998). The extended case method. Sociological Theory, 16(1), s. 4–33.pl_PL
dc.referencesByczkowska D. (2006). Solidarność zawodowa jako wynik socjalizacji wtórnej. Na przykładzie zawodu lekarza. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2(1), s. 88–110.pl_PL
dc.referencesCharmaz K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London–New Delhi: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesCharmaz K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesCharmaz K. (2014). Constructing Grounded Theory. London–New Delhi: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesChomczyński P. (2008). Mobbing w pracy z perspektywy interakcjonistycznej. Proces stawania się ofiarą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesChua W.L., Legido-Quigley H., Jones D., Hassan N.B., Tee A., Liaw S.Y. (2020). A call for better doctor-nurse collaboration: A qualitative study of the experiences of junior doctors and nurses in escalating care for deteriorating ward patients. Australian Care, 33(1), s. 54–61.pl_PL
dc.referencesClausen Ch., Lavoie-Tremblay M., Purden M., Lamothe L., Ezer H., McVey L. (2017). Intentional partnering: A grounded theory study on developing effective partnerships among nurse and physician managers as they co-lead in an evolving healthcare system. Journal of Advanced Nursing, 73(9), s. 2156–2166.pl_PL
dc.referencesCoser R.L. (1962). Life in the Ward. East Lansing: Michigan State University Press.pl_PL
dc.referencesCristancho S., Apramian T., Vanstone M., Lingard L., Ott M., Novick R. (2013). Understanding clinical uncertainty: What is going on when experienced surgeons are not sure what to do?. Academic Medicine: Journal of the Association of American Medical Colleges, 88(10), s. 1516–1521.pl_PL
dc.referencesDeegan M.J. (2001). The Chicago School of Ethnography. W: P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland, L. Lofland (red.), Handbook of Ethnography. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, s. 13–25.pl_PL
dc.referencesDoktór K. (1964). Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego „Cegielski”. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesDoliński D. (2004). Mechanizmy wzbudzania emocji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 319–349.pl_PL
dc.referencesDomagała A. (2014). Wykształcona kadra menedżerska jako warunek skutecznego zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12(2), s. 44–152.pl_PL
dc.referencesDomaradzki J. (2018). Szpital jako instytucja społeczna, https://www.ump.edu.pl/media/uid/f17222b7a2b-23c9792a/562330.pdf (dostęp: 31.03.2020).pl_PL
dc.referencesDovey K. (2010). Becoming Places: Urbanism/Architecture/Identity/Power. London–New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesDymarczyk W. (2018). Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesEddy D.M. (1984). Variations in physician practice: The role of uncertainty. Health Affairs, 3(2), s. 74–89.pl_PL
dc.referencesEkman P., Davidson R.J. (2012). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesFairclough N. (2006). Language and Globalization. Abingdon: Routledge–New York: Fisher.pl_PL
dc.referencesFehr B., Russel J.A. (1984). Concept of emotion viewed from a prototype perspective. Journal of Experimental Psychology, 113(3), s. 464–486.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (1973). The Birth of the Clinic. New York: Vintage Books.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (1986). Of other space. Diacritics, 16(1), s. 22–27.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Gordon C. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Writing. Brighton: Harvester.pl_PL
dc.referencesFreidson E. (1994). Professionalism Reborn: Theory, Policy and Prophecy. Chicago: The University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesFreidson E. (2001). Professionalism: The Third Logic. Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesFrench J.R.P. Jr., Raven B. (1959). The basis of social power. W: D. Cartwright (red.), Studies in Social Power. Ann Arbor: University of Michigan Press, s. 150–167.pl_PL
dc.referencesFreund B., Radwan A. (2018). „Jest tyle uczuć, ile serc”. Etnografia oddziału klinicznego pewnego szpitala. W: Ł. Gaweł, M. Kostera (red.), Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 221–235.pl_PL
dc.referencesFrijda N.H. (1986). The Emotions. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesFrijda N.H. (2012). Różnorodność afektu. Emocje i zdarzenia, nastroje i sentymenty. W: P. Ekman, R.J. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 56–63.pl_PL
dc.referencesGaweł G., Twarduś K., Kin-Dąbrowska J., Pyć L. (2008). Jakość opieki pielęgniarskiej na oddziale kardiologicznym. Problemy Pielęgniarstwa, 16(4), s. 339–342.pl_PL
dc.referencesGeller G., Tambor E.S., Chase G.A., Holtzman N.A. (1993). Measuring physicians’ tolerance for ambiguity and its relationship to their reported practices regarding genetic testing. Medical Care, 31(11), s. 989–1001.pl_PL
dc.referencesGerrity M.S., DeVellis R.F., Earp J.A. (1990). Physicians’ reactions to uncertainty in patient care: A new measure and new insights. Medical Care, 28(8), s. 724–736.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (1985). Time, space and regionalization. W: D. Gregory, J. Urry (red.), Social Relations and Spatial Structures. Basingstoke: Macmillan, s. 337–365.pl_PL
dc.referencesGiven L.M. (2008). The SAGE Encyclopaedia of Qualitative Research Methods, t. 1–2. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Strauss A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine Publishing Company.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Strauss A.L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.pl_PL
dc.referencesGlińska J., Lewandowska M. (2007). Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych funkcji zawodowych. Problemy Pielęgniarstwa, 15(4), s. 249–253.pl_PL
dc.referencesGłowacka E. (2011). Kultura organizacyjna w procesie zarządzania administracją publiczną, http://www.wspia.eu/file/20242/11-G%C5%81OWACKA+EDYTA.pdf (dostęp: 16.10.2018).pl_PL
dc.referencesGoffman E. (1961). Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City: Anchor Books.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (2006). Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (2008). Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGorzko M. (2008). Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W. (1996). Podstawy zarządzania i organizacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W. (1997). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGrzywna T., Cieślik A. (2003). Praca pielęgniarki w oddziale psychiatrycznym zamkniętym a zespół wypalenia zawodowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 58/13(86), s. 465–469.pl_PL
dc.referencesHalford S., Leonard P. (2003). Space and place in the construction and performance of gendered nursing identities. Journal of Advanced Nursing, 42(2), s. 201–208.pl_PL
dc.referencesHammersley M., Atkinson P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesHammersley M., Atkinson P. (2007). Ethnography: Principles in Practice. New York: Taylor and Francis.pl_PL
dc.referencesHan P.K.J., Klein W.M.P., Arora N.K. (2011). Varieties of uncertainty in health care: A conceptual taxonomy. Medical Decision Making, 31(6), s. 828–838.pl_PL
dc.referencesHays M.M. (2002). An exploratory study of supportive communication during shift report. Southern Online Journal of Nursing Research, 3(3), s. 1–14.pl_PL
dc.referencesHigazee M.Z.A. (2015). Types and levels of conflicts experienced by nurses in the hospital settings. Health Science Journal, 9(6), s. 1–7.pl_PL
dc.referencesHildenbrand B. (2007). Mediating structure and interaction of grounded theory. W: A. Bryant, K. Charmaz (red.), The Sage Handbook of Grounded Theory. Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washinton, DC: Sage Publications, s. 539–564.pl_PL
dc.referencesHochschild A.R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press.pl_PL
dc.referencesHochschild A.R. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHoffmann-Aulich J., Bonikowska I., Jasik J. (2017). Wypalenie zawodowe pielęgniarek w kontekście organizacji pracy – badanie wstępne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(10-3), s. 7–22.pl_PL
dc.referencesHofstede G., Hofstede G.J. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesHuberman M.A., Miles M.N.B. (1984). Innovation up Close: How School Improvement Works. New York: Plenum Press.pl_PL
dc.referencesHughes E.C. (1951). Mistakes at work. The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne d’Economique et de Science politique, 17(3), s. 320–327.pl_PL
dc.referencesJanuszek H., Sikora J. (2000). Socjologia pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesJohannessen L.E.F. (2014). The narrative (re)production of prestige: How neurosurgeons teach medical students to valorise diseases. Social Science & Medicine, 120, s. 85–91.pl_PL
dc.referencesKamińska-Berezowska S. (2007). Szpital jako organizacja ucząca się. Studium przypadku. W: K.T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 115–128.pl_PL
dc.referencesKautsch M. (2004). Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2(2), s. 64–75.pl_PL
dc.referencesKautsch M. (2011). Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce. Problemy Zarządzania, 9(3/33), s. 62–78.pl_PL
dc.referencesKautsch M. (2013). Editorial. W: R. Lewandowski, M. Kautsch, Ł. Sułkowski (red.), Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(10/1), s. 5–10.pl_PL
dc.referencesKautsch M. (2016). Wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia w Polsce. W: J. Krakowiak (red.), Zarządzanie w zdrowiu publicznym – aspekty społeczne i ekonomiczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(10/3), s. 347–358.pl_PL
dc.referencesKautsch M. (red.) (2011). Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesKautsch M. (red.) (2015). Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, wyd. 2 rozszerz. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesKautsch M., Hartley K. (2013). Zmiany ról zarządczych lekarzy w szpitalach. Czego możemy się nauczyć od Brytyjczyków?. Problemy Zarządzania, 11(1/41/2), s. 112–127.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak A. (2011). Wpływ komunikacji z personelem medycznym na doświadczanie choroby przez pacjentów. Homo Communicativus, 1(6), s. 21–37.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K. (1999). Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesKemper T.D. (1978). A Social Interactional Theory of Emotions. New York: Wiley.pl_PL
dc.referencesKemper T.D. (1991). Predicting Emotions from Social Relations. Social Psychology Quarterly, 54(4), s. 330–342.pl_PL
dc.referencesKemper T.D. (2005). Modele społeczne w wyjaśnianiu emocji. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 72–87.pl_PL
dc.referencesKemper T.D. (2008). Power, status, and emotions. W: M. Greco, P. Stenner (red.), Emotions: A Social Science Reader. London–New York: Routledge, s. 127–131.pl_PL
dc.referencesKęsy M. (2012). Relacje i komunikacja w świecie medycznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesKim K., Lee Y.-M. (2018). Understanding uncertainty in medicine: Concepts and implications in medical education. Korean Journal of Medical Education, 30(3), s. 181–188.pl_PL
dc.referencesKlich J. (2008). Nowe Zarządzanie Publiczne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce?. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 6(1–2), s. 88–96.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (1992). W japońskiej fabryce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2002). Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze. W: K.T. Konecki, P. Tobera (red.), Szkice z socjologii zarządzania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 113–129.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2007). Procesualne ujęcie organizacji. Organizacje, struktury, procesy, tożsamości. W: K.T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 7–22.pl_PL
dc.referencesKonecki K.T. (2012). Etnografia socjologiczna. W: K.T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, s. 77–82.pl_PL
dc.referencesKornberger M., Clegg S.R. (2004). Bringing space back in: Organizing the generative building. Organization Studies, 25(7), s. 1095–1114.pl_PL
dc.referencesKostera M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKostera M. (2012). Etnografia organizacji. W: K.T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, s. 73–77.pl_PL
dc.referencesKostera M. (red.) (2011). Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesKożusznik B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesKruczek A., Basińska M.A. (2018). Radzenie sobie przez humor dla relacji między stresem w pracy a satysfakcją zawodową. Medycyna Pracy, 69(6), s. 621–631.pl_PL
dc.referencesKubczak A. (2018). Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej. W: B. Pawłowska (red.), Skuteczny kierownik sektora publicznego. Łódź: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, s. 11–38.pl_PL
dc.referencesKunecka D. (2017). Wybrane determinanty satysfakcji zawodowej polskich pielęgniarek. Część II – praca a jakość relacji interpersonalnych. W: J. Krakowiak (red.), Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(10/3), s. 163–180.pl_PL
dc.referencesKvale S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.pl_PL
dc.referencesLeavitt H.J. (1964). Applied organization change in industry structural, technical, and human approaches. W: W.W. Cooper, H.J. Leavitt, W. Shelly II Maynard (red.), New Perspectives in Organization Research. New York–London–Sydney: John Wiley & Sons, s. 55–71.pl_PL
dc.referencesLefebvre H. (1974). La production de l’espace. Paris: Anthropos. Translation and Précis.pl_PL
dc.referencesLefebvre H. (1991). The Social Production of Space. Oxford: Blackwell.pl_PL
dc.referencesLefebvre H. (2009). State, Space, World: Selected Essays, N. Brenner, E. Stuart (red.). Minneapolis: University of Minnesota Press.pl_PL
dc.referencesLiu W., Manias E., Gerdtz M. (2014). The effects of physical environments in medical wards on medication communication processes affecting patient safety. Health & Place, 26, s. 188–198.pl_PL
dc.referencesLock M. (1986). Introduction. W: M. Lock, B. Gordon (red.), Biomedicine Examined. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, s. 3–10.pl_PL
dc.referencesLu H., Barriball K.L., Zhang X., While A.E. (2012). Job satisfaction among hospital nurses revisited: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 49(8), s. 1017–1038.pl_PL
dc.referencesLubrańska A. (2008). Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.pl_PL
dc.referencesLutyński J. (1994). Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMakowski D., Jemielniak D. (2015). Organizacja i zarządzanie. W: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, wyd. 2 rozszerz. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 33–57.pl_PL
dc.referencesMarciniak Ł.T. (2016). Bazary. Kooperacja czy konkurencja?. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMarek Z. (2007). Błąd medyczny. Kraków: Wydawnictwo Medyczne.pl_PL
dc.referencesMarkus T., Cameron D. (2002). The Words between the Spaces: Buildings and Language. London–New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesMarsh H. (2014). Po pierwsze nie szkodzić. Opowieści o życiu, śmierci i neurochirurgii. Warszawa: WAB.pl_PL
dc.referencesMatthews S., MacDonald-Rencz S. (2007). Healthy workplaces and teamwork for healthcare workers need public engagement, Healthcare Papers, 7, s. 52–57.pl_PL
dc.referencesMayo E. (2003). The Human Problems of Industrial Civilisation. London–New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesMcKenna E., Beech N. (1999). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.pl_PL
dc.referencesMehrabian A. (1972). Nonverbal Communication. Chicago, IL: Aldine-Atherton.pl_PL
dc.referencesMeller D., Milik A. (2014). Komunikacja interpersonalna w zakładach opieki zdrowotnej. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 12(20), s. 133–144.pl_PL
dc.referencesMelo S. (2018). The role of place on healthcare quality improvement: A qualitative case study of a teaching hospital. Social Science & Medicine, 202, s. 136–142.pl_PL
dc.referencesMillar R. (2018). Risk and permission: The core of good leadership for the modern day. HealthMangement.org – The Journal, 18(4), s. 260–262.pl_PL
dc.referencesMoore L., Savage J. (2002). Participant observation, informed consent and ethical approval. Nurse Researcher, 9(4), s. 58–69.pl_PL
dc.referencesNijakowski L.M. (2011). Niebezpieczne emocje. Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 2(26), s. 8–11.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Śniadecki J. (1998). Kształtowanie umiejętności menedżerskich. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.pl_PL
dc.referencesNowak-Starz G., Kozak B., Zdziebło K. (2013). The influence of stress connected with professional work on the occurrence of burnout syndrome in nurses working in surgical and medical treatment wards. Studia Medyczne, 29(1), s. 7–13.pl_PL
dc.referencesNyklewicz W., Krajewska-Kułak E. (2008). Śmierć a emocje pielęgniarek – doniesienie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa, 16(3), s. 248–254.pl_PL
dc.referencesOatley K., Jenkins J. (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesOktay J.S. (2012). Grounded Theory. Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesParsons T. (1951). The Social System. Glencoe, IL: Free Press.pl_PL
dc.referencesPatton Ch.M. (2014). Conflict in health care: A literature review. The Internet Journal of Healthcare Administration, 9(1), s. 1–11.pl_PL
dc.referencesPawłowska B. (2013). Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesPawłowska B. (2014). Emocje społeczne w teorii Theodore’a Kempera. W: K.T. Konecki, B. Pawłowska (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 39–52.pl_PL
dc.referencesPawłowska B. (2020). Pride in teachers’ everyday work: Conditions and contexts. Qualitative Sociology Review, 16(1), s. 28–48.pl_PL
dc.referencesPierścieniak A. (2011). Efektywność rozwiązań organizacyjnych w instytucjach publicznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, s. 336–348.pl_PL
dc.referencesPietrasiński Z. (1977). Psychologia kierownictwa. W: X. Gliszczyńska (red.), Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 88–119.pl_PL
dc.referencesPlutchik R. (1991). Emotions and evolution. W: K.T. Strongman (red.), International Review of Studies on Emotion. Chichester: Wiley, s. 37–58.pl_PL
dc.referencesPłotka A., Golec D., Cześnikiewicz A. (2000). Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 55/7(45), s. 229–237.pl_PL
dc.referencesPoździoch S. (2000). System zdrowotny. W: A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, s. 127–144.pl_PL
dc.referencesPred A. (1985). The social becomes the spatial, the spatial becomes the social: Enclosures, social change and the becoming of places in the Swedish province of Skane. W: D. Gregory, J. Urry (red.), Social Relations and Spatial Structures. Basingstoke: Macmillan, s. 337–365.pl_PL
dc.referencesPrus R. (1997). Subcultural Mosaics and Intersubjective realities: An ethnographic research agenda for pragmatizing the social sciences. New York: State University of New York Press.pl_PL
dc.referencesPrus R., Grills S. (2003). The Deviant Mystique: Involvements, Realities and Regulation. Westport: Preager Publishers.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska I. (1978). Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. Przegląd Socjologiczny, 30, s. 53–68.pl_PL
dc.referencesQuirk A., Lelliott P., Seale C. (2006). The permeable institution: An ethnographic study of three acute psychiatric wards in London. Social Science & Medicine, 63, s. 2105–2117.pl_PL
dc.referencesRadkowska-Walkowicz M., Wierciński H. (2014). Etnografie biomedycyny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesRafaeli A., Worline M. (2001). Individual emotion in work organizations. Social Science Information, 40(1), s. 95–123.pl_PL
dc.referencesRafaeli A., Sutton R.I. (1987). Expression of emotion as part of the work role. The Academy of Management Review, 12(1), s. 23–37.pl_PL
dc.referencesRafaeli A., Sutton R.I. (1989). The expression of emotion organizational life. Research in Organizational Behavior, 11, s. 1–42.pl_PL
dc.referencesRatajczak Z. (1991). Więzi hierarchiczne w organizacji. W: X. Gliszczyńska (red.), Psychologiczny model efektywności pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 343–362.pl_PL
dc.referencesRawa-Kochanowska A. (2004). Kobiecy i męski styl zarządzania w ujęciu psychologicznym. Mity, fakty, konsekwencje. W: H. Skłodowski (red.), Psychologia w zarządzaniu – dydaktyka, badania, sukcesy. Studia i Monografie, 10. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, s. 121–131.pl_PL
dc.referencesReason J. (2016). Managing the Risks of Organizational Accidents. London: Routledge.pl_PL
dc.referencesReddin B. (1993). Testy dla menedżerów stawiających na efektywność. Poradnik psychologiczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press.pl_PL
dc.referencesReddin B. (2005). Testy dla menedżerów stawiających na efektywność. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press.pl_PL
dc.referencesSaidi T., de Villiers K., Douglas T.S. (2017). The sociology of space as a catalyst for innovation in the health sector. Social Science & Medicine, 180, s. 36–44.pl_PL
dc.referencesSchein E. (2010). Organizational Culture and Leadership, 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, John Wiley & Sons.pl_PL
dc.referencesSchwartz M., Schwartz Ch.G. (1955). Problems in participant observation. American Journal of Sociology, 60(4), s. 343–353.pl_PL
dc.referencesShartle C.L. (1956). Executive Performance and Leadership. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.pl_PL
dc.referencesSidor-Rządkowska M. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych – problemy i wyzwania. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy, 167, s. 127–141.pl_PL
dc.referencesSiemiński M., Krukowski K. (2011). Proces kształtowania kultury organizacyjnej w organizacji publicznej. Współczesne Zarządzanie, 3, s. 88–96.pl_PL
dc.referencesSilverman D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction. London–Thousand Oaks, CA–New Delhi: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesSilverman D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSleziona M., Krzyżanowski D. (2011). Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci pacjenta. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 1(3), s. 217–223.pl_PL
dc.referencesSoundy A., Smith B., Butler M., Minns Lowe C., Helen D., Winward Ch.H. (2010). A qualitative study in neurological physiotherapy and hope: Beyond physical improvement. Physiotherapy Theory & Practice: An International Journal of Physical Therapy, 26(2), s. 79–88.pl_PL
dc.referencesSpain D. (1992). Gendered Spaces. Chapel Hill, NC–London: University of North Carolina Press.pl_PL
dc.referencesStake R.E. (1994). Case studies. W: N.K. Denzin, Y. Lincoln (red.), Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA–London: Sage Publications, s. 236–247.pl_PL
dc.referencesStępniewski J. (red.) (2009). Organizacja i zarządzanie szpitalami. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesStolarczyk J. (2014). Przyczyny obciążeń emocjonalnych pielęgniarek pracujących na bloku operacyjnym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi – niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Beaty Pawłowskiej.pl_PL
dc.referencesStoner J., Freeman E., Gilbert D. Jr. (2011). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesStrauss A. (1993). Continual Permutations of Action. New York: Aldine de Gruyter.pl_PL
dc.referencesStrauss A., Corbin J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park–London–New Delhi: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesStrauss A., Corbin J. (1997). Grounded Theory in Practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesStrauss A., Glaser B. (2016). Świadomość umierania. Warszawa: Nomos.pl_PL
dc.referencesStychno E., Kaczocha K., Kulczycka K. (2016). Identyfikacja stylów kierowania według koncepcji Reddina (na przykładzie kierowniczej kadry pielęgniarskiej). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 35(108), s. 139–149.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł. (2013). Zmiana kulturowa w polskich szpitalach – wyniki badań. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(10/1), s. 83–96.pl_PL
dc.referencesSurmacka J., Motyka M. (2015). Problemy w komunikacji klinicznej z pacjentem hospitalizowanym. Problemy Pielęgniarstwa, 23(3), s. 386–391.pl_PL
dc.referencesSzczepański J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesSzmatka J. (1989). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesTang C.J., Chan S.W., Zhou W.T., Liaw S.Y. (2013). Collaboration between hospital physicians and nurses: An integrated literature review. International Nursing Review, 60, s. 291–302.pl_PL
dc.referencesTaylor S., Littleton K. (2006). Biographies in talk: A narrative-discursive research approach. Qualitative Sociology Review, 2(1), s. 22–38.pl_PL
dc.referencesTaylor S., Spicer A. (2007). Time for space: A narrative review of research on organizational spaces. International Journal of Management Reviews, 9(4), s. 325–346.pl_PL
dc.referencesThiel E. (1992). Mowa ciała. Wrocław: Wydawnictwo Luna.pl_PL
dc.referencesTurner J.H., Stets J.E. (2009). Socjologia emocji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesTychmanowicz A., Kuśpit M. (2012). Social competences of health service workers. Progress in Health Sciences, 2(1), s. 107–112.pl_PL
dc.referencesUlrich R. (1984). View through a window may influence recovery. Science, 224(4647), s. 420–421.pl_PL
dc.referencesVan der Geest S., Finkler K. (2004). Hospital ethnography: Introduction. Social Science & Medicine, 59, s. 1995–2001.pl_PL
dc.referencesWeiner B.J., Amick R.H., Lund J.L., Lee S.D., Hoff T.J. (2011). Use of qualitative methods in published health services and management research: A 10-year review. Medical Care Research Review, 68(1), s. 3–33.pl_PL
dc.referencesWeiner B.J., Shortell S.M., Alexander J. (1997). Promoting clinical involvement in hospital quality improvement efforts: The effects of top management, board, and physician leadership. HSR: Health Services Research, 32(4), s. 491–510.pl_PL
dc.referencesWhite R., Lippitt R. (1962). Leader behaviour and member reaction in three “social climates”. W: D. Cartwright, A. Zander (red.), Group Dynamics, 2nd ed. Evenston, IL: Row, Peterson and Co., s. 527–553.pl_PL
dc.referencesWielicka-Gańczarczyk K. (2017). Planowanie restrukturyzacji w szpitalach publicznych zlokalizowanych w województwie śląskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 101(1974), s. 519–531.pl_PL
dc.referencesWierciński H. (2016). Etnograf w szpitalu. Uwagi na temat kłopotów z biomedycyną. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 2(25), s. 71–92.pl_PL
dc.referencesWojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesXyrichis A., Lowton K., Rafferty A.M. (2017). Accomplishing professional jurisdiction in intensive care: An ethnographic study of three units. Social Science & Medicine, 181, s. 102–111.pl_PL
dc.referencesYin R.K. (1993). Applications of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesZdziebło K., Kozłowska E. (2010). Mobbing w środowisku pracy pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa, 18(2), s. 212–219.pl_PL
dc.referencesZerubavel E. (1979). Patterns of Time in Hospital Life: A Sociological Perspective. Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesZiaja-Guzy R. (2010). Badanie opinii personelu jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, s. 146–153.pl_PL
dc.referencesZielińska-Więczkowska H., Buśka A. (2010). Satysfakcja zawodowa pielęgniarek na tle wybranych czynników środowiska pracy. Pielęgniarstwo XXI wieku, 3–4 (32–33), s. 5–8.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-143-7.01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe