Recent Submissions

 • Uniwersalizm vs. tradycjonalizm – różne racjonalności, odmienne antropologie 

  Kopeć, Anna (Uniwersytet Łódzki, 2020)
  Artykuł przedstawia tezę (postawioną przez Alasdaira MacIntyre'a), że spór o znaczenie takich pojęć jak ‘tożsamość’, ‘podmiotowość’, ‘wolność’, jest nierozstrzygalny. Konflikty wokół nich opierają się na błędnym założeniu, ...
 • Problematyczność bycia 

  Murzicz, Paweł (Uniwersytet Łódzki, 2020)
  Artykuł pokazuje i uzasadnia, że bycie w ujęciu Martina Heideggera nie jest wolne od języka wartości. Definiując wartości jako „uprzedmiotowione ludzkie cele”, niemiecki filozof dystansował się od języka dotychczasowej ...
 • The Creative Power of Affective Discourse. Recapitulating Deleuze 

  Kłos-Czerwińska, Paulina (Uniwersytet Łódzki, 2020)
  In the following article an attempt is made to draw the reader’s attention to the problem of affective and emotional poverty which has resulted from the systematic degradation of everyday experience in contemporary ...
 • Ustanowienie dzieła 

  Latour, Bruno (Uniwersytet Łódzki, 2020)
 • Co to są prawa człowieka 

  Arendt, Hannah (Uniwersytet Łódzki, 2020)
 • Hannah Arendt, prawo do posiadania praw i wyzwania współczesności 

  Wyrębska-Ðermanović, Ewa (Uniwersytet Łódzki, 2020)
  The article delivers a commentary to Hannah Arendt’s 1949 essay The Rights of Man. What Are They? The author argues, that the concept of “the right to have rights”, which Arendt introduced in this early text, bears ...