SPIS TREŚCI

 1. Słowo wstępne
  Witold Jarno, Jarosław Kita
 2. Aethelflaeda – kobieta, która broniła Anglię przed wikingami
  Michał Madej
 3. Postać Tadeusza Kościuszki na wybranych obrazach malarza krakowskiego Michała Stachowicza
  Małgorzata Karkocha
 4. Napoleon – wojenne refleksje ze Świętej Heleny według relacji Emmanuela hrabiego de Las Cases
  Kamil Szadkowski
 5. Zachodnia Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej. Przyczynek do dziejów polskojęzycznych formacji Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w latach 1917–1919
  Aleksander Smoliński
 6. Generał Władysław Sikorski – minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (16 grudnia 1922 – 28 maja 1923)
  Waldemar Kozyra
 7. Adam Brzechwa-Ajdukiewicz – ostatni dowódca 26 Dywizji Piechoty
  Konrad A. Czernielewski
 8. Misja ppłk. dypl. Jana Kowalewskiego w Portugalii (1940–1944)
  Andrzej Dubicki, Tadeusz Dubicki
 9. Wizerunek Waltera Pelzhausena, komendanta więzienia w Radogoszczu w zeznaniach i wspomnieniach byłych więźniów
  Jakub Parol
 10. Elżbieta Zawacka (1909–2009) – zasłużony żołnierz i aktywna „feministka”
  Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
 11. Przywracanie i utrwalanie pamięci w społeczeństwie polskim o żołnierzach formacji granicznych Drugiej Rzeczypospolitej poległych w walkach obronnych z niemieckimi i sowieckimi wojskami we wrześniu 1939 roku
  Halina Łach
 12. Fauzi al-Kawukdżi i Abd al-Kadir al-Husajni w walce o niepodległość Palestyny
  Magdalena Pogońska-Pol
 13. Ludzie wojny w medialnym obrazie świata
  Katarzyna Derlatka

Recent Submissions