SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
  Magdalena Przybysz-Stawska
 2. ARTYKUŁY

 3. Holistyczny model analizy funkcjonowania bibliotek szkół wyższych: ocena funkcjonalności, pomiar satysfakcji użytkowników, ocena wpływu i wartości
  Edyta Strzelczyk
 4. Gromadzenie i zarządzanie zbiorami w bibliotece akademickiej. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
  Alicja Potocka, Agnieszka Kowalczyk
 5. Czy (centralne) katalogi biblioteczne są jeszcze potrzebne? OPAC w infotopii
  Marek Nahotko
 6. Umowy transformacyjne (transformative agreements) w kontekście otwartego dostępu do wyników badań naukowych
  Leszek Szafrański
 7. Szkolenie biblioteczne w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego oczami studentów: omówienie wyników ankiety ewaluacyjnej
  Justyna Jerzyk-Wojtecka
 8. Ważna czy nieistotna? Książka w codzienności współczesnej młodzieży (komunikat z badań)
  Kamila Słupska
 9. Współtworzenie działań animacji czytelnictwa z młodzieżą na przykładzie Literackiego Escape Roomu w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
  Agnieszka Brzostowska
 10. Kreatywność językowa polityków polskich, niemieckich i amerykańskich na Twitterze w okresie kampanii wyborczych w 2018 roku – wybrane zagadnienia
  Beata Kacperska, Mateusz Markowski, Maria Migodzińska
 11. „Gospodyni” – społeczny magazyn dla kobiet mieszkających na terenach wiejskich. Charakterystyka zawartości i pełnionych funkcji w latach 1985–1986
  Joanna Mikosz
 12. RECENZJE

 13. Marlena Gęborska, "Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą". Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018, 280 ss.
  Agata Walczak-Niewiadomska
 14. SPRAWOZDANIA

 15. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wokół Paula Ladewiga i jego «Katechizmu biblioteki»” (Bydgoszcz, 3–4 czerwca 2019 r.)
  Małgorzata Bańkowska
 16. I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych (Łódź, 12–14 czerwca 2019 r.)
  Justyna Jerzyk-Wojtecka
 17. II Ogólnopolski Zjazd Odjazdowych Bibliotekarzy (Łódź, 14 czerwca 2019 r.)
  Justyna Jerzyk-Wojtecka
 18. XI Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej” (Poznań – Kórnik, 13–15 września 2019 r.)
  Ewa Andrysiak

Recent Submissions