Recent Submissions

 • Transhumanizm polityczny - przyszłość bez kryzysu? 

  Misztal, Dawid ORCID (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  As is the case with every utopian vision of the future, transhumanism offers some social and political solutions. In recent years transhumanists on both sides of the Atlantic have been trying to make this ideas visible and ...
 • Niezrównoważenie w kryzysie 

  Szymański, Wojciech (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  W czasach kryzysu Europy nadmierne koncentrowanie się na kwestiach rynkowych i gospodarczych w analizowaniu przyczyn i szukaniu rozwiązan wspo łczesnych problemo w wydaje mi się działaniem niedostatecznym. Co więcej, uważam ...
 • Rzym, Europa, świat – prawo rzymskie jako ratio scripta 

  Leszczyński, Marcin ORCID (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Wśród historyków prawa istnieje przeświadczenie, że w Europie istnieje dość jednolita tradycja prawna. To przekonanie o jednolitości tradycji wynika z badań nad recepcją prawa rzymskiego przez różne kraje Europy i przyjęcie ...
 • New Atheism and Secularism 

  Sieczkowski, Tomasz ORCID (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The paper attempts to analyze the theoretical conditions of the possible conflict between the New Atheism and modern secular liberal democracies. After short presentation of a few main components of neoatheistic thinking ...
 • Na początku był kryzys 

  Misztal, Dawid ORCID (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
 • Kryzys Europy – kryzys sprawstwa 

  Bogusławski, Marcin Maria (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  In the paper I argue that the source of unrests which torment Europe is the crisis of agency. Referring to Alain Tourain and Joseph E. Stiglitz I try to show that one of the most important sources of crisis of agency are ...
 • Czyn czy słowo - co leży u podstaw filozofii pierwszej? 

  Pokorski, Bartosz Kamil ORCID (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  In this paper I compare the philosophy of being, which has its model example in the philosophy of Aristotle, with the philosophy of action proposed by Stanisław Brzozowski. These two constructions differ in their ...