SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

1. Elogia ku czci bł. Bogumiła w kolegiacie NMP w Uniejowie przez księdza Andrzeja Miniszewskiego, doktora obojga praw, niegdyś dziekana i oficjała uniejowskiego, napisana w 1802 r.
ALICJA SZYMCZAK, JAN SZYMCZAK
2. Morfogeneza i przemiany układu ruralistycznego wsi Wielenin
MONIKA CEPIL, TOMASZ FIGLUS
3. Spycimierskie kwietne dywany na Boże Ciało – typologia i symbolika wzorów
KATARZYNA SMYK
4. Włoskie pochodzenie tradycji dekoracyjnych uroczystości Corpus Domini
KAMIL POZORSKI
5. Popularność Uniejowa na tle małych miast regionu łódzkiego oraz konkurujących z nim uzdrowisk
PAULINA KURZYK, MICHAŁ KOWALSKI
6. Wpływ inwestycji i usług turystycznych na rozwój przedsiębiorczości w gminie Uniejów
KAROLINA KRYSIAK
7. Strategia rozwoju turystyki kulinarnej na przykładzie Festiwalu Smaków w Uniejowie
AGNIESZKA OWCZAREK, KAROLINA SMĘTKIEWICZ
8. Struktura zagospodarowania placu rynkowego w Uniejowie
PAWEŁ NOWICKI
9. Transakcje na rynku nieruchomości w Uniejowie w latach 2007–2015
PAULA BĄCZYK, EDYTA MASIEREK
10. Dostępność piesza i transportem indywidualnym do parków w Turku i Koninie
MARTA BOROWSKA-STEFAŃSKA, MARTA WOJTCZAK
11. Parki w Uniejowie i Turku ostojami rodzimej flory leśnej w rolniczym krajobrazie środkowej Polski
LESZEK KUCHARSKI, BŁAŻEJ CHMIELECKI, KAROLINA FIGURSKA
12. Wiedza pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Uniejowie na temat antybiotyków
BŁAŻEJ CHMIELECKI

UNIEJOWSKIE IMPRESJE

13. Wiersze
JOANNA WICHERKIEWICZ
14. Zdjęcia lokalnych wydarzeń w 2019 roku
A. SZYMAŃSKA, J. TATARKIEWICZ, M. BARTOSIAK

Recent Submissions