Show simple item record

dc.contributor.authorStawasz, Edward
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2019-09-11T10:51:55Z
dc.date.available2019-09-11T10:51:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationStawasz E., Wybrane czynniki innowacyjności przedsiębiorstw wysokich technologii z sektora MSP z uwzględnieniem sektora biotechnologicznego, [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Trzmielak D. M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 27-44, doi: 10.18778/922375-5-6.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-922375-5-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30128
dc.descriptionW artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP działających w dziedzinach wysokich technologii, w tym w biotechnologii. Analizie poddano w szczególności relacje między zdolnością innowacyjną i wsparciem publicznym a innowacjami. Omówiono także wpływ innowacji na konkurencyjność i wzrost zatrudnienia. Przeprowadzone badania 48 przedsiębiorstw wysokich technologii z sektora MSP w Polsce wskazują na istotną rolę zdolności innowacyjnej w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw, natomiast wsparcie publiczne bez rozwiniętej zdolności innowacyjnej jest mało skutecznym instrumentem innowacyjności. Z badań wynika, iż innowacje w wyraźny sposób wpływają na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, a w niewielkim stopniu na tworzenie nowych miejsc pracy.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents selected determinants of innovativeness of enterprises from the SME sector operating in the areas of high technologies in Poland, including biotechnology. In particular, the correlations existing between the innovation capacity, state aid and innovation were analysed. The paper also discusses the impact of innovation on competitiveness and employment growth. The study conducted among 48 high-tech enterprises from the SME sector in Poland indicates a significant role of the innovation capacity in the development of innovativeness of enterprises, whereas state aid without a developed innovation capacity is a rather ineffective innovation instrument. The study shows that innovation visibly improves competitiveness of enterprises and only to a small extent affects job creationpl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTrzmielak D. M. (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa wysokich technologiipl_PL
dc.subjectsektor MSPpl_PL
dc.subjectsektor biotechnologicznypl_PL
dc.titleWybrane czynniki innowacyjności przedsiębiorstw wysokich technologii z sektora MSP z uwzględnieniem sektora biotechnologicznegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number27-44pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAlbors-Garrigos J., Rodriguez Barbera R., Impact of public funding on firm’s innovation performance. Analysis of internal and external moderating factors, “International Journal of Innovation Management”, vol. 15, no. 6, 2011.pl_PL
dc.referencesBaldwin J., Gelletly G., Innovation Strategies and Performance in Small Firms, Edward Elgar, Cheltenham, 2003.pl_PL
dc.referencesde Jong J.P.J., Perceived competition and innovative intentions in Dutch small and medium enterprises, „International Journal of Innovation Management”, vol. 15, no. 4, 2011.pl_PL
dc.referencesDobni C. B., The relationship between an innovation orientation and competitive strategy, “International Journal of Innovation Management”, vol. 14, no. 2, 2010.pl_PL
dc.referencesEdwards T., Delbridge R., Munday M., Understanding innovation in small and medium-sized entreprises: a process manifest, “Technovation”, no. 25, 2005.pl_PL
dc.referencesKirchoff B. A., Entrepreneurship and Dynamic Capitalism. The Economics of Business Przedsiębiorstw Formation and Growth, PRAGER, Wesport, London 1994.pl_PL
dc.referencesLawson B., Samson P., Developing innovation capability in organizations: a dynamic capabilities approach, [w:] “International Journal of Innovation Management”, vol. 5, no. 3, 2001.pl_PL
dc.referencesLiao J., Kickul J. R., M. Ha., Organizational dynamic capability and innovation: an empirical examination of Internet firms, [w:] “Journal of Small Business Management”, vo. 47, no. 3, 2009.pl_PL
dc.referencesNiedzielski P., Stanisławski R., Stawasz E. (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji, „Zeszyty Naukowe nr 654, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 70, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesRaport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2011, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, 2012.pl_PL
dc.referencesTerziovsky M. (ed.), Building innovation capability in organizations. An international cross-case perspective, Imperial College Press, London, 2007.pl_PL
dc.referencesXu Q., Shou Y., Liu J., Leverage Innovation Capability. Application of Total Innovation Management in China’s SME’s Study, World Scientific, Singapore, 2012.pl_PL
dc.referencesZastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe, UMK, Toruń, 2010.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/922375-5-6.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe