SPIS TREŚCI

1. Knowledge Graph Application in Education: a Literature Review
Mariia Rizun
2. Czy kończy się boom w sektorze deweloperów mieszkaniowych w Polsce?
Ewa Hanna Siemińska, Małgorzata Krajewska
3. Strategiczny wymiar gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości
Maria Trojanek
4. Development of the Usage of E‑services in Households, by Voivodship: a Cluster Analysis
Paweł Kaczmarczyk
5. Negative Interest Rate Risk. Atavism or Normalization of Central Banks’ Monetary Policy
Irena Pyka, Aleksandra Nocoń
6. The Temporal Stability of Buyers’ Preferences for Property Localization on the Housing Market in Szczecin
Barbara Batóg, Iwona Foryś
7. Spatio‑Temporal Analysis of the Impact of Credit Rating Agency Announcements on the Government Bond Yield in the World in the Period of 2008–2017
Elżbieta Szulc, Dagna Wleklińska
8. Assessment of Factors Affecting the Implementation of Projects in the Field of Green Logistics in Poland in the Perspective of the Sustainable Development Concept
Urszula Motowidlak
9. Czy nowotwory złośliwe przyczyniły się do nadumieralności mężczyzn w wieku 65 lat i więcej w województwie łódzkim w latach 1999–2014?
Beata Ciabiada-Bryła, Wojciech Drygas, Małgorzata Pikala, Marek Bryła, Irena Maniecka-Bryła
10. Survival Modelling of Repeated Events Using the Example of Changes in the Place of Employment
Wioletta Grzenda
11. Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej w szpitalnictwie na przykładzie wybranych województw
Katarzyna Mokrzycka
12. Czy koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej może być inspiracją dla nowego pragmatyzmu rachunkowości?
Mirosława Kwiecień

Recent Submissions