EFEKTYWNE ALBEDO POWIERZCHNI MIEJSKIEJ
Włodzimierz Pawlak


  REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA Tadeusz Krzemiński, Kazimierz Kłysik, Paweł Jokiel, Stanisław Krysiak

  RECENZENT Maria Dubicka

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elzbieta Marciszewska-Kowalczyk

  SKŁAD KOMPUTEROWY Małgorzata Boczkowska

  REDAKTOR TECHNICZNY Jolanta Kasprzak

  KOREKTORZY Danuta Bąk, Bogusława Kwiatkowska

  Okładkę projektowała Barbara Grzejszczak
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions