Show simple item record

dc.contributor.authorWalęcka-Matyja, Katarzyna
dc.contributor.authorPrzybylak, Agnieszka
dc.contributor.editorMüller, Diana
dc.contributor.editorSobczak, Anna
dc.date.accessioned2019-06-18T14:08:09Z
dc.date.available2019-06-18T14:08:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWalęcka-Matyja K., Przybylak, A., Sytuacja życiowa rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Müller D., Sobczak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 69-88, doi: 10.18778/7969-022-0.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-022-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28894
dc.description.abstractPrzedmiotem prezentowanych w niniejszym artykule badań było określenie sytuacji życiowej adolescentów i młodych dorosłych posiadających rodzeństwo z niepełnosprawnością intelektualną. W badaniach uwzględniono perspektywę zdrowych, młodych ludzi oraz ich rodziców. Zastosowano metodę wywiadu. Przebadano 25 osób (16 rodziców oraz 9 adolescentów) pochodzących z województwa łódzkiego. Rezultaty badawcze wyraźnie wskazują na istnienie zbliżonego obrazu życia rodzinnego u badanych adolescentów oraz młodych dorosłych i ich rodziców. Podejmowane próby zaprzeczania, umniejszania wpływu niepełnosprawności jednego z członków rodziny na cały system rodziny przy jednoczesnym idealizowaniu osoby niepełnosprawnego dziecka/rodzeństwa mogą świadczyć o przejawianiu przez badane rodziny mechanizmów obronnych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMüller D., Sobczak A. (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjectrodzeństwopl_PL
dc.subjectadolescencjapl_PL
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.titleSytuacja życiowa rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualnąpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number69-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodzinąpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki Specjalnej.pl_PL
dc.referencesBarlow J. H., Ellard D. R., The psychosocial well-being of children with chronic disease, their parents and siblings: an overview of the research evidence base, „Child: Care, Health and Development” 2006, no 32, s. 19–31.pl_PL
dc.referencesBorzyszkowska H., Sytuacja rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych w rodzinie, [w:] J. Pańczyk (red.), Tożsamość polskiej pedagogiki specjalnej u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1998, s. 147–155.pl_PL
dc.referencesBronfman E. T., Campis L. B., Koocher G. P., Helping Children to Cope with Traumatic Injury, „Professional Psychology: Research and Practice” 1998, no 29, s. 574–581.pl_PL
dc.referencesClarke S. A., Davies H., Jenney M., Glaser A., Eiser C., Parental communication and childrenʼs behaviour following diagnosis of childhood leukaemia, „Psycho-Oncology” 2005, no 14, s. 274–281.pl_PL
dc.referencesCuskelly M., Adjustment of siblings of children with a disability, „International Journal for the Advancement of Counselling” 1999, no 21, s. 111–124.pl_PL
dc.referencesEiser C., What can we learn from other illnesses?, „Journal of Cystic Fibrosis” 2003, no 2, s. 58–60.pl_PL
dc.referencesFisman S., Wolf L., Ellison D., Freeman T., A longitudinal study of siblings of children with chronic disabilities, „Canadian Journal of Psychiatry” 2000, no 45 (4), s. 369–75.pl_PL
dc.referencesFisman S., Wolf L., Ellison D., Gillis B., Freeman T., Szatmari P., Risk and Protective Factors Affecting with Adjustment of siblings of children with chronic disabilities, „Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry” 1996, no 35, s. 1532–1541.pl_PL
dc.referencesHackenberg W., Geschwister behinderter Kinder im Jugendalter – Probleme und Verarbeitunsformen, Edition Marhold, Berlin 1992, s. 196–198.pl_PL
dc.referencesHastings R. P., Beck A., Practitioner review: Stress intervention for parents of children with intellectual disabilities, „Journal of Child Psychology and Psychiatry” 2004, no 45, s. 1338–1349.pl_PL
dc.referencesKościelska M., Oblicza upośledzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 229.pl_PL
dc.referencesKrause A., Żyta A., Nosarzewska S., Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2010, s. 188.pl_PL
dc.referencesLeszkowicz-Baczyńska Ż., Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Socjologiczne studium realizacji funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1999, s. 254.pl_PL
dc.referencesLey K., Rodzeństwo – miłość, nienawiść, solidarność, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2004, s. 183.pl_PL
dc.referencesMinuchin S., Rosman B. L., Baker L., Psychosomatic Families, Harvard University Press, Mass. 1978, s. 68.pl_PL
dc.referencesMorrison L., Stress and siblings, „Paediatric Nursing” 1997, no 9, s. 26–27.pl_PL
dc.referencesNamysłowska I., Terapia rodzin, Wydawnictwo: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2000, s. 27.pl_PL
dc.referencesOleszkowicz A., Senejko A., Dorastanie, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 259–283.pl_PL
dc.referencesPisula E., Rodzice i rodzeństwo z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 202.pl_PL
dc.referencesPlencler S., Lęk rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Cz. Kosakowski i in. (red.), Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT’, Toruń–Olsztyn 2009, s. 207–211.pl_PL
dc.referencesSharpe D., Rossiter L., Siblings of Children with a Chronic Illness: A Meta-Analysis, „Journal of Pediatric Psychology” 2002, no 8, s. 699–710.pl_PL
dc.referencesRodger S., Tooth L., Adult siblingsʼ perceptions of family life and loss: A pilot case study, „Journal of Developmental and Physical Disabilities” 2004, no 16 (1), s. 53–71.pl_PL
dc.referencesRostowska T., Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie: analiza psychologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 56.pl_PL
dc.referencesVermaes I. R., Susante A. M., Bakel H. J., Psychological Functioning of Siblings in Families of Children with Chronic Health Conditions: A Meta-Analysis, „Journal of Pediatric Psychology” 2012, no 37, s. 166–184.pl_PL
dc.referencesTwardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 2005, s. 18–54.pl_PL
dc.referencesŻyta A., Rodzeństwo z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 225.pl_PL
dc.referencesŻyta A., Badania nad rodzeństwem osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie zmian – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, [w:] M. Bielska-Łach (red.), Pedagogika specjalna: różne poszukiwania – wspólna misja, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2009, s. 372–382.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-022-0.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe