Show simple item record

dc.contributor.authorDmochowska-Dudek, Karolina
dc.date.accessioned2019-06-10T07:14:55Z
dc.date.available2019-06-10T07:14:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDmochowska-Dudek K., Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-897-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-897-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28793
dc.descriptionPrzedmiotem publikacji jest syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej rozumiany jako zespół zjawisk – rozpatrywanych w płaszczyźnie przestrzennej i społecznej na przykładzie Łodzi – które towarzyszą niechcianym inwestycjom. Lokalizacja niechcianej inwestycji powoduje zmiany zarówno w przestrzeni fizycznej jak i społecznej danego fragmentu miasta, przez co wpływa na całą jego strukturę funkcjonalno-przestrzenną. Badania skoncentrowano na przemianach zachodzących w przestrzeni społecznej, jednak ze względu na relacje pomiędzy społeczeństwem a jego otoczeniem, badaniu poddano również pewne elementy przestrzeni fizycznej m. in. zagospodarowanie przestrzenne sąsiedztwa obiektów NIMBY. Pojawienie się obiektu NIMBY w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych powoduje pogorszenie warunków środowiskowych i obniżenie statusu społecznego danego obszaru.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectNIMBYpl_PL
dc.subjectinwestycjepl_PL
dc.subjectzagospodarowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectspołeczeństwopl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleSyndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number198pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-211-8
dc.referencesAndo A., 2003, Locations of NIMBY Facilities: When Two Adjacent Communities Decide Independently, 42nd WRSA Meeting.pl_PL
dc.referencesBabbie E., 2005, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBanachowicz B., 2004, Konflikty społeczne w grze o przestrzeń, [w:] D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, „Prace Geograficzne”, nr 172.pl_PL
dc.referencesBarak R. D., Boerner C., 2006, A Transaction Cost Economizing Approach to Regulation: Understanding the NIMBY Problem and Improving Regulatory Responses, Yale Journal on Regulation, No 23.pl_PL
dc.referencesBazak A., 2007, Ludzie bez serca?, Gość Niedzielny (16/2007).pl_PL
dc.referencesBegg D., Fischer S., Dornbusch R., 1997, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.pl_PL
dc.referencesBell D., Gray T., Haggett C., 2005, The 'social gap' in wind farm siting decisions: explanations and policy responses, Environmental Politics, No 14 (4).pl_PL
dc.referencesBell P. A., Green T. C., Fisher J. D., 2004, Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBojarski L., Lipoński S., 2011, Lotniska wydadzą kilkaset milionów na odszkodowania za hałas, Pobrano: 15.11.2011 z lokalizacji http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,9943840 Lotniska_wydadza_kilkaset_milionow_na_odszkodowania.html.pl_PL
dc.referencesBorys T., 2003, Konflikt ekologiczny w Kotlinie Jeleniogórskiej. Geneza, przebieg i perspektywy rozwiązania, [w:] Rocznik Jeleniogórski, t. XXXV, Jelenia Góra.pl_PL
dc.referencesBrion D. J., 1991, Essential Industry and the NIMBY Phenomenon, Quorum Books New York, Westport, London.pl_PL
dc.referencesBuczkowski P., 2001, Sprawowanie władzy w perspektywie konfliktów lokalnych, [w:] P. Buczkowski, P. Matczak (red.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.pl_PL
dc.referencesBulak-Borówka B., 2010, Obszary ograniczonego użytkowania, Pobrano: 15.11.2011 z lokalizacji http://www.abc.com.pl/problem/2472/1.pl_PL
dc.referencesBurger T., 1990, Ekologia a konflikty przestrzenne, Aura, nr 1.pl_PL
dc.referencesBurgess T. W., 1898, A Historical Address on Our Canadian Institution for the Insane, [w:] Transactions of the Royal Society of Canada, Section IV.pl_PL
dc.referencesBurningham K., (b. d.), Using the language of NIMBY: a topic for research, not an activity for researchers, Local Environment, vol. 5, No 1.pl_PL
dc.referencesBurningham K., Barnett J., Thrush, T., 2006, The limitations of the NIMBY concept for understanding public engagement with renewable energy technologies: a literature review, Pobrano: 10.10.2011 z lokalizacji http://geography.exeter.ac.uk/beyond_nimbyism/deliverables/bn_wp1_3.pdf.pl_PL
dc.referencesCaplan A., Grijalva T., Jackson-Smith, D., 2007, Using choice question formats to dermine compensable values: The case of a landfill-siting process, Ecological Economics, No 60.pl_PL
dc.referencesCastells M., 1982, Kwestia miejska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChaerul M., Tanaka M., Shekdar A. V., 2008, A system dynamics approach for hospital waste management, Waste Management, No 28.pl_PL
dc.referencesChmielewski J. M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCoser L. A., 1956, The Functions of Social Conflict, Free Press of Glencoe, London.pl_PL
dc.referencesCzykwin E., 2007, Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDahrendorf R., 1969, Class and Class Conflict in Industrial Society, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, London.pl_PL
dc.referencesDana B., 2010, Spalarnia śmieci będzie jednak na Widzewie, Gazeta Wyborcza (23.07.2010).pl_PL
dc.referencesDavy B., 1997, Essential Injustice: When Legal Institutions Cannot Resolve Environmental and Land Use Disputes, Springer, Wien.pl_PL
dc.referencesDear M., 1976, Spatial Externalities and Locational Conflict, [w:] D. B. Massey, P. W. Batey (eds.), Alternetive Frameworks for Analysis, Pion, London.pl_PL
dc.referencesDear M., 1992, Understanding and overcoming the NIMBY syndrome, Journal of the American Planning Association, vol. 58, No 3.pl_PL
dc.referencesDear M., Taylor S. M., 1982, Not on Our Street: Community Attitudes Toward Mental Health Care, Pion, London.pl_PL
dc.referencesDear M., Taylor S. M., Hall G. B., 1980, External effects of mental health facilities, Annal of the Association of American Geographers, vol. 70, No 3.pl_PL
dc.referencesDerczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J., 1975, Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDevine-Wright P., 2009, Rethinking NIMBYism: The Role of Place Attachment and Place Identity in Explaining Place-protective Action, Journal of Community & Applied Social Psychology, No 19.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2010, Konflikty społeczne wokół inwestycji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wyd. Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, Space- Society-Economy, nr 10.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2008, Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi, [w:] A. Rochmińska (red.), Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, Space-Societ-Economy, No 8.pl_PL
dc.referencesDolata M., Kotus J., 2004, Społeczne naznaczanie obszarów miasta, [w:] J. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDramiński M., 2007, Algorytm indukcji reguł decyzyjnych w problemach klasyfikacji i wyboru cech w zadaniach wysokowymiarowych (rozprawa doktorska), Pobrano: 12.11.2011 z lokalizacji: http://www.ipipan.eu/staff/m.draminski/files/mdr_phd.v2.pdf.pl_PL
dc.referencesDubel K., 2009, Konflikty środowiskowe w procesie planowania przestrzennego, Przegląd Komunalny, nr 216.pl_PL
dc.referencesDubel K., 2000, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.pl_PL
dc.referencesDutkowski M., 1995, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Rozprawy i Monografie Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDymnicka M., 2004, Miasto i jego obywatele, [w:] A. Majer, P. Starosta (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesEngel Z., 1993, Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesErkut E., Karagiannidis A., Perkoulidis G., Tjandra S. A., 2008, A multicriteria facility location model for municipal solid waste management in North Greece, European Journal of Operational Research, No 187.pl_PL
dc.referencesFeitelson E., 2001, Malicious Siting or Unrecognized Processes? A Spatio-Temporal Analysis of Environmental Conflicts in Tel-Aviv, Urban Studies, vol. 38, No 7.pl_PL
dc.referencesFisher F., 1993, Citizen Participation and the Democratization of Policy Expertise, Policy Scienties, No 26.pl_PL
dc.referencesFredriksson G., 2000, The Siting of Hazardous Waste Facilities in Federal Systems, Environmental and Resource Economics, No 15.pl_PL
dc.referencesFreudenberg W., Pastor S., 1992, NIMBYs and LULUs: Stalking the Syndromes, Journal of Social Issues, vol. 48, No 4.pl_PL
dc.referencesGambin A., 2011, Klasyfikacja I: wstęp, klasyfikatory drzewowe, bagging, boosting, Pobrano: 30.10.2011 z lokalizacji: http://www.mimuw.edu.pl/~aniag/SADM/SADM_6.pdf.pl_PL
dc.referencesGlabberson W., 1988, Coping in an Age of NIMBY, New York Times, (19.06.1988).pl_PL
dc.referencesGoffman E., 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGreenberg M., Lowrie K., Burger J., Powers C., Gochfeld M., Mayer H., 2007, The Ultimate LULU?, Journal of American Planning Associations, vol. 73, No 3.pl_PL
dc.referencesGrocholska J., 1986, Konflikty w planowaniu przestrzennym i próby ich rozwiązania (na przykładzie wybranych obszarów aglomeracji warszawskiej), Studia nad funkcjonalnym makroregionem Warszawy (III), Biuletyn Informacyjny, Nr 53.pl_PL
dc.referencesGrocholska J., 1980, Obszary konfliktowe – problem badawczy w przestrzennym zagospodarowaniu kraju, Przegląd Geograficzny, nr 52.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesHanley J. A., McNeil B. J., 1982, The meaning and use of the area under receiving operating characteristic (ROC) curve, Radiology, No 43.pl_PL
dc.referencesHao O. J., 2000, Sludge Management in the 21st Century, Journal of Environmental Engineering, No 126.pl_PL
dc.referencesHermansson H., 2007, The Ethics of NIMBY Conflicts, Ethical Theory and Moral Practice, No 10.pl_PL
dc.referencesHoggart K., Henderson S., 2005, Excluding exceptions: Housing non-affordability and the oppresion of environmental sustainability?, Journal of Rural Studies, No 21.pl_PL
dc.referencesHsu S.-H., 2006, NIMBY opposition and solid waste incinerator siting in democratizing Taiwan, The Social Science Journal, No 43.pl_PL
dc.referencesHubbard P., 2009, NIMBY, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier Ltd.pl_PL
dc.referencesHurley A., 1995, Environmental Inequalities: Class, Race, and Industrial Pollution in Gary, Indiana, 1945–1980, The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London.pl_PL
dc.referencesInhaber H., 1998, Slaying the NIMBY Dragon, Transaction Publishers, New Brunswick.pl_PL
dc.referencesInternational Encyclopedia of Social Sciences, (1962/1972). New York, London.pl_PL
dc.referencesJackowska B., 2011, Efekty interakcji między zmiennymi objaśniającymi w modelu logitowym w analizie zróżnicowania ryzyka zgonu, Przegląd statystyczny, R. LVIII, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1992, Gra o miasto w sytuacji transformacji ustroju, [w:] B. Jałowiecki (red.), Gra o miasto, Biuletyn KPZK PAN, z. 157.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Szczepański M. S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanelle D. G., 1977, Structural dimensions in the geography of locational conflicts, Canadian Geographer, vol. 21, No 4.pl_PL
dc.referencesJanelle D. G., Millward H. A., 1976, Locational conflict patterns and urban ecological structure, Tijdschrift voor Econ. en Soc. Geografie, vol. 67, No 2.pl_PL
dc.referencesJay A., 2005, Not in Our Backyard: How to run a protest campaign and save the neighbourhood, White Ladder Press, Devon.pl_PL
dc.referencesJimenez L., 2005, From NIMBY to YIMBY: Understanding Community Opposition to Special Needs Residential Facilities in Vancouver, Pobrano: 5.04.2011 z lokalizacji Simon Fraser University: http://www.sfu.ca/mpp-old/pdf_news/Capstone/Liza%20Jimenez%20capstone.pdfpl_PL
dc.referencesKaufman, R. L., 1996, Comparing effects in dichotomous logistic regression: A variety of standardized coefficients, Social Science Quarterly, No 77.pl_PL
dc.referencesKearney R. C., 1993, Low-Level Radioactive Waste Management: Environmental Policy, Federalism, and New York, The Journal of Federalism, No 23.pl_PL
dc.referencesKeating W. D., Krumholz N., 2000, Neighborhood Planning, Journal of Planning Education and Research, vol. 20, No 1.pl_PL
dc.referencesKipp V. W., 2002, The battle of NIMBY, Pobrano: 10.08.2009 z lokalizacji http://www.stealthsite.com/whats_new/press/The_battle_of_NIMBY.pdf.pl_PL
dc.referencesKlein W., Meck S., 1998, Growing Smart Legislative Guidebook: Model Statutes for Planning and the Management of Change, Diane Publishing.pl_PL
dc.referencesKłopot W., 1994, Gra o przestrzeń – system miejski Wrocławia w okresie transformacji ustrojowej, [w:] E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Miasta polskie w dwusetlecie prawa o miastach, Sekcja Socjologii Miasta PTS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnox P., Pinch S., 2006, Urban Social Geography. An Introduction, Pearson Prentice Hall.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J., 1982a, Geneza, funkcjonowanie oraz ocena sytuacji konfliktowych w gospodarce przestrzennej Polski, [w:] Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski, Biuletyn KPZK PAN, z. 123.pl_PL
dc.referencesKołodziejski J., 1982b, Realizacja celów rozwoju w warunkach narastania konfliktów w gospodarce przestrzennej, [w:] Konflikty polskiej przestrzeni, Biuletyn KPZK PAN, z. 120.pl_PL
dc.referencesKontos T. D., Komilis D. P., Halvadakis C. P., 2005, Siting MSW landfills with a spatial multiple criteria analysis methodology, Waste Management, No 25.pl_PL
dc.referencesKośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B., 2002, Odory, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesKozerawska M., Spalarnia tak – ale nie u nas, Gazeta Wyborcza (06.22.2010).pl_PL
dc.referencesKrause J. D., 1992, The effects of prison siting practices on community status arrangements: A framework applied to the California state prison, “Crime & Delinquency”, 38 (1).pl_PL
dc.referencesKreps G. A., Wenger D. E., 1973, Toward Theory of Community Conflict: Factors Influencing the Initiation and Scope of Conflict, Sociological Quarterly, No 14.pl_PL
dc.referencesKrólikowska K., 2007, Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesKuhn R. G., Ballard K. R., 1998, Canadian Innovations in Siting Hazardous Waste Management Facilities, Environmental Management, vol. 28, No 4.pl_PL
dc.referencesKwaśniewicz W., 2000, Konflikty społeczne w dobie zmiany ustrojowej a procesy żywiołowe, [w:] M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie przemian systemowych. Studia, komunikaty, eseje, t. I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesLake R. W., 2001, Locational Conflict (NIMBY), [w:] N. J. Smelser, P. B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Elsevier Ltd.pl_PL
dc.referencesLeão S., Bishop I., Evans D., 2004, Spatial-temporal model for demand and allocation of waste landfills in growing urban regions, Computers, Environment and Urban Systems, No 28.pl_PL
dc.referencesLefebvre H., 1972, Le Droit à la ville, II – Espace et politique, Anthropos, Paris.pl_PL
dc.referencesLesbirel S., Shaw D., 2000, Facility Siting: Issues and Perspectives, [w:] S. Lesbirel, D. Shaw (eds.), Challenges and Issues in Facility Siting: Conference Proceedings, Columbia University Press, New York.pl_PL
dc.referencesLevinson A., 1999, NIMBY taxes matter: the case of state hazardous waste disposal taxes, Journal of Public Economics, No 74.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje Przestrzeni w Geografii Człowieka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLis-Turlejska M., 1980, Ingracjacja, czyli manipulowanie innymi ludźmi za pomocą zwiększania własnej atrakcyjności, [w:] J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, [w:] A. Jackowski (red.), Geografia, człowiek, gospodarka, Instytut Geografii UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1978, Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, Acta Universitatis Lodziensis, Seria II, Nr 15.pl_PL
dc.referencesLivezey E. T., 1980, Hazardous waste, Pobrano: 18.10.2011 z lokalizacji http://www.csmonitor.com/1980/1106/110653.htmlpl_PL
dc.referencesLuloff A. E., Albrecht S. L., Bourke L., 1998, NIMBY and the hazardous and toxic waste siting dilemma: The need for concept clarification, Society & Natural Resources, vol. 11, No 1.pl_PL
dc.referencesŁapczyński M., 2003, Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, Pobrano: 10.10.2011 z lokalizacji www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/drzewa.pdfpl_PL
dc.references(b. a.) Łódzkie: brakuje hospicjów, „Dziennik Łódzki”, (27.06.2011).pl_PL
dc.referencesŁucki Z., Misiak W., 2010, Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMach Ł., 2010, Zastosowanie regresji logistycznej do określenia prawdopodobieństwa sprzedaży zasobu mieszkaniowego, Pobrano: 10.02.2011 z lokalizacji: http://www.ptzp. org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/101_Mach_L.pdfpl_PL
dc.referencesMachwitz M., Mieszkańcy Julianowa protestują przeciw budowie hospicjum, Dziennik Łódzki, (23.03.2007).pl_PL
dc.referencesMajer A., 2000, Konflikty miejskie. Próba rozwinięcia tematu, [w:] M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie przemian systemowych. Studia, komunikaty, eseje, t. II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesMajer A., 1999, Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, „Studia KPZK PAN”, t. CVII.pl_PL
dc.referencesMakles Z., Galwas-Zakrzewska M., 2005, Złowonne gazy w środowisku pracy, Bezpieczeństwo pracy, nr 9 (419).pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMartin R., 2000, Community Perceptions About Prison Construction: Why Not In My Backyard?, The Prison Journal, No 80.pl_PL
dc.referencesMartin R., Myers D. L., 2005, Public Responses to Prison Sitting: Perceptions of Impact on Crime and Safety, Criminal Justice and Behavior, No 32.pl_PL
dc.referencesMatczak P., 1999, A Community facing environmental risk. Hungarian and Polish local environmental protests case studies, Pobrano: 10.07.2008 z lokalizacji http://www.staff.amu.edu.pl/~regional/Pracownicy/P_Matczak/A_Community_facing_environmen t/a_community_facing_environment.htmlpl_PL
dc.referencesMatczak P., 1996, Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY, [w:] R. Cichocki (red.), Podmiotowość społeczności lokalnych. Praktyczne programy wspomagania rozwoju, Wydawnictwo Media G-T, Poznań.pl_PL
dc.referencesMazmanian D. A., Morell D., 1990, The NIMBY Syndrome: Facility Siting and the Failure of Democratic Discourse, [w:] N. Vig, M. Kraft (eds.), Environmental Policy in the 1990s: Toward a New Agenda, CQ Press, Washington.pl_PL
dc.referencesMeyer W., Brown M., 1989, Locational conflict in a nineteenth century city, Political Geography Quarterly, No 8.pl_PL
dc.referencesMichałowska E., 2008, Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym, Studia Regionalne i Lokalne, t. 3, z. 1.pl_PL
dc.referencesMinehart D., 2002, Effective Siting of Waste Treatement Facilities, Journal of Environmental Economics and Management, No 43pl_PL
dc.referencesMorris D. J., Hess K., 1975, Neighborhood power: the new localism, Beacon Press.pl_PL
dc.referencesMorris J. A., 1994, Not In My Back Yard, San Diego, Silvercat Publications, California.pl_PL
dc.referencesNowak M., 2001, Protesty lokalizacyjne jako egzemplifikacja zmiany systemowej połowy lat dziewięćdziesiątych, [w:] P. Buczkowski, P. Matczak (red.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.pl_PL
dc.referencesO’Hare M., 1992, Waste Disposal? Not In My Backyard, VSD, vol. 59, No 4.pl_PL
dc.referencesOkeke C. U., Armour A., 2000, Post-landfill siting perceptions of nearby residents: a case study of Halton landfill, Applied Geography, No 20.pl_PL
dc.referencesOxford Dictionary of New Words, The, 1999, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesOxford English Dictionary, 2011, www.oed.com.pl_PL
dc.referencesPahl R. E., 1970, Whose city? and other essays on sociology and planning, Longmans, Harlow.pl_PL
dc.referencesThe City: Suggestions for the Study of Human Nature in Urban Environment, 1925, R. E. Park, E. W. Burgess, R. D. McKenzie (red.), University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesPendall R., 1999, Opposition to Housing: NIMBY and Beyond, Urban Affairs Review, No 35.pl_PL
dc.referencesSłownik łacińsko-polski, 2007, M. Plezia (red.), t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPo powrocie z Austrii: jaka piękna ta spalarnia, Gazeta Wyborcza, (13. 09.2010).pl_PL
dc.referencesPol E., Di Masso A., Castrechini A., Bonet M. R., Vidal T., 2006, Psychological parameters to understand and manage the NIMBY effect, Revue européenne de psychologie apliquée, No 56.pl_PL
dc.referencesPopper F. J., 1981a, How to Locate a LULU, American Land Forum.pl_PL
dc.referencesPopper F. J., 1981b, Siting LULUs, Planning Magazine.pl_PL
dc.referencesPopper F. J., 1983, LULU: Unwanted and Unloved, But Unneeded?, Amicus Journal.pl_PL
dc.referencesPopper F. J., 1985, The environmentalist and the LULU, Environment, vol. 27, No 1.pl_PL
dc.referencesPopper F. J., 1992, The Great LULU Trading Game, Planning Magazine.pl_PL
dc.referencesQuah E., Tan K. C., 1998, The siting problem of NIMBY facilities: cost-benefit analysis and auction mechanisms, Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 16, No 3.pl_PL
dc.referencesRabe B. G., 1994, Beyond nimby: hazardous waste siting in Canada and the United States, Brookings Institution Press, Washington.pl_PL
dc.referencesRahardyan B., 2004, Study on Citizen's Concerns and Attitudes towards Solid Waste Management Facility in Japan, Pobrano: 18.08.2009 z lokalizacji http://ws3-er.eng.hokudai.ac.jp/egpsee/alumni/abstracts/Benno.pdf.pl_PL
dc.referencesRahardyan B., Matsuto T., Kakuta Y., Tanaka N., 2004, Resident's concerns and attitudes towards Solid Waste Management facilities, Waste Management, vol. 24, No 5.pl_PL
dc.referencesRephann T. J., 1996, The Economic and Social Impacts of NIMBYs, Pobrano: 19.08.2009 z lokalizacji http://www.rri.wvu.edu/wpapers/pdffiles/nimby.pdf.pl_PL
dc.referencesRex J., Moore P., 1967, Race, Community and Conflict, Oxford University Press Oxford.pl_PL
dc.referencesRobinson J. W., 1988, The Conflict Approach, [w:] J. A. Christenson, J. W. Robinson (eds.), Community Development in Perspective, The Iowa State Univeristy Press, Ames.pl_PL
dc.referencesRykiel Z., 1990, Region przygraniczny jako przedmiot badań geograficznych, Przegląd Geograficzny, t. LXII z. 3–4.pl_PL
dc.referencesSasao T., 2004, An estimation of social costs of landfill siting using a choice experiment, Waste Management, No 24.pl_PL
dc.referencesSchively C., 2007, Understanding the NIMBY and LULU Phenomena: Reassessing Our Knowledge Base and Informing Future Research, Journal of Planning Literature, No 21.pl_PL
dc.referencesSiemiński M., 2008, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSmith C. J., 1980, Preferred residential distance from different public facilities, [w:] D. Herbert, R. J. Johnston (red.), Geography and the urban environment, t. 3, Wiley, Chichester.pl_PL
dc.referencesSmith E., Marquez M., 2000, The Other Side of the NIMBY Syndrome, Society & Natural Resources, No 13.pl_PL
dc.referencesSolecki S., 2000, Konflikty społeczno-przestrzenne jako element procesów transformacji miejskiej na przykładzie Rzeszowa, [w:] M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie przemian systemowych. Studia, komunikaty, eseje, t. I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesStarosta P., 2000, Konflikt lokalny, [w:] M. Malikowski, Z. Seręga (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie przemian systemowych. Studia, komunikaty, eseje, t. II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesSteelman T. A., Carmin J., 1998, Common property, collective interests, and community opposition to locally unwanted land uses, Society and Natural Resources, vol. 11, No 6.pl_PL
dc.referencesSzacki J., 2002, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Waraszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański M. S., 2005, Miasta realnego socjalizmu – miasta realnego kapitalizmu. Aktorzy pierwszoplanowi i epizodyczni, [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M. S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański M. S., Ślęzak-Tazbir W., 2007, Między lękiem a podziwem: getta społeczne w starym regionie przemysłowym, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo SWPS Academica i Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzrejner M., W Łodzi brakuje miejsc dla nieuleczalnie chorych, Dziennik Łódzki, (20.09.2009).pl_PL
dc.referencesSzymczak W., 2008, Podstawy statystyki dla psychologów, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚliwińska M., 2001, Rola, przyczyny i skutki dominacji interesów indywidualnych nad ogólnospołecznymi w konfliktach środowiskowych, [w:] P. Buczkowski, P. Matczak (red.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.pl_PL
dc.referencesTakahashi L. M., Dear M. J., 1997, The changing dynamics of community opposition to human service facilities, Journal of American Planning Association, vol. 63, No 1.pl_PL
dc.referencesTakahashi L. M., Gaber S. L., 1998, Controversial facility siting in the urban environment, Environment and Behavior, vol. 30, No 2.pl_PL
dc.referencesTempalski B., Friedman R., Keem M., Cooper H., Friedman S. R., 2007, NIMBY localism and national inequitable exclusion alliances: The case of syringe exchange programs in the United States, Geoforum, No 38.pl_PL
dc.referencesTobera P., 2000, Konflikt i konkurencja, [w:] M. S. Malikowski (red.), Konflikty społeczne w Polsce w okresie przemian systemowych. Studia, komunikaty, eseje, t. I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesTurner J. H., 2004, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUpreti B. R., 2004, Conflict over biomass energy development in the United Kingdom: some observations and lessons from England and Wales, Energy Policy, vol. 32, No 6.pl_PL
dc.referencesUpreti B. R., van der Horst D., 2004, National renewable energy policy and local opposition in the UK; the failed development of a biomass electricity plant, Biomass & Bioenergy, vol. 26, No 1.pl_PL
dc.referencesVan der Horst D., 2007, NIMBY or not? Exploring the relevance of location and the politics of voiced opinions in renewable energy siting controversies, Energy Policy”, No 35.pl_PL
dc.referencesWalker G., 1995, Social Mobilization in the City's Countryside: Rural Toronto Fights Waste Dump, Journal of Rural Studies, vol. 11, No 3.pl_PL
dc.referencesWarren C. R., Lumsden C., O'Dowd S., Birnie R. V., 2005, "Green on green": Public perceptions wind power in Scotland ande Ireland, Journal of Environmental Planning and Management, No 48.pl_PL
dc.referencesWarren R. L., 1963, The Community in America, Rand McNally, Chicago.pl_PL
dc.referencesWhelan J. M., 2005, A Hard Road to Learn, [w:] J. Crowther, V. Galloway, I. Martin (eds.), Popular Education: Engaging the Academy: international perspectives, National Institute of Adult Continuing Education, Leicester.pl_PL
dc.referencesWolsink M., 2006, River basin approach and integrated water management. Governance pitfalls for the Duch Space-Water-Adjustment Management Priciple, Geoforum, No 37.pl_PL
dc.referencesWolsink M., 2000, Wind power and the NIMBY-myth: institutional capacity and the limited significance of public support, Renewable Energy, No 21.pl_PL
dc.referencesZuziak Z., 1995, Rozwiązywanie konfliktów środowiskowych w gospodarce przestrzennej, [w:] L. M. Salomon, R. A. Seidel, P. Bury, T. Markowski (red.), Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich, Fundacja Promocji Czystych Technologii TECHEKO, Łódź.pl_PL
dc.referencesDecyzja Nr 15/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek” w ramach zadania „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic” wydana w dn. 23 marca 2011 roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.pl_PL
dc.referencesHałas drogowy z perspektywy europejskiej, 2005, Pobrano: 10.08.2009 z lokalizacji http://www2.nynas.com/start/article.cfm?Art_ID=2141&Sec_ID=101.pl_PL
dc.referencesOpracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 2007, Pobrano: 9.08.2009 z lokalizacji http://www.mpu.lodz.pl/data/other/ekofizjografia_tekst.pdf.pl_PL
dc.referencesPlan Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO-Łódź, uchwała nr LII/0996/09 Rady Miejskiej w Łodzi w dn. 4 marca 2009 roku.pl_PL
dc.referencesPlan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012– 2015, uchwała nr XXIII/549/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dn. 31 marca 2008 roku.pl_PL
dc.referencesProgram Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011–2015, uchwała Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU 2001, nr 38, poz. 454).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (DzU 2002, nr 122, poz. 1055)pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych (DzU 1996, nr 12, poz. 63).pl_PL
dc.referencesStan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej. Raport wskaźnikowy 2004, 2006, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi, uchwała nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku.pl_PL
dc.referencesThe Effects of Subsidized and Affordable Housing on Property Values, 1988, Department of Housing and Community Development, Sacramento.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XC/1562/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie realizacji Projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II” współfinansowanego z Funduszu Spójności.pl_PL
dc.referencesUstawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003, nr 80, poz. 717).pl_PL
dc.referencesUstawa z dn. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU 2008, nr 193, poz. 1194).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: DzU 2008, nr 25, poz. 150).pl_PL
dc.referencesWhy not in our community? Removing Barriers to Affordable Housing. An Update to the Report of the Advisory Commission on Regulatory Barriers to Affordable Housing. Washington, 2005, U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy Development and Research.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-897-4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe