CONTENT

 1. Przedmowa - Introduction
  Zygmunt Maksymiuk
 2. Źródła, ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej - Springs, Their Environmental and Water Management Meaning
  Paweł Jokiel
 3. Źródła Masywu Tatrzańskiego - Springs of the Tatra Massif
  Danuta Małecka
 4. Podstawowe cechy reżimu wydajności wybranych źródeł karpackich - Basic Features of the Selected Carpalian Springs Yield Reginie
  Paweł Jokiel
 5. Źródła północno-zachodniej części Masywu Śnieżnika - Springs of the North-Western part of the Śnieżnik Massif
  Zygmunt Maksymiuk
 6. Źródła zlewni Bystrzycy Dusznickiej - Springs of the Bystrzyca Dusznicka Drainage Basin
  Adam Bartnik, Marek Walisch
 7. Źródła Wyżyny Lubelskiej i Roztocza - Springs of the Lublin Upland and the Roztocze
  Zdzisław Michalczyk
 8. Zmiany wydajności Niebieskich Źródeł - przyczyny i skutki - Yield Changes of the Niebieskie Źródła Springs - Their Reasons and Effects
  Danuta Małecka
 9. Hydrochemiczna charakterystyka Niebieskich Źródeł - Hydrochemical Characteristic of the Niebieskie Źródła Springs
  Jerzy J. Małecki
 10. Źródła w dorzeczu Widawki - Springs of the Widawka Drainage Basin
  Janusz Burchard, Zygmunt Maksymiuk
 11. Źródła strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej i ich gospodarcze wykorzystanie - Springs of the Northern Part of the Łódź Upland and Its Economic Usage
  Piotr Moniewski

NOTATKI NAUKOWE - REPORTSRedakcja naukowo-dydaktyczna
Tadeusz Krzemiński
Kazimierz Kłysik
Stanisław Krysiak

Redaktor zeszytu
Zygmunt Maksymiuk

Recenzent
Andrzej T. Jankowski

Recent Submissions

 • Chemizm wód źródlanych Strugi Dobieszkowskiej (Młynówki) 

  Hereźniak-Ciotowa, Urszula; Ziułkiewicz, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
 • Hydrochemiczna charakterystyka Niebieskich Źródeł 

  Małecki, Jerzy J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  On the basis of the existing examination results of the hygrological conditions, literature and the author's field research 15 points were chosen for taking water samples to determine, by laboratory tests, their macro- ...
 • Zmiany wydajności Niebieskich Źródeł - przyczyny i skutki 

  Małecka, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  The Niebieskie źródła Springs represent a unique site of the karst water type on the Polish Lowlands. Human intervention into the natural environment modyfied its surroundings and hydrological regime, changed output ...
 • Źródła strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej i ich gospodarcze wykorzystanie 

  Moniewski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozmieszczenia źródeł w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej na tIe warunków geomorfologicznych, powiązania z poziomami wodonośnymi oraz dynamiki ich wydajności w oparciu ...
 • Źródła w dorzeczu Widawki 

  Burchard, Janusz; Maksymiuk, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  In this article the authors have presented the zones in which springs occur (fig. l). They have divided the researched springs into morphogenetic types and indicated a dependence of the different types of the spring water ...
 • Źródła Wyżyny Lubelskiej i Roztocza 

  Michalczyk, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  In the hydrogeological image of Poland the Lublin Upland and the Roztocze stand out with numerous springs of differentiated yields. In the active water circulation zone of this region there are different carbonate rocks. ...
 • Źródła północno-zachodniej części Masywu Śnieżnika 

  Maksymiuk, Zygmunt; Tomaszewski, Edmund (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  The evaluation of the spring regime lets us characterize some hydrogeological features of the researched area and determine the influence of the so called point drainage on a layout and quantity of water which supplies ...
 • Źródła zlewni Bystrzycy Dusznickiej 

  Bartnik, Adam ORCID; Walisch, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  This article is an attempt of a presentation concerning the springs of the upper part of the Bystrzyca Dusznicka drainage basin against a background of the tectonic structure and geology. All the measurements and mapping ...
 • Podstawowe cechy reżimu wydajności wybranych źródeł karpackich 

  Jokiel, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  The above given scientific description contains the analysis of multi-annual and seasonal changes in the outflow of 15 springs which emerge in the Carpathian flysch (fig. l, tab. l). 1979-1991 were the analysed years. A ...
 • Źródła Masywu Tatrzańskiego 

  Małecka, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  The Tatras are characterized by a high springability degree because of its considerable elevation above the surrounding Paleogene basins, deep cuttings in the massif by big river valleys and abundance of rainfall. The ...
 • Źródła, ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej 

  Jokiel, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
 • Wprowadzenie (tekst wprowadzający do tomu nr 02/1997 Folia Geographica Physica) 

  Maksymiuk, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)