Show simple item record

dc.contributor.authorCieślikowa, Aleksandra
dc.contributor.editorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2019-05-13T08:48:50Z
dc.date.available2019-05-13T08:48:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationCieślikowa A., Osiągnięcia onomastyczne jubilatów, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Gałkowski A., Gliwa R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 321-329, doi: 10.18778/7969-307-8.32pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-307-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28172
dc.description.abstractThe aim of the paper was to give some notes about Polish linguists who celebrated the jubilee of their private, academic and scientific life, concentrating particularly on the onomastic field of their work.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGałkowski A., Gliwa R. (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmikrotoponimiapl_PL
dc.subjectmakrotoponimiapl_PL
dc.subjecttoponimiapl_PL
dc.subjecttoponomastykapl_PL
dc.subjectonimiapl_PL
dc.subjectonomastykapl_PL
dc.subjectonomasticspl_PL
dc.subjectonymypl_PL
dc.subjectmicrotoponymypl_PL
dc.subjectmacrotoponymypl_PL
dc.subjecttoponymypl_PL
dc.subjecttoponomasticspl_PL
dc.titleOsiągnięcia onomastyczne jubilatówpl_PL
dc.title.alternativeOnomastic achievements of honoured linguistspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number321-329pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolska Akademia Nauk w Krakowie, Instytut Języka Polskiego, Zakład Onomastykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-724-3
dc.referencesAbramowicz Zofia, Bogdanowicz Elżbieta (red.), 2006, Onimizacja i apelatywizacja, Białystok.pl_PL
dc.referencesCieślikowa Aleksandra, 2012a, O problemach z pewnego rodzaju antroponimami na przykładzie nazwiska Cygal, [w:] Małgorzata Pachowicz, Krystyna Choińska (red.), Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa, Tarnów, 78–85.pl_PL
dc.referencesCieślikowa Aleksandra, 2012b, Zamiast „słowa wstępu” kilka słów największej pochwały Profesora Roberta Mrózka, [w:] Izabela Łuc, Małgorzata Pogłódek (red.), 7–15.pl_PL
dc.referencesGala Sławomir (rec.), 2007, Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego, „Onomastica” LIII, 202–205.pl_PL
dc.referencesKajtoch Wojciech, 2011, O Profesorze Walerym Pisarku, „Język Polski” XCI, nr 2–3, 82–93.pl_PL
dc.referencesKucała Marian, 2012, Profesor Marian Kucała. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 5–91.pl_PL
dc.referencesLubaś Władysław, 2002, Studije iż srpske i južnoslovenske onomastike i sociolingvistike. Studije o Srbima. Zavod za Udžbenike i Nastavna Sredstva Vukova Zadužbina Matica Srpska, Beograd.pl_PL
dc.referencesŁuc Izabela, Pogłódek Małgorzata (red.), 2012, W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, Katowice.pl_PL
dc.referencesMazur Jan, 2010, Z Kolonii Wojciechów w fascynujący świat onomastyki – w czterdziestolecie działalności naukowej prof. dra hab. Czesława Kosyla, [w:] Halina Pelcowa (red.), W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, Lublin, 11–18.pl_PL
dc.referencesMigdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka (red.), 2013, Cum reverentia, gratia amicitia. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 1–3, Poznań.pl_PL
dc.referencesMrózek Robert, 2002, Dorobek i perspektywy onomastyki polskiej, „Onomastica” XLVII, 23–35.pl_PL
dc.referencesMrózek Robert, 2006, Apelatywna sfera językowa a sfera onimiczna – przed- i poglobalizacyjny problem onomastyki, [w:] Zofia Abramowicz, Elżbieta Bogdanowicz (red.), 153–163.pl_PL
dc.referencesMrózek Robert, 2010, Systemowość a gramatyczność onimicznej sfery językowej, [w:] Renata Przybylska, Józef Kąś, Kazimierz Sikora (red.), Symbolae gramaticae in honorem Boguslai Dunaj, Kraków, 409–417.pl_PL
dc.referencesMrózek Robert (red.), 2004, Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, Katowice.pl_PL
dc.referencesPihan-Kijasowa Alicja, Sarnowska-Giefing Irena (red.), 2011, Studia onomastyczne i dialektologiczne. Carolo Zierhoffer professori clarissimo LXXXV annos claudenti, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 22, Poznań.pl_PL
dc.referencesPisarek Walery, 2007, Onomastyka w Roku Języka Polskiego, [w:] Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch, Katarzyna Skowronek (red.), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Kraków, 15–17.pl_PL
dc.referencesRieger Janusz, Wolnicz-Pawłowska Ewa, 1975, Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSarnowska-Giefing Irena, 2011, Profesor Karol Zierhoffer, [w:] Alicja Pihan-Kijasowa, Irena Sarnowska- Giefing (red.), 9–19.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, 2004, Kilka słów o nazwisku Bąba, [w:] Jarosław Liberka (red.), Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, Poznań, 47–51.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, 2005, Nazwisko Rzepka na tle innych nazwisk odwarzywnych, [w:] Jolanta Migdał (red.), Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Poznań, 411–419.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, 2006a, Etniczne zróżnicowanie nazewnictwa a polityka, [w:] Aleksandra Belchnerowska, Bożena Frankowska-Kozak, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska (red.), Terytorialne i etniczne zróżnicowanie nazewnictwa, Szczecin, 13–20.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, 2006b, Przyszłość egzonimów w świetle globalizacji, [w:] Zofia Abramowicz, Elżbieta Bogdanowicz (red.), 317–24.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, 2007, Nazewnictwo okolic Kórnika i Bnina, [w:] Jerzy Fogel (red.), Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia i materiały, Poznań, 363–372.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, 2010a, Jeszcze o przyszłości egzonimów, [w:] Romana Łobodzińska (red.), Nazwy własne a społeczeństwo, t. 2, Łask, 263–273.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, 2010b, Najstarsze nazwiska wielkopolskie, [w:] Irena Sarnowska-Giefing, Magdalena Graf (red.), Miasto w perspektywie onomastyki i historii, Poznań, 257–267.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, 2010c, O nazwie Wieluń, „Rocznik Wieluński” nr 10, 33–42.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, 2011a, O nazwie Śrem, „Gazeta Śremska” nr 3/4, 12.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, 2011b, Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako obce, [w:] Alicja Pihan-Kijasowa, Irena Sarnowska-Giefing (red.), 157–416.pl_PL
dc.referencesWalczak Bogdan, Witaszek-Samborska Małgorzata, 2012, Dlaczego prawie 20 tys. Polaków nosi nazwisko Kot, a nikt nie nazywa się Pies?, [w:] Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska, Jowita Żurawska-Chaszczewska (red.), Gorzowskie studia bestiograficzne 1. Pies w kulturach świata, Gorzów Wielkopolski, 101–108.pl_PL
dc.referencesWarchoł Stefan, 2011, Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany profesorowi Stefanowi Warchołowi, red. Feliks Czyżewski, „Rozprawy Slawistyczne” nr 23, Lublin.pl_PL
dc.referencesWolnicz-Pawłowska Ewa, 1978, Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWolnicz-Pawłowska Ewa, 1993, Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim (XVI– XIX wiek), Warszawa.pl_PL
dc.referencesWolnicz-Pawłowska Ewa, 1998, Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich, współaut. Wanda Szulowska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWolnicz-Pawłowska Ewa, 2002, Nazwy wód w Polsce, cz. II: Indeks a tergo, współaut. Wanda Szulowska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZagórski Zygmunt (red.), 2008, Nazewnictwo geograficzne Poznania, Poznań.pl_PL
dc.referencesZierhoffer Karol, Zierhofferowa Zofia, 2000, Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy, Poznań.pl_PL
dc.referencesZierhofferowie Karol i Zofia, 2007, Polska a Europa w świetle nazw geograficznych, Poznań.pl_PL
dc.referencesZierhofferowie Karol i Zofia, 2011, Nazwy geograficzne Europy w języku polskim, Poznań.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-307-8.32


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe