Show simple item record

dc.contributor.authorДимитрова-Тодорова, Лиляна
dc.contributor.editorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2019-05-13T07:16:14Z
dc.date.available2019-05-13T07:16:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationДимитрова-Тодорова Л., Лексикално-семантични категории теренни имена в България, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Gałkowski A., Gliwa R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 167-175, doi: 10.18778/7969-307-8.17pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-307-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28157
dc.description.abstractThis paper deals with lexical-semantic categories of place names in Bulgaria which distinguish from the other categories of toponyms by some motivation-semantic characteristics. On the basis of the origin of the place names and the denomination motivation are differentiated two main groups and many subgroups of names. The first main group includes place names derived from appellatives, adjectives, adverbs and numeratives. Two types of names are differentiated here: topographical and cultural, which split into a large number of subtypes. In the second main group are included the place names from proper names which also have two basic types of place names from anthroponyms and from toponyms to which refers a number of subtypes. Many other semantic categories of place names exist too, among which are the single meaning and double meaning names, the names with uncertain or unclear etymology, the loans translation and otherspl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isorupl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGałkowski A., Gliwa R. (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnazwy terenowepl_PL
dc.subjecttoponimypl_PL
dc.subjectmotywacja nazwotwórczapl_PL
dc.subjectkategorie semantycznepl_PL
dc.subjectplace namespl_PL
dc.subjecttoponymspl_PL
dc.subjectdenomination motivationpl_PL
dc.subjectsemantic categoriespl_PL
dc.titleЛексикално-семантични категории теренни имена в Българияpl_PL
dc.title.alternativeTopical classification of semantic category of place names in Bulgariapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number167-175pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationБългарската академия на науките, Институт за български езикpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-724-3
dc.referencesДимитрова-Тодорова Лиляна, 2006, Местните имена в Поповско, София.pl_PL
dc.referencesДимитрова-Тодорова Лиляна, 2011, Собствените имена в България. Изследвания, анализ, проблеми, София.pl_PL
dc.referencesДуриданов Иван, 1952, Местните названия от Ломско, София.pl_PL
dc.referencesЗаимов Йордан, 1959, Местните имена в Пирдопско, София.pl_PL
dc.referencesЖучкевич Вадим Андреевич, 1980, Общая топонимика, Москва.pl_PL
dc.referencesКовачев Николай, 1987, Българска ономастика. Наука за собствените имена, София.pl_PL
dc.referencesШмелев Дмитрий Николаевич, 1964, Очерки по семасиологии русского языка, Москва.pl_PL
dc.referencesBorek Henryk, 1988, Nazwy relacyjne w toponimii, [in:] V Ogólnopolska konferencja onomastyczna. Poznań 3‒5 września 1985, Poznań, 43–51.pl_PL
dc.referencesFranck Otto, 1932, Studien zur serbokroatischen Ortsnamenkunde, Berlin.pl_PL
dc.referencesMiklosich Franz, 1927, 1860, Die Bildung der slavischen Personennamen. Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im Slavischen, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesRospond Stanisław, 1957, Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSkok Petar, 1921, Prilozi k ispitivanju srpsko-hrvatskich imena mjesta, Zagreb.pl_PL
dc.referencesŠmilauer Vladimir, 1963, Ůvod do toponomastiky, Praha.pl_PL
dc.referencesŠmilauer Vladimir, 1970, Přiručka slovanské toponomastiky, Praha.pl_PL
dc.referencesTaszycki Witold, 1946, Słowiańskie nazwy miejscowe (ustalenie podziału), Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-307-8.17


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe