Show simple item record

dc.contributor.authorSiuda, Maria M.
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2019-03-25T08:04:02Z
dc.date.available2019-03-25T08:04:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSiuda M. M., Działalność wydawnictw pedagogicznych w Kielcach w latach 1955−2012 na przykładzie Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP w Kielcach i Wydawnictwa MAC, [w:] Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku , Red. Michalska I., Michalski G., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 113-121, doi: 10.18778/7969-165-4.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-165-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27252
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G.(red.), Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinstytucje wydawnicze w międzywojniupl_PL
dc.subjectpedagogikapl_PL
dc.subjectpedagogika społecznapl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectWydawnictwo MACpl_PL
dc.subjectWydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcachpl_PL
dc.titleDziałalność wydawnictw pedagogicznych w Kielcach w latach 1955−2012 na przykładzie Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP w Kielcach i Wydawnictwa MACpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number113-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Zakład Dziennikarstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-694-9
dc.identifier.doi10.18778/7969-165-4.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe