Now showing items 1-10 of 1

  Constitution of the Czech Republic (1)
  constitutional amendments (1)
  constitutional principles (1)
  democracy (1)
  demokratyczne państwo prawne (1)
  eternity clause (1)
  klauzula wieczności (1)
  Konstytucja Republiki Czeskiej (1)
  nieodmienność konstytucji (1)
  rule of law (1)