"Translatorica & Translata" jest czasopismem naukowym poświęconym przekładowi i jego teorii w obrębie indoeuropejskich języków współczesnych, starożytnych (łacina, greka, sanskryt), a także sztucznych (np. esperanto). Powstało z myślą o filologach zajmujących się tłumaczeniami zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. W czasopiśmie Translatorica & Translata jest miejsce dla prac podejmujących problematykę wszelkich form tłumaczenia, a także dla przekładów nietłumaczonych dotąd tekstów o szczególnych walorach literackich, naukowych czy specjalistycznych.

Nazwa: Translatorica & Translata
ISSN: 2544-9796
e-ISSN: 2657-5817
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions