SPIS TREŚCI

1. Hidden Markov Models as a Tool for the Assessment of Dependence of Phenomena of Economic Nature
MICHAŁ BERNARDELLI
2. The Consumption Space Paradox: Over-Retailed Areas Next to Dead Malls
ZOFIA BEDNAROWSKA
3. New Forecasting Technique for Intermittent Demand, Based on Stochastic Simulation. An Alternative to Croston’s Method
MARIUSZ DOSZYŃ
4. Women’s Economic Inactivity and Age. Analysis of the Situation in Poland and the EU
ALEKSANDRA MATUSZEWSKA-JANICA
5. Comparison of Several Linear Ordering Methods for Selection of Locations in Order-picking by Means of the Simulation Methods
KRZYSZTOF DMYTRÓW
6. Wybrane aspekty współpracy przedsiębiorstw rodzinnych z bankami. Analiza porównawcza na przykładzie Polski i Austrii
JERZY WĘCŁAWSKI
7. Monte Carlo Analysis of Forecast Error Variance Decompositions under Alternative Model Identification Schemes
ANNA STASZEWSKA-BYSTROVA
8. Scaled Consistent Estimation of Regression Parameters in Frailty Models
TADEUSZ BEDNARSKI, MAGDALENA SKOLIMOWSKA-KULIG
9. Poziom kompetencji twardych a wysokość zarobków – ocena za pomocą wybranych metod nieparametrycznych
ALICJA GRZEŚKOWIAK
10. Determinanty zastrzeżeń w opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
ANNA MARIA WŁODARCZYK, ANNA BIAŁEK-JAWORSKA
11. Notes on D-optimal Spring Balance Weighing Designs
BRONISŁAW CERANKA, MAŁGORZATA GRACZYK
12. A Framework to Support Coalition Formation in the Fourth Party Logistics Supply Chain Coalition
ANNA TATARCZAK
13. Investment Risk Measurement Based on Quantiles and Expectiles
GRAŻYNA TRZPIOT
14. Statistics of Poland – the First Yearbook of Polish Lands: Authors and Content
JÓZEF POCIECHA

Recent Submissions

View more