Show simple item record

dc.contributor.authorFijałkowski, Tomasz
dc.date.accessioned2018-09-27T10:08:13Z
dc.date.available2018-09-27T10:08:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25855
dc.description.abstractAfghan war 1979–1989 had four stages: occupation, offensive, „afganization” of the conflict and withdrawal. Soviet occupation in Afghanistan by 40. Soviet Army in the years 1979–1989 revealed a lot of problems in the army. This article describes two very important factors of the battlefield in Afghanistan. First of them were difficult conditions of Soviet soldiers existence in Afghanistan. Because of insufficient number of buildings in Afghan garrisons, Soviet soldiers very often had to live in the tents. Problem was most severe in winter, because tents had no heating. Soviet supply lines were frequently attacked by resistance. Soviet soldiers were often sick because of shortage of fresh water, expired food, for example from year1956 with 1,5 year best before date, shortage of fruits and meat. In Soviet hospitals in Afghanistan conditions of existence were very bad. Soviet surgeons and nurses had very difficult job due to low quality of surgical sutures. Nurses often had to take threads from parachutes, clean them and use to sew up wounds. Second important factor described in the article was morale of Soviet soldiers in Afghanistan. High morale was among parachute and Specnaz units only. Those soldier fought to the bitter end. In the same time morale of majority of the Soviet soldiers in Afghanistan was very low. Soviet officers very often were corrupt and drank vodka easy to buy in afghan shops called dukans. Soviet conscripted soldiers faced different problem – drugs. Afghans knew that Soviet soldiers liked hashish and often did barter exchange for stolen Soviet tinned food, fuel, medicines or car parts. Sometimes even weapons changed owners. In Afghanistan drugs were present everywhere. Cases of desertion due to violence were another problem for Soviet Army in Afghanistan. Officers sometimes bullied conscripted soldiers. Most violence cases was between sergeants and conscripted soldiers, but also among conscripted soldiers only. Official Soviet data in Afghanistan confirms death of 14 453 soldiers. In Afghanistan 311 Soviet soldiers were reported as missing during Soviet occupation this country. Part of the missing soldiers escaped to mujahedeen and later fought in the Afghan resistance units against Soviet Army in Afghanistan.en_GB
dc.description.abstractWojna afgańska w latach 1979–1989 miała cztery fazy: zajęcie Afganistanu, podjęcie działań ofensywnych, „afganizacja” konfliktu oraz wycofanie wojsk. Sowiecka okupacja Afganistanu przez 40. Armię Radziecką w latach 1979–1989 pokazała wiele problemów tej armii. Artykuł ten opisuje dwa bardzo ważne czynniki pola bitwy w Afganistanie. Pierwszym były złe warunki życia żołnierzy radzieckich w Afganistanie. Brakowało budynków w afgańskich garnizonach, żołnierze bardzo często musieli przebywać w nieogrzewanych namiotach. Sowieckie linie zaopatrzenia były często atakowane przez ruch oporu. Radzieccy żołnierze byli chorzy, ponieważ nie było świeżej wody, żywność była stara, np. z 1956 r. z terminem ważności półtora roku, brakowało owoców, mięsa. Złe warunki panowały w sowieckich szpitalach. Sowieccy chirurdzy i pielęgniarki mieli trudną pracę, gdyż nici chirurgiczne miały złą jakość. Pielęgniarki musiały brać nici ze spadochronów, czyścić je i używać do szycia ran. Drugim czynnikiem było morale Sowietów w Afganistanie. Wysokie miały tylko oddziały spadochroniarzy i Specnazu. Ich żołnierze walczyli do śmierci. Morale większości żołnierzy sowieckich w Afganistanie było bardzo niskie. Sowieccy oficerowie często byli zepsuci, pili wódkę kupowaną w afgańskich sklepach – dukanach. Sowieccy żołnierze poborowi mieli inny rodzaj problemu – narkotyki. Afgańczycy wiedzieli, że sowieccy żołnierze lubili haszysz i często wymieniali go barterowo na kradzioną radziecką puszkowaną żywność, paliwo, leki czy części samochodowe, czasami zaś na broń ręczną. W Afganistanie narkotyki były obecne wszędzie. Innym problemem Armii Radzieckiej w Afganistanie były dezercje z powodu przemocy. Oficerowie czasami znęcali się nad żołnierzami z poboru. Najwięcej przemocy było między sierżantami i żołnierzami poborowymi oraz samymi poborowymi. Oficjalne radzieckie dane potwierdziły śmierć w Afganistanie 14 453 żołnierzy. W Afganistanie zaginęło 311 sowieckich żołnierzy podczas okupacji tego kraju. Część z zaginionych uciekło do mudżahedinów. Później walczyli oni w oddziałach afgańskiego ruchu oporu przeciwko Armii Radzieckiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;98
dc.subjectSoviet Army in Afghanistanen_GB
dc.subject1979–1989en_GB
dc.subjectconditions of existenceen_GB
dc.subjectmoraleen_GB
dc.subjectalcoholismen_GB
dc.subjectdrugsen_GB
dc.subjectviolenceen_GB
dc.subjectArmia Radziecka w Afganistaniepl_PL
dc.subject1979–1989pl_PL
dc.subjectwarunki bytowepl_PL
dc.subjectmoralepl_PL
dc.subjectalkoholizmpl_PL
dc.subjectnarkotykipl_PL
dc.subjectprzemocpl_PL
dc.titleWarunki bytowe oraz morale żołnierzy Armii Radzieckiej w Afganistanie (1979–1989). Zarys zagadnieniapl_PL
dc.title.alternativeConditions of existence and moral of Soviet Army in Afghanistan (1979–1989). Outline of the problemen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[181]-210
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Powszechnej Najnowszej
dc.identifier.eissn2450-6990
dc.referencesDepartament II, 42/86, Afganistan 1982 (Sprawozdanie z wykonania misji ambasadora PRL w Afgańskiej Republice Demokratycznej w okresie od 6 listopada 1978 r. do 21 listopada 1982 r.) [Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (AMSP)]pl_PL
dc.referencesWydział Zagraniczny KC PZPR, LXXVI-675, Afganistan (Sprawozdanie z pobytu delegacji partyjno-rządowej w Afganistanie; Informacja o pobycie w Afganistanie w dniach 8–13.01.1985 r. delegacji KC PZPR na obchodach 20-lecia Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu. [Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN)]pl_PL
dc.referencesAleksijewicz S., Ołowiane żołnierzyki, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesChrzanowski M., Żołnierz niepotrzebnej wojny, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesKamiński T., Afganistan. Perla nist, Bydgoszcz–Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKrachmalow S., Zapiski woennogo attaché, Moskwa 2000.pl_PL
dc.referencesLebiedź A., Szkoda wielkiego kraju, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPamiatka po taktikie diejstwi podrazidieleni w borbie s miatieżnikami, [b.m.w.] 1987.pl_PL
dc.referencesRegulamin służby garnizonowej i wartowniczej sił zbrojnych ZSRR, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesSikorski R., Prochy świętych. Podróż do Heratu w czasie wojny, London 1990.pl_PL
dc.referencesTears, blood, and cries. Human Rights in Afghanistan Since the Invasion 1979–1984. A Helsinki World Report, New York 1984.pl_PL
dc.referencesAfganistan: podwodia i itogi, „Ogoniok” 1989, nr 12, s. 6–8, 30–31.pl_PL
dc.referencesBorowik A., Wstretimsja u trech żurawlej. Afganistan. Dniewnik reportera, „Ogoniok” 1987, nr 27, s. 21–24.pl_PL
dc.referencesBraithwaite R., Afgańcy. Ostatnia wojna imperium, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesCzarnotta Z., Błędna ocena sytuacji, „Żołnierz Polski” 1997, nr 9, s. 42–43.pl_PL
dc.referencesCzarnotta Z., Moszumański Z., Dziesięć lat wojny w Afganistanie, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1997, nr 1, s. 89–95.pl_PL
dc.referencesDąbrowska B., Zaus P., Wojna w Afganistanie, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Popularna PWN, red. R. Marcinkowski, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesFakty – opinie, „Życie Warszawy” 1988, nr 158, s. 1.pl_PL
dc.referencesGłogowski A., Pakistańscy dywersanci przeciw ZSRS, „Komandos” 2007, nr 11, s. 27–31.pl_PL
dc.referencesGotowała J., Gorące niebo Afganistanu, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 2001, nr 7, s. 3–20.pl_PL
dc.referencesGromow B., Ograniczony kontyngent, „Komandos” 1995, nr 10, s. 7–9.pl_PL
dc.referencesJędrzejko M., Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Warszawa–Pułtusk 2004.pl_PL
dc.referencesKajetanowicz J., Bojowe wozy piechoty, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesKajetanowicz J., Wojna w Afganistanie i jej wpływ na rozwój sztuk wojennej, „Zaszyty Naukowe AON” 2004, nr 3, s. 252–261.pl_PL
dc.referencesKamieński Ł, Farmakologizacja wojny, Kraków 2012.pl_PL
dc.references„Kłamstwo rani duszę, potrzebna jest cała prawda”, „Kontynenty” 1989, nr 11, s. 36.pl_PL
dc.referencesKomorowski K., Afganistan jako teatr działań wojennych w świetle doświadczeń sowieckich, [w:] Od najazdów pogańskich są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne. Studia ofiarowanew siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesorowi Karolowi Olejnikowi, red. Z. Pilarczyk, M. Franz, Toruń 2008, s. 535–549.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski K., Afganistan. Gdzie regułą jest brak reguł, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKoziej R., Stankiewicz G., Analiza doświadczeń z wojny afgańsko-radzieckiej (1978–1989) w zakresie zabezpieczenia logistycznego, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2007, nr 3, s. 151–157.pl_PL
dc.referencesMarkowski W., Miliaczenko W., Specnaz w Afganistanie, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesModrzejewska-Leśniewska J., Afganistan, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNikitienko E., Afganistan: ot vojny 80-h do prognoza novyh vojn, Moskwa 2004.pl_PL
dc.referencesO’Malley T., Artyleria: działa polowe i wyrzutnie rakietowe, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPiekarowicz R., Cień Amanullaha, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesPraktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółowa, t. XXII, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesProser D.J., Out of Afghanistan, Montreal 1987.pl_PL
dc.referencesReese R., Oficerowie radzieccy 1918–1991, Warszawa 1012.pl_PL
dc.referencesRevenge shooting by soviet troops reported, „The Canberra Time” 1985, vol. LIX, No. 18.029, s. 4.pl_PL
dc.referencesSchofield S., Komandosi rosyjscy, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSliwinski M., Afghanistan 1978–87. War, Demography and Society, London 1988.pl_PL
dc.referencesSłownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesŚciborek P., Wojna czy pokój, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesŚmigielski R., Osierocona armia. Założenia polityki obronnej oraz Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej w latach 1992–2004, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesThe Soviet-Afghan War. How a Superpower Fought and Lost. The Russian General Staff, trans. And eds L.W. Grau, M.A. Gress, Kansas 2002.pl_PL
dc.referencesUmorzono sprawę karną przeciw byłemu szeregowcowi Armii Radzieckiej, „Życie Warszawy” 1988, nr 182, s. 6.pl_PL
dc.referencesZaloga S., Berety z gwiazdami, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesZimny M., Radzieckie doświadczenia z Afganistanu 1979–1988 (1), „Komandos” 2006, nr 11, s. 10–15.pl_PL
dc.referencesZimny M., Radzieckie doświadczenia z Afganistanu 1979–1988 (2), „Komandos” 2006 nr 12, s. 6–9.pl_PL
dc.referencesZ Afganistanu, „Biuletyn Specjalny”, Polska Agencja Prasowa, 1985, R. XLI, nr 11740, s. 17.pl_PL
dc.referenceshttp://fmso.leavenworth.army.ml/document/handwland/handwland/htr (dostęp: 15 IX 2015 r.).pl_PL
dc.contributor.authorEmailtajfun74@interia.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6050.98.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record