Show simple item record

dc.contributor.authorFiedorczuk, Monika
dc.date.accessioned2018-09-18T08:18:21Z
dc.date.available2018-09-18T08:18:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25692
dc.description.abstractThe goal of the article was to define the influence of 2014 economic sanctions against Russia and the Russian embargo on trade between Poland and Russia. The subject of the research presented in the article was trade between Poland and Russia in 2013–2016, with particular emphasis on the period of validity of sanctions and embargo. In the analysis author used statistical data from Statistics Poland, Rosstat and the Analitical Center of Customs Administration (Warsaw, Poland). The research concerned the value of trade and the commodity structure of Polish – Russian trade. Research showed significant decrease of value and changes in the commodity structure of trade between Poland and Russia in analysed period. Decrease of value concerns both goods under sanctions and natural resources. In case of some groups of goods there was a rise of import value from Russia. But, because of another problems in Russian economy (e.g. decrease of oil international prices), it is hard to clearly define the influence of sanctions and embargo on Polish – Russian trade.en_GB
dc.description.abstractOpracowanie miało na celu określenie wpływu sankcji nałożonych na Rosję w 2014 r. oraz embarga Rosji na wymianę handlową między Polską a Rosją. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule była wymiana handlowa między Polską a Rosją w latach 2013–2016, ze szczególnym uwzględnieniem okresu obowiązywania sankcji i embarga. W analizie wykorzystano dane statystyczne GUS, Rosstat oraz Centrum Analitycznego Administracji Celnej Izby Celnej w Warszawie. Badania dotyczyły wartości obrotów i struktury towarowej polsko-rosyjskiej wymiany handlowej. Analizy wykazały znaczący spadek obrotów handlowych między Polską a Rosją w analizowanym okresie oraz zmiany w strukturze towarowej. Spadek wartości obrotów dotyczył towarów objętych sankcjami i embargiem, ale też surowców naturalnych. W przypadku niektórych sekcji nastąpił wzrost wartości towarów importowanych z Rosji. Jednak ze względu na inne problemy rosyjskiej gospodarki, wynikające m.in. ze spadku ceny ropy naftowej, trudno jednoznacznie określić wpływ samych sankcji i embarga na polsko-rosyjską wymianę handlową.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;22
dc.subjectsanctionsen_GB
dc.subjectforeign tradeen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.subjectRussiaen_GB
dc.subjectsankcjepl_PL
dc.subjecthandel zagranicznypl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.titlePolsko-rosyjska wymiana handlowa a sankcje ekonomiczne i embargopl_PL
dc.title.alternativePolish-Russian Foreign Trade in the Conditions of Economic Sanctions and Embargoen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number32-43
dc.contributor.authorAffiliationdoktor, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAfoncew S. (2015), Wychod ot krizisa w usłowiach sankcji: misija niewypołnima?, „Woprosy ekonomiki”, nr 4.pl_PL
dc.referencesAkindinowa N., Jasin N. (2015), Nowyj etap razwitija ekonomiki w postsowieckoj Rossii, „Woprosy ekonomiki”, nr 5.pl_PL
dc.referencesBierzanek R., Symonides J. (red.) (2003), Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCAAC (Centrum Analityczne Administracji Celnej Izby Celnej w Warszawie), Eksport, import i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów – Polska, zakupione dane statystyczne.pl_PL
dc.referencesCBR (Centralnyj Bank Rossijskoj Federacii), Wnieszniaja torgowlia Rossijskoj Federacii towarami, http://cbr.ru/statistics/?PrtId=svs (data dostępu: 7.02.2018 r.).pl_PL
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego 2014–2017, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-handlu-zagranicznego-2017,9,11.html (data dostępu: 9.02.2018 r.).pl_PL
dc.referencesIEP (Institut Ekonomiczeskoj Politiki im. J.T. Gajdara) (2015), Rossijskaja ekonomika w 2014 godu. Tendencii i perspektiwy (Wypusk 36), Moskwa, http://iep.ru/ru/publikatcii/7454/publication.html (data dostępu: 20.08.2015 r.).pl_PL
dc.referencesKlinowa M., Sidorowa J. (2014), Ekonomiczeskije sankcji i ich wlijanije na chaziajstwennyje swiazi Rossii s Jewropejskim Sojuzom, „Woprosy ekonomiki”, nr 12.pl_PL
dc.referencesKośka M. (2016), W ostatecznym rachunku eksport do Rosji nie ma dla Polski dużego znaczenia, Obserwator Finansowy, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/w-ostatecznym-rachunku-eksport-do-rosji-niema-dla-polski-duzego-znaczenia (data dostępu: 11.02.2018 r.).pl_PL
dc.referencesKsiężopolski K.M. (2013), Sankcje ekonomiczne jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw [w:] Haliżak E., Pietraś M. (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMenkes M. (2011), Stosowanie sankcji gospodarczych – analiza prawno-międzynarodowa, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.pl_PL
dc.referencesObolenskij W.P. (2016), Nowye akcenty w torgowoj politikie Rossii, „Rossijskij wniesznieekonomiczeskij wiestnik”, nr 1.pl_PL
dc.referencesOrłowa N. (2014), Finansowyje sankcji protiw Rossii: wlijanije na ekonomiku i ekonomiczeskuju politiku, „Woprosy ekonomiki”, nr 12.pl_PL
dc.referencesPISM (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) (2015), Sankcje i Rosja, Warszawa, www.pism.pl/files/?id_plik=19044 (data dostępu: 25.01.2018 r.).pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2015), Wpływ sankcji ekonomicznych na handel międzynarodowy – analiza zmian w wymianie handlowej Unia Europejska – Rosja, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 1, nr 41.pl_PL
dc.referencesRosstat, 2017, Rossijskij statisticzeskij jeżegodnik, www.gks.ru/free_doc/doc_2017/year/year17.pdf (data dostępu: 9.02.2018 r.).pl_PL
dc.referencesWiśniewska M. (2005), Sankcje ekonomiczne Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 2.pl_PL
dc.referencesWołowik N. (2015), Wnieszniaja torgowlia, „Ekonomiczeskoe razwitije Rossii”, t. 22, nr 11, Nojabr’-dekabr’.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmonika.fiedorczuk@uwb.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.22.01
dc.subject.jelF13
dc.subject.jelF14
dc.subject.jelF51


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record