SPIS TREŚCI

1. Słowo wstępne
ZBIGNIEW ANUSIK
2. Relacje między ludami zamieszkującymi teren Sycylii w okresie greckiej kolonizacji
ŁUKASZ SIADKOWSKI
3. Późnogotycka architektura Portugalii jako symbol wypraw morskich
PATRYCJA WAŚKOWIAK
4. W sprawie daty śmierci kasztelana brzezińskiego Piotra (III) Wspinka z Będkowa w 1521 roku
ŁUKASZ ĆWIKŁA
5. Lipiec trzech władców – walka o tron Anglii po śmierci Edwarda VI
MAGDALENA MAKÓWKA
6. Angielska kolonizacja wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej w latach 1585–1620
TOMASZ GRZEBYK
7. Rola Australii w polityce kryminalnej metropolii brytyjskiej na przełomie XVIII i XIX wieku
MATEUSZ NOWAK
8. Starania Wojciecha Korabity Ostrowskiego o legitymację szlachectwa w Heroldii Królestwa Polskiego – przyczynek do problemu
ADRIANNA CZEKALSKA
9. Polki i kolonie w Afryce w świetle prasy kobiecej okresu międzywojennego
MAGDALENA BAGIŃSKA
10. Ksiądz pułkownik Józef Panaś jako niezłomny działacz ludowy w walce z obozem sanacji w latach 1926–1939
PRZEMYSŁAW STAWARZ
11. Niemki na froncie wschodnim (1942–1943) w świetle wspomnień Ilse Schmidt i Eriki Summ
PAULINA FRONCZAK
12. Wykorzystanie sił powietrznych w Kongo Belgijskim w latach sześćdziesiątych XX wieku
PIOTR RAPIŃSKI
13. Koniec zimnej wojny na południu Afryki. Sprawa Namibii podczas negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim (1987–1988)
ANNA SZCZEPAŃSKA
14. Miasto i twierdza Ghazni – powiew bogatej historii, prozaiczna teraźniejszość
JAKUB GUSTAW GAJDA

Recent Submissions