Show simple item record

dc.contributor.authorWłodarska-Frykowska, Agata
dc.date.accessioned2018-08-28T13:18:03Z
dc.date.available2018-08-28T13:18:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25479
dc.description.abstractArtykuł stanowi analizę procesów migracyjnych zachodzących współcześnie w pań­stwach bałtyckich. Estonia, Litwa i Łotwa to kraje, które muszą zmagać się z dużymi problemami demograficznymi, ponadto wysoki poziom emigracji pogłębia niekorzystne trendy. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 r. możliwości znalezienia lepiej płat­nej pracy oraz kontynuacji wykształcenia na uczelniach europejskich zdecydowanie się rozszerzyły. Szczególnie młodzi Bałtowie korzystają z nowych szans i możliwości, co pogłębia proces starzenia się społeczności. Proces imigracji nie jest zbyt intensywny, do­tyczy to głównie ludności pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego czy białoruskiego, która decyduje się tutaj na osiedlenie. Zdecydowanie częściej państwa bałtyckie traktowane są jako kraje tranzytowe do krajów Europy Zachodniej.pl_PL
dc.description.abstractСтатья представляет собой анализ миграционных процессов, происходящих в настоящее время в балтийских странах. Эстония, Литва и Латвия – страны, которым необходимо справляться с большими демографическими проблемами, а углубляет эти негативные тенденции высокий уровень эмиграции. После вступления в Евросоюз в 2004 году, значительно расширились возможности лучше оплачиваемой работы и продолжения образования в европейских университетах. Пользуются этими возможностями в основном молодые балтийцы, что углубляет процесс старения населения. Процесс иммиграции не интенсивен и касается в основном лиц русского, украинского и белорусского происхождения, которые решаются на постоянное жительство на территории этих стран. Определенно, балтийские страны рассматриваются в основном как транзитные направления в Западную Европу.ru_RU
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;6
dc.subjectprocesy migracyjnepl_PL
dc.subjectemigracja z krajów bałtyckichpl_PL
dc.subjectimigracja do krajów bałtyckichpl_PL
dc.subjectspołeczeństwa w państwach bałtyckichpl_PL
dc.subjectМиграционные процессыru_RU
dc.subjectэмиграция из балтийских странru_RU
dc.subjectиммиграция в балтийские страныru_RU
dc.subjectобщества в балтийских странахru_RU
dc.titleMigration processes in the Baltic States – the dynamic of changeen_GB
dc.title.alternativeProcesy migracyjne w państwach bałtyckich – dynamika zmianpl_PL
dc.title.alternativeМиграционные процессы в балтийских странах – динамика измененийru_RU
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[143]-158
dc.contributor.authorAffiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
dc.identifier.eissn2451-2567
dc.referencesAfrolat P.M., Situation of new immigrants in Latvia, New immigrants in Estonia, Latvia and Lithuania, Legal Information Centre for Human Rights, Tallinn 2010.ru_RU
dc.referencesByrne R., Noll G., Vedsted-Hansen J., Understanding Refugee Law in an Enlarged European Union, “European Journal of International Law” 2014, vol. 15, no. 2.ru_RU
dc.referencesCauses and Consequences of Human Migration An Evolutionary Perspective, eds B.C. Campbell, M.H. Crawford, Oxford 2012.ru_RU
dc.referencesCitizenship and Migration Board, http://www.mig.ee/index.php/mg/est/statistika (11.09.2016).ru_RU
dc.referencesConvention on the Status of Refugees, https://www.riigiteataja.ee/akt/78623 (11.09.2016).ru_RU
dc.referencesCoping with Emigration in Baltic and East European Countries, “OECD Rapport” 2013.ru_RU
dc.referencesEesti statistika aastaraamat 2015, Statistical Year Book, Tallinn 2015.ru_RU
dc.referencesEngbersen G., Migration Transitions in an Era of Liquid Migration. Reflections on Fassmann Reeger, [in:] Europe: The Continent of Immigrants: Trends, Structures and Policy Implications, ed. M. Okólski, Amsterdam 2012.ru_RU
dc.referencesEstonian Integration Strategy 2008–2013, Tallinn 2008.ru_RU
dc.referencesEurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated (11.09.2016).ru_RU
dc.referencesFriberg J.H., The Stages of Migration. From Going Abroad to Settling Down: Post-accession Polish Workers in Norway, “Journal of Ethnic and Migration Studies” 2013.ru_RU
dc.referencesGrigas A., Kasekamp A., Maslauskaite K., Zorgenfreija L., The Baltic States in the EU: yesterday, today and tomorrow, Notre Europe 2013, Jacques Delors Institute, www.notre-europe.eu/media/balticstateseugrigaskasekampmaslauskaitezorgenfreija-ne-jdi-july13.pdf?pdf=ok (11.09.2016).ru_RU
dc.referencesHaas de H., Engaging Diasporas. How Governments and Development Agencies Can Support Diaspora Involvement in the Development of Origin Countries, International Migration Institute Oxfam 2006, www.heindehaas.com/Publications/de%20Haas% 202006%20-%20Engaging%20Diasporas.pdf (11.09.2016).ru_RU
dc.referencesHandbook on European Law Relating to Asylum, Borders and Immigration, European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg 2014.ru_RU
dc.referencesKaska V., Emigration from Estonia: Recent trends and economic impact, Coping with Emigration in Baltic and East European Countries, OECD Rapport 2013.ru_RU
dc.referencesKaska V., Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future Options in Estonia, Estonian Academy of Security Sciences, Tallinn 2010.ru_RU
dc.referencesKovalenko K., Situation of new immigrants in Estonia, New immigrants in Estonia, Latvia and Lithuania, Legal Information Centre for Human Rights, Tallinn 2010.ru_RU
dc.referencesLahav G., Immigration and Politics in the New Europe Reinventing Borders, Oxford 2015.ru_RU
dc.referencesLatvian Office of Citizenship and Migration Affairs, http://www.pmlp.gov.lv/en/home/ statistics/residence-permits.html (11.09.2016).ru_RU
dc.referencesLietuvovs Statistikos Dematamentos, http://123.emn.lt/ (11.09.2016).ru_RU
dc.referencesLithuanian 2011 Population Census in Brief, http://osp.stat.gov.lt/ (11.09.2016).ru_RU
dc.referencesRandveer M., Rõõm T., The Structure of Migration in Estonia: Survey-Based Evidence, Working Paper Series, Bank of Estonia 2009, www.eestipank.ee/en/ (11.09.2016).ru_RU
dc.referencesStructure of migration and asylum policy in Latvia, Raport, Riga 2011.ru_RU
dc.referencesUniversity of Glasgow, http://www.gla.ac.uk/international/country/lithuania/ (11.09.2016).ru_RU
dc.contributor.authorEmailafwlodarska@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1427-9657.06.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Eastern Review Tom 06/2017 [10]
    Społeczeństwa obywatelskie w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Michała Słowikowskiego i Agaty Włodarskiej-Frykowskiej

Show simple item record