red. Olgierd Ławrynowicz

SPIS TREŚCI

 1. Profesor dr hab. Leszek Kajzer (11 VIII 1944–25 IX 2016)
  Aleksander Andrzejewski
 2. Formalno-prawna problematyka archeologii współczesności w Polsce
  Adam Grajewski
 3. Metody wykorzystywane przez polskich kryminalistyków i archeologów przy eksploracji mogił – różnice i zbieżności
  Adam Górecki
 4. Wyroby ze szkła odkryte w trakcie badań archeologicznych przy kościele w Górze Świętej Małgorzaty w pow. łęczyckim
  Sebastian Siembora
 5. 21. Pułk Piechoty von Borcke (4. Pomorski) w bitwie pod Bolimowem w świetle badań archeologicznych
  Karol E. Natkański, Piotr Świątkiewicz
 6. Problem zanikania pamięci o miejscach spoczynku żołnierzy poległych w walkach nad Rawką i Bzurą w latach 1914–1915
  Anna Zalewska, Dorota Cyngot
 7. Niemieckie zbrodnie nazistowskie w Lesie Lućmierskim w świetle badań etnoarcheologicznych
  Olgierd Ławrynowicz, Justyna Badji, Maciej Majewski
 8. Kufer pełen wspomnień: (auto)biograficzne podejście do dziedzictwa
  Dawid Kobiałka
 9. Relikty zanikłych jednostek osadniczych na pograniczu mazursko-mazowieckim. Interdyscyplinarny projekt badawczy
  Anna Majewska
 10. Výzkum archeologie současnosti v oblasti Novohradských hor
  Michal Bureš
 11. Archeologie krajiny ovlivněné výstavbou vodních nádrží
  Lucie Galusová
 12. Archeologie mlýnů zaniklých ve druhé polovině 20. století
  Martin Váňa
 13. Cytaty z przeszłości – ryty na drzewach w przypałacowym parku w Nakle (gmina Lelów). Odczytywanie nieoczywistych elementów lokalnej historii
  Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Anna Majewska
 14. Duchy miejsca – napisy (graffiti) w przestrzeniach publicznych i prywatnych jako przedmiot badań archeologii współczesnej przeszłości
  Kornelia Kajda, Maksymilian Frąckowiak
 15. Ruiny, wszędzie ruiny: Czarnobyl i archeologiczny wymiar dziedzictwa niedawnej przeszłości
  Dawid Kobiałka

Recent Submissions