Show simple item record

dc.contributor.authorKossakowska, Karolina
dc.date.accessioned2018-05-18T13:59:17Z
dc.date.available2018-05-18T13:59:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-969x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24851
dc.description.abstractTo evaluate psychometric properties of the Polish version of the Parenting Sense of Competence Scale (PSOC-PL) by Johnston and Mash for measuring parental competences in mothers of children under 2 years old. The Parenting Sense of Competence Scale is a self-assessment method. It consists of 17 statements which allow to assess general scores on parental competences as well as each of the two dimensions: Satisfaction and Self-Efficacy. The study was conducted in a group of 251 women with children under 24 months of age. The mean age of the participants was 29,35 years (SD = 4,57). The Edinburgh Postnatal Depression Scale and the Sense of Stress Questionnaire were used additionally to assess validity of the Polish version of the adapted tool. PSOC-PL is a reliable and valid tool. The factor structure is similar to the original one – as a result of the conducted analysis, there was obtained the 15-item version of PSOC, which has a two-factor structure – factor I: Satisfaction and factor II: Self-Efficacy. The results obtained in PSOC-PL in the current study show statistically significant correlations with level of stress and intensity of depressive symptoms. The results of the reliability of PSOC-PL do not differ from the results obtained in the original and other validation studies all over the world. The Polish version of the tool meets the basic psychometric criteria and can be used to assess competence of mothers of young children.en_GB
dc.description.abstractCelem opracowania jest ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji Skali Poczucia Kompetencji Rodzicielskich (Parenting Sense of Competence Scale – PSOC-PL) Johnson i Masha do pomiaru kompetencji rodzicielskich u matek dzieci do 2. roku życia. Parenting Sense of Competence Scale jest narzędziem samoopisu. Zawiera 17 twierdzeń składających się na wynik ogólny oraz dwa wymiary: Satysfakcja i Skuteczność. Służy do oceny kompetencji rodzicielskich. W badaniach adaptacyjnych wzięło udział 251 kobiet mających dzieci w wieku do 24. miesiąca życia. Średni wiek badanych to 29,35 lat (SD = 4,57). Dodatkowo do oceny trafności polskiej wersji adaptowanego narzędzia wykorzystano Kwestionariusz Poczucia Stresu i Edynburską Skalę Depresji Poporodowej. PSOC-PL jest rzetelnym i trafnym narzędziem. Jego struktura czynnikowa jest podobna do wersji oryginalnej – w efekcie przeprowadzonej analizy uzyskano narzędzie, które składa się z 15 itemów. Tak jak w wersji oryginalnej, wyodrębnione zostały dwa wymiary: Satysfakcja i Skuteczność. Wyniki przy użyciu PSOC-PL uzyskane w prezentowanych badaniach pozostawały w istotnych statystycznie korelacjach z poziomem stresu i nasileniem objawów depresyjnych. Rezultaty rzetelności PSOC-PL nie odbiegają od wyników uzyskanych w badaniach oryginalnych, jak i w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w różnych częściach świata. Polska wersja narzędzia spełnia podstawowe kryteria psychometryczne i może być stosowana do oceny kompetencji u matek małych dzieci.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica;21
dc.subjectparental competencesen_GB
dc.subjectsatisfactionen_GB
dc.subjectself-efficacyen_GB
dc.subjectvalidationen_GB
dc.subjectPSOC – Polish versionen_GB
dc.subjectkompetencje rodzicielskiepl_PL
dc.subjectskutecznośćpl_PL
dc.subjectsatysfakcjapl_PL
dc.subjectwalidacjapl_PL
dc.subjectPSOC – wersja polskapl_PL
dc.titleCharakterystyka i ocena właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji Skali Poczucia Kompetencji Rodzicielskich (Parenting Sense of Competence Scale – PSOC-PL) w wersji dla matekpl_PL
dc.title.alternativePsychometric Properties and Characteristics of Polish Adaptation of the Parenting Sense of Competence Scale (PSOC-PL) – Female Versionen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number79-95
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej, 91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12
dc.identifier.eissn2353-4842
dc.referencesArgyle M. (2004). Psychologia szczęścia. Wrocław: Wydawnictwo Astrumpl_PL
dc.referencesBandura A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. Psychological Review, 84, 191‒215pl_PL
dc.referencesBandura A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York, NY: W. H. Freeman and Companypl_PL
dc.referencesBeck C. T., Indman P. (2005). The many faces of postpartum depression. Journal of Obstetrics and Gynecology Neonatal Nursing, 34 (5), 569–576pl_PL
dc.referencesBegle A. M., Dumas J. E. (2011). Child and parental outcomes following involvement in a preventive intervention: Efficacy of the PACE program. The Journal of Primary Prevention, 32, 67–81. doi: 10.1007/s10935-010-0232-6pl_PL
dc.referencesBloomfield L., Kendall S. (2012). Parenting self-efficacy, parenting stress and child behavior before and after a parenting programme. Primary Health Care Research Development, 13, 364–372. doi: 10.1017/S1463423612000060pl_PL
dc.referencesCaldwell J. G., Shaver P. R., Li C.-S., Minzenberg M. J. (2011). Childhood maltreatment, adult attachment, and depression as predictors of parental self- efficacy in at-risk mothers. Journalof Aggression, Maltreatment and Trauma, 20, 595–616. doi: 10.1080/10926771.2011.595763pl_PL
dc.referencesColeman P. K., Karraker K. H. (2000). Parenting self-efficacy among mothers of school-age children: Conceptualization, measurement, and correlates. Family Relations, 49 (1), 13–24. doi: 10.1111/j.1741-3729.2000.00013.xpl_PL
dc.referencesCox J. L., Holden J. M., Sagovsky R. (1987). Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh postnatal depression scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782–786pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2004). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNpl_PL
dc.referencesCzub M. (2003). Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla emocjonalnego rozwoju dziecka. Forum Oświatowe, 2 (29), 31–49pl_PL
dc.referencesDiener E., Lucas R. E., Oishi S. (2002). Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. W: C. R. Snyder, S. J. Lopez (eds.), Handbook of positive psychology (s. 63–73). Oxford: Oxford University Presspl_PL
dc.referencesGibaud-Wallston J. (1977). Self-esteem and situational stress factors related to sense of competence in new parents. Unpublished doctoral dissertation, University of Rhode Island, Providencepl_PL
dc.referencesGibaud-Wallston J., Wandersman L. P. (1978). Development and utility of the parental sense of competence. Paper presented at the meeting of the American Psychological Association, Torontopl_PL
dc.referencesGilmore L., Cuskelly M. (2009). Factor structure of the Parenting Sense of Competence Scale using a normative sample. Child: Care, Health and Development, 35 (1), 48–55. doi:10.1111/j.1365-2214.2008.00867pl_PL
dc.referencesJackson A. P. (2000). Maternal self-efficacy and children’s influence on stress and parenting among single black mothers in poverty. Journal of Family Issues, 21, 3–16. doi:10.1177/019251300021001001pl_PL
dc.referencesJankowski K., Zajenkowski M. (2009). Metody szacowania rzetelności testu. W: Psychometria – podstawowe zagadnienia (s. 84–110). Warszawa: Vizja Presspl_PL
dc.referencesJohnston C., Mash E. J. (1989). A measure of parenting satisfaction and efficacy. Journal of Clinical Child Psychology, 18 (2), 167–175. doi: 10.1207/s15374424jccp1802_8pl_PL
dc.referencesJones T., Prinz R. J. (2005). Potential roles of parental self efficacy in parent and child adjustment: A review. Clinical Psychology Review, 25 (3), 341–363. doi: 10.1016/j.cpr.2004.12.004pl_PL
dc.referencesJuczyński Z. (2000). Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 4, 11–24pl_PL
dc.referencesJuczyński Z. (2001a). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologicznepl_PL
dc.referencesJuczyński Z. (2001b). Zachowania zdrowotne i wartościowanie zdrowia. W: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia (s. 112–122). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznychpl_PL
dc.referencesKarp S. M., Lutenbacher M., Wallston K. A. (2015). Evaluation of the Parenting Sense of Competence Scale in Mothers of Infants. Journal of Child and Family Studies, 24 (11), 3474–3481. doi: 10.1007/s10826-015-0149-zpl_PL
dc.referencesKohlhoff J., Barnett B. (2013). Parenting self-efficacy: Links with maternal depression, infant behaviour and adult attachment. Early Human Development, 89, 249–256. doi:10.1016/j.earlhumdev.2013.01.008pl_PL
dc.referencesNunes C., Jiménez L., Menéndez S., Ayala-Nunes L., Hidalgo V. (2016). Psychometric properties of an adapted version of the parental sense of competence (PSOC) scale for Portuguese at-risk parents. Child Family Social Work, 21, 433–441. doi: 10.1111/cfs.12159pl_PL
dc.referencesPlopa M., Makarowski R. (2010). Kwestionariusz Poczucia Stresu. Warszawa: Vizja Press It.pl_PL
dc.referencesRaikes H. A., Thompson R. A. (2005). Efficacy and social support as predictors of parenting stress among families in poverty. Infant Mental Health Journal, 26 (3), 177–190. doi:10.1002/imhj.20044pl_PL
dc.referencesShumow L., Lomax R. (2002). Parental self-efficacy: predictor of parenting behaviour adolescent outcomes. Parenting, Science and Practice, 2, 127–150. doi: 10.1207/S15327922PAR0202_03pl_PL
dc.referencesTeti D. M., Gelfand D. M. (1991). Behavioural competence among mothers of infants in the first year: The mediational role of maternal self-efficacy. Child Development, 62, 918–929. doi: 10.1111/j.1467-8624.1991.tb01580.xpl_PL
dc.referencesWalęcka-Matyja K., Kurpiel D. (2015). Satysfakcja z życia a poczucie skuteczności i styl wychowania w percepcji matek młodzieży z niepełnosprawnością. Psychologia Rozwojowa, 20 (1), 75–89. doi:10.4467/20843879PR.15.004.3476pl_PL
dc.referencesVeenhoven R. (1991). Questions on happiness: Classical topics, modern answers, blind spots. W: F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz (eds.), Subjective well-being. An interdisciplinary perspective (s. 7‒26). Oxford–Toronto: Pergamon Presspl_PL
dc.contributor.authorEmailk.kossakowska@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1427-969X.21.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record