CONTENT

1. Od redakcji
Barbara Bogołębska, Marzena Woźniak-Łabieniec
2. Prawda w pracy dziennikarskiej. Moje doświadczenia
Ks. Adam Boniecki
3. Wątki antysemickie w „Kurierze Łódzkim” w okresie międzywojennym
Miłosz Hrycek
4. „Miejsca, w których uprawia się myślenie”1 Działalność czasopism kulturalnych w Polsce po 1989 roku
Renata Nolbrzak
5. Czytelnik jako współtwórca lokalnej gazety na przykładzie „Nowego Życia Pabianic”
Magdalena Hodak
6. Antropologiczna refleksja nad dziennikarstwem prasowym
Sebastian Latocha
7. Być politykiem, być publicystą – o Janie Marii Rokicie na wybranych przykładach
Juliusz Mroziński
8. Aktor w teatrze radiowym
Aleksandra Pawlik
9. Komentarz (sportowy), relacja (sportowa), sprawozdanie (sportowe) – przegląd stanowisk
Beata Grochala - Woźniak
10. Funkcjonowanie newsów w przekazie telewizyjnym
Krzysztof Grzegorzewski
11. Z warsztatu operatora telewizyjnego1
Stanisław Ścieszko jr
12. Dwugłos o telewizji publicznej i komercyjnej, regionalnej i lokalnej. Rozmowa red. Tomasza Lasoty (TVP Łódź) i red. Remigiusza Mielczarka (TOYA).
oprac.Zbigniew Bednarek
13. Dziennikarstwo muzyczne jako przedmiot akademicki
Krzysztof Grzegorzewski
14. Publicystyka z zakresu muzyki poważnej w polskich mediach ogólnopolskich i regionalnych
Magdalena Sasin
15. Segmentacja polskiej prasy muzycznej
Joanna Mikosz
16. Znaczeniowa funkcja muzyki w słuchowisku
JoannaBachura, Aleksandra Pawlik
17. Rola muzyki we współczesnym reportażu radiowym
Kinga Klimczak,Paulina Czarnek
18. Realizacje muzycznych formatów stacji radiowych na polskim rynku medialnym
Agnieszka Garcarek
19. Między ideałem a możliwościami – recenzowanie muzyki poważnej w prasie codziennej
Magdalena Sasin
20. Etyka w pracy dziennikarza muzycznego
Remigiusz Milczarek
21. Specyfika pracy dziennikarza muzycznego w radiu publicznym
Piotr Stańczyk
22. Programowanie muzyki w radiowych stacjach mainstreamowych (z uwzględnieniem formatu CHR)
Krzysztof Skrzypkowski
23. Intertekstualność i gatunkowość jako klucz interpretacyjny filmu Trzy kolory. Biały Krzysztofa Kieślowskiego
Bogumiła Fiołek-Lubczyńska
24. Filmowa reprezentacja weryfikacji w środowisku dziennikarskim
Agnieszka Barczyk
25. Tekstowe gry przeglądarkowe – nowa płaszczyzna gier fabularnych
Karolina Nowaczek

Recent Submissions

View more